Kadry - Nowi dyrektorzy

13 sierpnia 2020 12:14 2020 Wersja do druku

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny w połowie maja powołał kilku nowych dyrektorów dyrekcji regionalnych. Wakat w RDLP w Szczecinku po śp. Andrzeju Modrzejewskim 12 maja objął Łukasz Maciejunas, dotychczas zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Bydgoszcz.

W fotelu dyrektora w Katowicach 11 maja zasiadł zaś Józef Kubica, wcześniej pracujący jako inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Świerklaniec. Zastąpił na tym stanowisku Arkadiusza Wojciechowicza, który 13 maja jako p.o. przejął obowiązki dyrektora RDLP we Wrocławiu, skąd odwołano Pawła Górskiego.

Fot. www.stock.adobe.com

Ze stanowiska zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Szczecinek na dyrektora RDLP w Pile 13 maja awansował Andrzej Brusiło, zastępując Damiana Szcześniaka.

Zmiany objęły także dyrekcję olsztyńską, gdzie 12 maja Mariusza Orzechowskiego zastąpił Adam Roczniak, dotychczas nadleśniczy białostockiego Nadleśnictwa Browsk.

Ze stanowiska dyrektora RDLP w Poznaniu odwołany został Tomasz Markiewicz, którego miejsce zajęła Ewa Jedlikowska. W momencie przygotowywania tej informacji do druku jej sylwetka zniknęła ze strony dyrekcji. Od 15 maja jako dyrektor widnieje na niej jednak Jan Banacki, dotychczas inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Starogard (RDLP w Gdańsku).

Zmiany w dyrekcjach to nie jedyne zawirowania kadrowe w ostatnim czasie. 13 maja minister środowiska Michał Woś odwołał Andrzeja Grygoruka ze stanowiska dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego. Oficjalnie decyzja ta została podjęta po szczegółowej analizie wyników kontroli i audytu przeciwpożarowego zleconego przez Ministerstwo Środowiska oraz przekrojowej ocenie działalności zarządczej. Nowy kierownik jednostki zostanie wyłoniony w konkursie.

Zmiana kadrowa zaszła także w ORWLP w Bedoniu. Po przejściu na emeryturę Tomasza Modlińskiego pod koniec kwietnia pełniącą obowiązki dyrektora została Mirosława Hyży

Red.