Wielka Brytania - 90-lecie Komisji Leśnej - pod opieką rządu

22 stycznia 2010 07:50 2010 Wersja do druku

Komisja Leśna Wielkiej Brytanii, mająca w swojej pieczy 827 tys. ha brytyjskich lasów państwowych i zatrudniająca 3 tys. pracowników, obchodziła 8 grudnia 2009 r. jubileusz 90-lecia swojego istnienia. Obecnie składa się ona z trzech krajowych gospodarstw leśnych: Komisji Leśnej Anglii, Szkocji i Walii. Komisje te pełnią funkcję zarówno ministerstwa leśnictwa w odpowiednim rządzie krajowym (Szkocja i Walia) lub w rządzie brytyjskim (Anglia), jak i terytorialnej administracji leśnej danego kraju. Komisje Anglii i Szkocji gospodarują w lasach państwowych za pośrednictwem swoich agend: Gospodarstwa Leśnego Anglii i Gospodarstwa Leśnego Szkocji. Komisja Walii gospodaruje bezpośrednio w walijskich lasach państwowych. Wszystkie brytyjskie państwowe gospodarstwa leśne są jednostkami budżetowymi, dotowanymi albo przez rządy krajowe, albo przez rząd brytyjski.