Program Life - Nabór rozpoczęty

4 czerwca 2020 12:38 2020 Wersja do druku

Komisja Europejska ogłosiła nowe rozdanie w programie Life, jedynym projekcie Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinansowaniu planów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Budżet na lata 2014–20 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld euro dla wszystkich krajów UE.

Przygotować projekt i ubiegać się o środki w programie Life może każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej (publiczny i prywatny, komercyjny i niekomercyjny). Poziom unijnego dofinansowania przez KE wynosi co do zasady 55% kosztów kwalifikowanych, ale w obszarze ochrony przyrody można uzyskać nawet 75% dofinansowania. – Polscy beneficjenci dostaną dodatkowe wsparcie: krajowe współfinansowanie i pomoc w przygotowaniu wniosku – zapowiada wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. Unijny Life i wsparcie NFOŚiGW to razem nawet do 95% dofinansowania dla najlepszych projektów.

Fot. www.adobe.stock.com

Program jest podzielony na dwa podprogramy, z których każdy ma trzy obszary priorytetowe. Działania na rzecz środowiska obejmują: ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami; przyrodę i różnorodność (przede wszystkim ochrona przyrody w ramach sieci Natura 2000, ale także innych zagrożonych gatunków); zarządzanie i informację w zakresie środowiska. Priorytety na rzecz klimatu to: łagodzenie jego zmian; dostosowanie się do ich; zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

Kluczem do sukcesu jest spełnienie wymogu tzw. europejskiej wartości dodanej, czyli przedsięwzięcia muszą dotyczyć rozwiązania istotnego problemu środowiskowego z punktu widzenia ich wartości dla Europy. Idealnie by się stało, gdyby dane rozwiązanie mogło być szeroko stosowane nie tylko w Polsce. Inny wymóg, z którym trzeba się zmierzyć, to innowacyjność lub demonstracyjność przedsięwzięcia. Chodzi o przetestowanie nowych rozwiązań np. w obszarze ochrony wód, gospodarki odpadami, efektywnego wykorzystywania zasobów, tj. gleb, lasów, zarządzania substancjami niebezpiecznymi oraz ochrony przed hałasem, poprawy jakości powietrza, a także zagadnień związanych ze zmianami klimatu.

W podprogramie na rzecz środowiska KE czeka na fiszki projektowe do 14 lub 16 lipca 2020 r. (w zależności od priorytetu), a potem na pełne wnioski tych, którzy będą najlepsi – do lutego 2021 roku. Termin obowiązujący dla projektów na rzecz klimatu, gdzie ubieganie się o dofinansowanie jest jednoetapowe (tylko pełny wniosek), to 6 października 2020 roku. Wyznaczone daty brzegowe są dłuższe niż zazwyczaj, bo KE wzięła pod uwagę trudne funkcjonowanie potencjalnych wnioskodawców w czasie pandemii Covid-19.

Red.