Wielki Brat na opak

14 lutego 2006 20:53 2006 Wersja do druku

Austriackie Lasy Związkowe SA odbudowały zniszczoną poprzedniej zimy przez lawinę platformę obserwacyjną w Parku Narodowym ,Alpy Wapienne", umożliwiającą zwiedzającym podpatrywanie zimowego dokarmiania jeleni, prowadzonego w Alpach Wapiennych już od stu lat. Otwarcie platformy obserwacyjnej zaplanowano na styczeń 2006 roku.
Ponownie możliwe będzie obejrzenie jedynego w swoim rodzaju widowiska: dokarmiania blisko 80 jeleni, łań i cieląt. Dokarmiane zwierzęta nie są niepokojone, ponieważ widownia jest dobrze ukryta. Konstrukcja platformy obserwacyjnej nawiązuje do koncepcji znanej z telewizyjnego Wielkiego Brata, z tą różnicą, że w kontenerze zamknięci są nie bohaterowie widowiska, a widzowie. Platforma obserwacyjna ma bowiem postać izolowanej akustycznie ambony, w której niczym w amfiteatrze może pomieścić się 25 osób. Na miejscu dokarmiania, oddalonym o 80 m, zwierzęta zjawiają się codziennie o tej samej porze. - Przywiązujemy dużą wagę do tego, żeby otworzyć społeczeństwu drogę do lasu także zimą. Platforma obserwacyjna w Parku Narodowym ,Alpy Wapienne" daje niepowtarzalną możliwość obserwowania z bliska niezwykle fascynujących zwierząt, jakimi są jelenie, oraz umożliwia wgląd w pracę Lasów Związkowych - wyjaśnia Georg Erlacher, jeden z członków dwuosobowego zarządu spółki akcyjnej Austriackie Lasy Związkowe. W poprzednich sezonach, przed zniszczeniem starej platformy obserwacyjnej, liczba podpatrujących zimowe dokarmianie jeleni w dolinie Bodinggraben osiągała poziom tysiąca osób rocznie.