Program Life - Wsparcie w przygotowaniu wniosków

13 sierpnia 2020 09:57 2020 Wersja do druku

Pisanie wniosków w Programie Life to nie lada wyzwanie, dlatego NFOŚiGW przygotował pakiet rozwiązań, które pomogą potencjalnym beneficjentom. Inkubator Life ma za zadanie zwiększenie zainteresowania programem przez potencjalnych wnioskodawców, zbudowanie kompetencji do właściwego przy-gotowania i prowadzenia projektów, zwiększenie konkurencyjności polskich wniosków do Life. Efektem ma być zwiększenie pozyskiwania środków z funduszy unijnych.


Pierwszym filarem wsparcia jest zatwierdzony 8 majaInkubator wniosków Life, w którym NFOŚiGW może dofinansować przygotowanie dokumentacji projektowej. Na wsparcie tych prac podmioty mogą otrzymać do 50 tys. zł, ale nie więcej niż 1% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie w formie ryczałtu będzie wypłacane w czterech lub pięciu transzach po osiągnięciu konkretnych etapów w procedurze przygotowywania i oceny wniosków obowiązującej w Programie Life. Ma to zapewnić środki w momencie, w którym są one najbardziej potrzebne w procesie szykowania projektu i wniosku aplikacyjnego.


Kolejnym elementem wsparcia jest narzędzie eKonsultantLifeoparte na platformie internetowej, służące do konsultacji przygotowywanych projektów. Daje ono możliwość przyporządkowania wniosku do eksperta NFOŚiGW, wspólną, jednoczesną edycję koncepcji, zachowanie historii jej zmian oraz wymianę uwag w formie konwersacji czy wideorozmowy.

Find your partner for Life ułatwi zaś znalezienie partnera do projektu. Zwiększenie zasięgu realizowanych przedsięwzięć przełoży się na wzrost wysoko punktowanej przez Komisję Europejską tzw. europejskiej wartości dodanej planu.

Ostatnią formą wsparcia jest Life support, czyli wsparcie merytoryczne specjalistów NFOŚiGW w przygotowaniu projektów i wniosków do KE. Działanie to umożliwi organizację szkoleń i warsztatów (w tym roku zastąpionych przez webinaria), prowadzanych m.in. przez ekspertów Funduszu oraz beneficjentów programu, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Red.