Technika leśne - Stypendia przyznane

13 sierpnia 2020 13:46 2020 Wersja do druku

Pomimo ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się pandemii Związkowi Leśników Polskich w RP już po raz szósty udało się przyznać stypendia dla uczniów ostatnich klas szkół leśnych. Zazwyczaj odbywa się to podczas zakończenia roku szkolnego z udziałem przedstawicieli Związku z po-szczególnych regionów, lecz tym razem granty trafiły do absolwentów w terminach ustalonych indywidualnie z każdą ze szkół.

Klaudia makowska odbiera dyplom z rąk Tomasza Kabulskiego, p.o. dyrektora TL w Warcinie Fot. arch. ZLP w RP


Beneficjentami pomocy mogą zostać uczniowie klas czwartych 11 szkół leśnych, których organem prowadzącym jest Minister Środowiska oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie i Zespołu Szkół w Tułowicach. Warunkiem jest osiągnięcie najwyższej średniej ocen z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki. Dotychczas wyróżniono 169 absolwentów. – Jesteśmy wdzięczni, że ZLP w RP wspiera młodzież i motywuje ją do pogłębiania wiedzy leśnej i osiągania coraz lepszych wyników w nauce – dziękuje Anna Kulbacka, dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży.

Red.