Kampinoski żubr lepiej chroniony – Wsparcie funduszu na remont ośrodka

31 sierpnia 2023 04:48 2023 Wersja do druku

Jak informuje NFOŚiGW, przekaże on ponad 1,17 mln zł na ochronę gatunkową żubra w Kampinoskim Parku Narodowym. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach. Podstawową rolą ośrodka jest ochrona żubra – gatunku objętego ochroną ścisłą, wymagającego ochrony czynnej, wymienionego również w konwencji berneńskiej i dyrektywie siedliskowej.


Żubry będą tu hodowane ex situ, czyli poza środowiskiem naturalnym. Proces wyboru osobników do hodowli będzie wspierać merytorycznie i organizacyjnie Wanda Olech-Piasecka, koordynator programu „Kompleksowej ochrony żubra w Polsce”. Działania w ramach projektu obejmą m.in. remont: bramy wjazdowej, tarasu widokowego przy zagrodzie pokazowej (służącego do obserwacji i kontroli stanu zdrowia żubrów w zagrodach), budynku gospodarczo-socjalnego, składu odchodów przy zagrodzie pokazowej, magazynów na karmę, wybiegów hodowlanych (w tym zagród, paśników, stanowisk paszowych), infrastruktury takiej jak oświetlenie drogi wewnętrznej, niecki dezynfekcyjnej oraz ogrodzenia. Wymienione potrzeby remontowe ośrodka to niezbędne minimum do tego, aby wznowić jego działalność. Bez przeprowadzenia tych prac placówka nie mogłaby prowadzić hodowli zachowawczej żubrów. Po zakończeniu remontu żubry sprowadzone do Smardzewic będą pełnić rolę rezerwy genetycznej i źródła zwierząt dla innych hodowli. Z uwagi na problemy pojawiające się zarówno w populacjach wolnych, jak i w zagrodach, związane z chorobami takimi jak gruźlica, telazjoza czy nekrotyczne zapalenie napletka, ośrodek powinien wrócić na listę aktywnych hodowli żubra. Przed wykryciem gruźlicy w ośrodku stado żubrów było utrzymywane na poziomie ok. 20 osobników i z powodzeniem realizowano w nim projekt zachowawczej hodowli żubrów. Warto dodać, że Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach ma tradycje przedwojenne, założono go jeszcze w 1934 r., chociaż po drugiej wojnie światowej musiał być organizowany od nowa. W 1976 r. placówka została przekazana KPN. Z czasem hodowla stała się jedną z wiodących w skali kraju.

Red.

Fot. www.gov.pl