Użytki uboczne - Wartość w skali Europy

13 sierpnia 2020 12:40 2020 Wersja do druku

Europejski Instytut Leśny (EFI) opublikował wyniki szacunków wartości ubocznego użytkowania lasów w Europie. Jak podkreślają naukowcy, na Starym Kontynencie niedrzewne produkty leśne mają wielką wartość kulturową, ale też rekreacyjną. Dotąd jednak nie przykładano do nich większego znaczenia gospodarczego, głównie przez brak dostatecznych danych liczbowych.

Użytki uboczne wykorzystują różne gałęzie gospodarki, dlatego oszacowanie ich rzeczywistej wartości staje się trudne, w dodatku duża ich część jest pożytkowana w gospodarstwie domowym. Dlatego zrzeszeni w EFI badacze zebrali dane ankietowe od ponad

Fot. www.stock.adobe.com

17,3 tys. respondentów z 28 państw i dowiedli, że rocznie uboczne użytkowanie lasu ma wartość 23,3 mld euro w skali Europy – 11 razy więcej niż dotychczas sądzono. Co czwarte gospodarstwo domowe na Starym Kontynencie zbiera niedrzewne produkty leśne, wśród nich największą popularnością cieszą się kolejno: jagody, grzyby, orzechy, zioła i produkty używane w zdobnictwie. 86% zebranych pożytków jest konsumowane przez samych zbieraczy i ich rodziny, zaś w Europie Wschodniej większe są rozmiar i częstotliwość użycia. Na zachodzie z kolei postrzega się to jako formę rekreacji.

Uboczne użytkowanie lasu powinno mieć większe znaczenie przy opracowywaniu polityk i strategii dla sektorów takich jak chociażby rolnictwo czy tury-styka. Uzyskane przez badaczy wyniki dowodzą, że rocznie wartość pożytków ubocznych w skali Europy ustępuje użytkowaniu rębnemu jedynie o 30%. Należy się więc zastanowić nad metodami komercjalizacji tego ukrytego potencjału, który może stanowić metodę dywersyfikacji źródeł przychodu gospodarki leśnej. Poruszaliśmy tę tematykę w „Lesie Polskim”, opisując chociażby związki leśnictwa i farmacji w nr. 20/2019.

SLV.