Bushcraft - Opinie survivalowców

13 sierpnia 2020 13:10 2020 Wersja do druku

Znane są już wyniki ankiety, w której leśnicy i miłośnicy obozowania w lesie podzielili się swoimi wrażeniami nt. pilotażowych stref do uprawiania bushcraftu, survivalu i intensywnego outdooru. Zainaugurowany 21 listopada ub. roku projekt ma potrwać rok, jednak po kilku miesiącach można już wyciągnąć pewne wnioski, szukać ulepszeń i kompromisów.Zdaniem biwakowiczów udostępnione im powierzchnie są atrakcyjne przyrodniczo. 82% bushcraftowców nocuje w lesie, by mieć bliższy kontakt z naturą, 71% ucieka od zgiełku miasta, a 38% ankietowanych uważa tę formę spędzania czasu za zdrową. Chociaż zazwyczaj nocują w lesie ze znajomymi, to 17% zabiera na wyprawę także rodzinę.

88% respondentów podczas pobytów w lesie rzadko spotykało leśników, a jeśli już, to wrażenia z tych interakcji były pozytywne. Gospodarze lasu zaś w znacznej większości (95%) nie dostrzegają na wyznaczonych obszarach negatywnych skutków biwakowania. Obecność osób nocujących w lesie nie ma wpływu na ich obowiązki.

Fot. www.stock.adobe.com

Dzisiaj wyznaczonych jest 41 stref w 15 regionalnych dyrekcjach. Kto wie, czy pozytywne wrażenia nie pozwolą rozszerzyć puli udostępnionych miejsc albo dać więcej swobody wczasowiczom? Tak stało się chociażby w Nadleśnictwie Gdańsk, gdzie na obszarze pilotażowym bushcraftu o powierzchni ponad 1500 ha od teraz można korzystać z turystycznych kuchenek gazowych. – Przed rozpoczęciem pilotażu obawialiśmy się, że lasy zostaną wręcz zadeptane przez ludzi. Obawy te nie były bezzasadne, gdyż z badań wiedeńskiego uniwersytetu BOKU wiedzieliśmy, jak wielu z nich spędza czas w naszych lasach. Okazało się jednak, że z obszaru pilotażowego korzysta kilkadziesiąt osób w miesiącu, podczas gdy w nieodległym miejscu wypoczynkowym jednocześnie przebywa nawet 500 osób – wyjaśnia lokalne uwarunkowania Łukasz Plonus, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk. – W lesie objętym pilotażem nie zaobserwowaliśmy nielegalnego palenia ognisk czy zaśmiecania, dlatego poszliśmy krok dalej i wprowadziliśmy możliwość używania gazowych kuchenek turystycznych – tłumaczy. Warunkiem jest ciągły nadzór użytkownika, ograniczenia dotyczą jednak prognozowanego dużego zagrożenia pożarowego, rozpalania urządzenia w młodnikach, na glebach torfowych i wśród wysokich traw. Może to być pewna odpowiedź na apele biwakowiczów, z których 29% przyznaje, że brakuje miejsc do rozpalania ognia. Chociaż budziło to największe obawy leśników, tylko 5% gospodarzy terenu stwierdziło palenie ognisk w niedozwolonych miejscach. Pewnie dlatego 70% leśników pozytywnie ocenia program pilotażowy. Survivalowcy apelują jednak o dopuszczenie możliwości pozyskania drewna niezbędnego na potrzeby obozowania.

SLV.