CEPF o użytkowaniu biomasy

1 czerwca 2005 19:39 2005 Wersja do druku

Dyrekcja Generalna ,Energia i Transport" Komisji Europejskiej, opracowując plan działania Unii Europejskiej w zakresie użytkowania biomasy, poprosiła różne grupy interesów o wyrażenie opinii na temat założeń tego planu. W konsultacji udział wzięła między innymi Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF). Zdaniem tej organizacji, w państwach członkowskich UE powinny zostać przygotowane i zrealizowane projekty pilotażowe dotyczące efektywnego wykorzystywania pozostałości po cięciach i zabiegach leśnych oraz innej biomasy leśnej dla celów energetycznych. CEPF uważa, że unijne dyrektywy dotyczące wykorzystywania biomasy do produkcji energii winny promować stosowanie odpowiednich systemów instalacyjnych zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w jednostkach administracji publicznej. Ponadto Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów proponuje stworzenie unijnego banku informacji na temat najlepszych praktycznych rozwiązań w zakresie użytkowania biomasy leśnej jako surowca energetycznego.


Opracowywany obecnie plan działania Unii Europejskiej w zakresie użytkowania biomasy ma pozwolić na osiągnięcie jednego z głównych celów unijnej polityki energetycznej: podwojenia udziału odnawialnych źródeł energii w wewnętrznej konsumpcji brutto - z 5,4% w roku 1997 do 12% w roku 2010. W 2001 r. łączna produkcja biomasy dla celów energetycznych wyniosła 56 milionów ton równoważnika olejowego (mtoe). Aby osiągnąć zakładany 12-procentowy udział do 2010 r. produkcja powinna się zwiększyć o 74 mtoe, w tym w sektorze elektroenergetycznym - o 32 mtoe, w sektorze ciepłowniczym - o 24 mtoe, a w sektorze biopaliw - o 18 mtoe. Wzrost produkcji biomasy dla celów energetycznych będzie wymagał sprawniejszej niż dotąd koordynacji polityki unijnej prowadzonej w różnych dziedzinach gospodarki - stąd koncepcja opracowania wspólnego planu działania w zakresie użytkowania biomasy.
opr. A.S.
źródło: www.cepf-eu.org