Konferencja na 100-lecie PGL LP – Inicjatywa Prezydenta RP

31 sierpnia 2023 04:41 2023 Wersja do druku

Pod patronatem honorowym prezydenta Andrzeja Dudy 26 lipca br. w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Polskie leśnictwo a ochrona przyrody – 100 lat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”. Z ramienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w wydarzeniu udział wzięła minister Anna Moskwa oraz wiceministrowie: Małgorzata Golińska oraz Edward Siarka.


Cała koncepcja lasów państwowych, gospodarki leśnej i tego, z czego dziś korzystamy, rodziły się właśnie 100 lat temu. Wtedy również rozważano, co zrobić, aby jak najdłużej zachować zasoby w Lasach Państwowych, jak zwiększyć zasobność, jak chronić gatunki. Dziś, 100 lat później, troszczymy się o to samo i kontynuujemy to wielkie dzieło – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Podziękowała także leśnikom za codzienną pracę i zaangażowanie w realizację misji, jaką jest dbanie o gospodarkę leśną, a także nawiązała do ich obecności na granicy polsko-białoruskiej i wspierania działań innych służb. Zachęciła również uczestników spotkania do pogłębionej, stałej refleksji, w jaki sposób jeszcze lepiej można prowadzić gospodarkę leśną, aby kolejne pokolenia mogły korzystać z tego narodowego dobra.

Konferencja w Pałacu Prezydenckim stała się także okazją do dyskusji o takich obszarach, jak zmiany klimatu i ich wpływ na lasy, zrównoważone leśnictwo jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego czy ochrona ścisła.

Podczas spotkania w eksperckim gronie Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, wygłosiła prelekcję pt. „Polska przyroda a Europejski Zielony Ład. Strategia bioróżnorodności i leśna, wyzwania związane z ochroną ścisłą, krajowe plany odbudowy, konsekwencje”. – Brakuje dziś merytorycznej, międzynarodowej dyskusji, czym jest zrównoważona gospodarka leśna, gospodarka wielofunkcyjna czy zrównoważony rozwój – wskazała wiceminister Małgorzata Golińska.

Red.

Fot. www.gov.pl