Niemcy: consensus w sprawie zakładowego pomiaru drewna

2 października 2005 13:48 2005 Wersja do druku

Na początku br. Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej (DFWR) - organizacja, w której skład wchodzą m.in. państwowe gospodarstwa leśne poszczególnych niemieckich krajów związkowych, administracja niemieckich lasów federalnych, stowarzyszenia właścicieli lasów prywatnych, związki zawodowe działające w leśnictwie, Związek Leśników Niemieckich, Niemieckie Towarzystwo Leśne, uczelnie leśne i organizacje ekologiczne - po wielomiesięcznych pertraktacjach zawarła ze Zrzeszeniem Niemieckiego Przemysłu Tartacznego (VDS) porozumienie ramowe w sprawie zakładowego pomiaru drewna okrągłego.
Obecnie opracowywany jest katalog wymagań odnoszących się do poszczególnych parametrów dłużyc, kłód i wyrzynków, który będzie stanowił podstawę przyszłych umów handlowych. Postanowienia nowego układu w sprawie zakładowego pomiaru drewna będą mogły mieć zastosowanie nie tylko w samych Niemczech, lecz również poza ich granicami. Zakłady przemysłu drzewnego, wyposażone w urządzenia do pomiaru drewna i kupujące surowiec według miary ustalonej w zakładzie, winny przestawić się na nowe normy, uzyskując stosowny certyfikat, najpóźniej do 1 października 2005 r. źródło: "AFZ-DerWald" nr 6/2005