Program „Innowacje dla środowiska” – NFOŚiGW uruchamia drugi nabór

31 sierpnia 2023 04:27 2023 Wersja do druku

Od 1 września NFOŚiGW uruchamia drugi nabór wniosków w programie „Innowacje dla Środowiska”.

Program „Innowacje dla środowiska” ma na celu wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska, które będą wnosiły istotny wkład w realizację jednego z następujących celów środowiskowych: łagodzenie zmian klimatu; adaptacja do zmian klimatu; zrównoważone wykorzystanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich; gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawania odpadów i recykling; zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi; ochrona, odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów; i jednocześnie nie przyczynią się do pogorszenia pozostałych celów.


Innowacyjność może dotyczyć produktu, technologii lub procesu o zasięgu co najmniej polskiego rynku, poprzedzonych pracami badawczo-rozwojowymi potwierdzającymi gotowość rozwiązania do wdrożenia na większą, komercyjną skalę. Innowacyjne przedsięwzięcia powinny charakteryzować się cechami, właściwościami i funkcjonalnościami wyróżniającymi je na tle wdrożonych już rozwiązań na rynku, a w konsekwencji ich realizacja powinna prowadzić do uzyskania większych efektów środowiskowych w porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku z tej samej. W ten sposób materializuje się kolejny cel Zielonego Ładu, tj. rozwój gospodarczy kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej i przyjaznej środowisku.

Program „Innowacje dla Środowiska” skierowany jest do przedsiębiorców. Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie zwrotne w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a po jego zrealizowaniu otrzymają bonus w postaci premii innowacyjnej, która pomniejszy kapitał pożyczki do spłaty o 20%, nie więcej niż o 10 mln złotych.

Przewidziany budżet na realizację drugiego naboru to 1 mld zł. Termin naboru fiszek projektowych rozpocznie się 1 września i potrwa do 31 października br.

Red.

 

Fot. www.stock.adobe.com