Ochrona przyrody – Ekolaury rozdane

28 maja 2021 07:53 2021 Wersja do druku

Na początku grudnia Polska Izba Ekologii już po raz 19 przyznała Ekolaury promujące najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Do ogólnopolskiego konkursu mogły stanąć przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe i samorządy. W gronie tegorocznych laureatów znalazły się też jednostki Lasów Państwowych.Za całokształt działań edukacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez realizację na-stępujących projektów: „Windą do lasu”, „Myśl globalnie, DZIAŁAJ lokalnie” i „Odtwarzanie i uzupełnianie zadrzewieniowej strefy buforowej rzek Wełny i Flinty w obszarze rolniczym” Ekolaur zdobyło Nadleśnictwo Oborniki (RDLP w Poznaniu). – Wysłaliśmy zgłoszenie, biorąc pod uwagę ogół naszej działalności edukacyjnej – wyjaśniał Jarosław Bator, zastępca nadleśniczego ds. rozwoju. Jak mówił, jednostka do zgłoszenia dołączyła swoje materiały edukacyjne, a było ich sporo, gdyż spektrum działania Nadleśnictwa jest szerokie. Oprócz tradycyjnych treści wykorzystuje audycje radiowe, lokalną telewizję i wszystkie dostępne dziś kanały komunikacji. Ciekawostką jest, że posługuje się także przydrożnymi banerami, ale nie stroni też od interakcji z obywatelami. – Mamy swój wkład w rozwój aplikacji „Puszcza Notecka”, do której dodaliśmy system zgłoszeń. Dzięki niemu na obszarze Nadleśnictwa turyści mogą zgłaszać przypadki szkodnictwa leśnego, ale też osobliwości przyrody. To ważne, gdyż dzisiaj obywatel chce się integrować, działać i mieć wpływ na otaczający go świat – podsumował zastępca nadleśniczego.

Ekolaur zdobył też Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, nagrodę przyznano za projekt „Czynna ochrona przyrody wyznacznikiem całorocznej edukacji ekologicznej zrealizowanej w 2019 roku”.

Wręczono także wyróżnienia. Nadleśnictwo Siewierz (RDLP w Katowicach) zostało docenione za ochronę gatunkową ex situ żółwia błotnego. Uhonorowano też uczelnię – Wydział Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymał wyróżnienie za restytucję szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych.

SLV.