PEFC - ponad 100 mln ha certyfikowanych lasów

1 czerwca 2005 19:46 2005 Wersja do druku

Przedstawiciele CERFLOR-u - powstałej w sierpniu 2002 r. brazylijskiej normy certyfikacji lasów - wystąpili o jej włączenie do globalnego systemu PEFC. Certyfikacja wg kryteriów CERFLOR-u, odnoszących się zarówno do kwestii środowiskowych, jak i społecznych i ekonomicznych, ma objąć nie tylko lasy, lecz również plantacje leśne Brazylii. Aby uzyskać akceptację PEFC brazylijska norma certyfikacji lasów musi pomyślnie przejść PEFC-owski proces weryfikacji, na który składają się sprawdzenie normy przez niezależnego, zewnętrznego audytora i publiczna konsultacja. Jeśli standard CERFLOR zostanie uznany przez Radę PEFC, będzie mógł być firmowany PEFC-owskim logo.


Tymczasem akceptację PEFC uzyskał Kanadyjski Program Trwale Zrównoważonej Gospodarki Leśnej, opracowany przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Normalizacyjne (CSA). Tym samym łączna powierzchnia lasów certyfikowanych na świecie w systemie PEFC przekroczyła 100 mln ha, czyli blisko połowę wszystkich certyfikowanych lasów. Proces weryfikacji kanadyjskiej normy certyfikacji lasów trwał mniej więcej rok. Przez Radę PEFC zostało jak do tej pory uznane 17 narodowych norm certyfikacji lasów. Na etapie weryfikacji znajdują się obecnie normy Brazylii, Estonii, Litwy, Luksemburga i Słowacji. Do zgłoszenia do weryfikacji PEFC-owskiej przygotowują swoje normy certyfikacji lasów takie państwa jak Gabon, Malezja, Rosja, Stany Zjednoczone i Polska.
źródło: www.pefc.org
opr. A.S.