Leśnictwo w UE – Problemy nie pozostaną bez rozwiązania

8 września 2021 07:54 2021 Wersja do druku

14 lipca 2021 r. wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka spotkał się z zastępcą stałego przedstawiciela RP przy UE Arkadiuszem Plucińskim oraz z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego. Głównymi tematami spotkania były: przyszła strategia leśna oraz aktualne kwestie dotyczące gospodarki leśnej UE.


Jak podkreślił wiceminister, leśnictwo odgrywa coraz większą rolę w polityce unijnej, a kwestie z nim związane stają się coraz bardziej istotne w polityce europejskiej. Od wielu miesięcy Ministerstwo Klimatu i Środowiska bierze aktywny udział w unijnej dyskusji oraz w pracach dotyczących kształtu Strategii leśnej, wdrażania Strategii bioróżnorodności, a także zadań związanych z planowaną zmianą Rozporządzenia LULUCF. – Z punktu widzenia polskiego leśnictwa i gospodarki leśnej bardzo ważne są dla mnie kwestie dotyczące Strategii leśnej, zmiany Rozporządzenia LULUCF oraz zmiany Dyrektywy OZE w kontekście biomasy leśnej. Trzeba też pamiętać o tzw. taksonomii, która także wpływa na leśnictwo i gospodarkę leśną. W kraju intensywnie pracujemy nad tymi zagadnieniami od wielu miesięcy – powiedział wiceminister Siarka.

Proponowane zaostrzenie kryteriów zrównoważonej biomasy leśnej może mieć decydujący wpływ na wykorzystanie drewna jako surowca energetycznego. Dla Polski problematyczne jest obniżenie progu dla instalacji zobowiązanych do użytkowania biomasy spełniającej kryteria „zrównoważoności” z 20 MW do 5 MW, czy też wprowadzenie kaskadowego wykorzystania biomasy. Wykorzystanie biomasy leśnej do realizacji celów UE na rzecz promowania energii ze źródeł odnawialnych, ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla Polski, ale także dla pozostałych państw o znacznej lesistości.

Czekaliśmy na nową Strategię leśną, ponieważ należymy do państw o dużej lesistości – mamy prawie 30% zalesionej powierzchni kraju, w ciągu ostatnich 30 lat nastąpił wzrost zasobów drzewnych o ok. 50% przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni chronionych oraz przy zachowaniu ogólnodostępnego charakteru lasu – podkreślił wiceminister, dodając, że proponowana przez UE Strategia leśna nie wykazuje w pełnym stopniu zrozumienia dla wielofunkcyjnej gospodarki leśnej łączącej potrzeby środowiskowe, społeczne oraz gospodarcze, ograniczając tym samym znaczenie lasów do realizacji celów przyrodniczych i klimatycznych. Zapowiedziana modyfikacja definicji zrównoważonej gospodarki leśnej, na korzyść aspektów przyrodniczych, spowoduje zachwianie równowagi pomiędzy jej elementami.

Red.