Lasy prywatne - Wyższe dopłaty do zalesień

13 sierpnia 2020 13:19 2020 Wersja do druku

Do 31 lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dopłaty do zalesień. O przyznanie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–20 ubiegać mogą się rolnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych oraz grup takich osób.

Warunkiem jest posiadanie numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji: producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności. O dopłaty występować mogą także jednostki: samorządu terytorialnego, organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Pod zalesienie mogą być przeznaczone grunty o powierzchni min. 0,1 ha i co najmniej 20 m szerokości. Jeśli działka przylega do już istniejącego lasu, wtedy warunek szerokości nie jest wymagany. Rolnik może wnioskować o dofinansowanie działania na maks. 20 ha. Przed złożeniem wniosku musi wnieść do nadleśniczego Lasów Państwowych o sporządzenie planu zalesienia. Wnioski o dopłaty będą zaś podlegały ocenie w ARiMR. Najwięcej punktów uzyskają np. działki zlokalizowane w korytarzach ekologicznych.

Na rolników czekają trzy formy pomocy. Pierwszą jest właśnie wsparcie na zalesienie, czyli jednorazowe pokrycie kosztów założenia uprawy leśnej na gruntach niskich klas bonitacji, na których prowadzenie produkcji rolnej jest nieopłacalne. Jego wysokość została zwiększona i obecnie kształtuje się między 8,3–12,7 tys. zł/ha i zależy od nachylenia terenu, gatunków drzew oraz przeciwdziałania erozji wodnej. Przy okazji tego wsparcia można się też ubiegać o refundację ogrodzenia uprawy (8,82 zł/mb) lub opalikowania drzewek (1,13 tys. zł/ha).

Rolnicy mogą również wystąpić o premię pielęgnacyjną, czyli zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych. W grę wchodzą tu czynności takie jak wykaszanie chwastów, cięcia pielęgnacyjne, przerzedzanie samosiewów. Z tego tytułu przez pięć lat wnioskodawca będzie otrzymywał od 794 do 1,6 tys. zł.

Przewidziano także rekompensaty dla producentów rolnych, którzy zdecydują się przekształcić swoje grunty użytkowe na las. Skierowana do nich premia zalesieniowa to wypłacane przez kolejne 12 lat 1215 zł/ha. Ma ona stanowić zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. 

SLV.