Wyniki szwedzkiego koncernu leśnego Sveaskog

2 października 2005 13:44 2005 Wersja do druku

W roku 2004 szwedzki państwowy koncern leśny Sveaskog, gospodarujący na 3,4 mln ha lasów, zanotował wartość sprzedaży netto rzędu 8,3 mld koron szwedzkich (SEK) oraz zysk z działalności podstawowej w wysokości 1,5 mld SEK, co oznacza 1-procentowy spadek sprzedaży netto i 4-procentowy spadek zysku operacyjnego w stosunku do wyników z roku 2003.
W dziale gospodarki leśnej zyski koncernu zmalały ze względu na mniejszy wolumen zrealizowanych dostaw i wzrost nakładów na hodowlę lasu i ochronę przyrody. W dziale przemysłowym (koncern Sveaskog posiada spółkę akcyjną AssiDoman Cartonboard, która specjalizuje się w produkcji tektury do wyrobu kartonów na napoje) dochody zwiększyły się, głównie za sprawą większego wolumenu zrealizowanych dostaw oraz wzrostu przeciętnej ceny sprzedaży. Zyski osiągnięte za pośrednictwem stowarzyszonej drzewnej spółki akcyjnej Setra Group, w której Sveaskog ma 50% udziałów, gwałtownie spadły wskutek niekorzystnej sytuacji na rynku w sektorze tartacznictwa. Wzrosły natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątku koncernu. W 2004 r. na światowym rynku panowało ożywienie, któremu generalnie towarzyszył wzrost dochodu narodowego brutto wytwarzanego w krajach. Proces ten spowolnił się nieco w drugim półroczu, głównie ze względu na wzrost cen ropy naftowej. W 2004 r. panowała niekorzystna sytuacja na rynku materiałów tartych, zwłaszcza w zakresie drewna sosnowego. Zwiększona podaż tarcicy w Szwecji, w powiązaniu z nikłym wzrostem chłonności rynku europejskiego, odbiła się negatywnie na cenach tego produktu. Koncern Sveaskog wypłaca swojemu właścicielowi, państwu szwedzkiemu, dywidendę. Za rok 2004 rada nadzorcza macierzystej firmy koncernu, Sveaskog SA, zaproponowała wypłatę dywidendy w wysokości 335 mln SEK, co stanowi ok. 33% zysku netto. W 2004 r. Sveaskog zapłacił ponadto 24 mln SEK podatku. źródło: www.sveaskog.se