Finlandia - Sekwestracja węgla w produktach drzewnych - miliard euro w drewnie

22 stycznia 2010 07:51 2010 Wersja do druku

Jeżeli roczne zużycie tarcicy w Finlandii utrzymywałoby się na obecnym poziomie do 2050 r., to do tego czasu ilość węgla zmagazynowanego w drewnie budulcowym i konstrukcyjnym praktycznie się podwoi, sięgając 40–65 mln ton. Co roku w wyrobach drzewnych sekwestrowanych jest 0,7 mln t węgla. Fińskie Lasy magazynują 800 mln t węgla.


Zgodnie z informacjami Fińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa, w ostatnich dziewięciu latach zużycie tarcicy sięgało 5 mln m3 rocznie. Ilość ta stanowi równoważnik 4 mln t atmosferycznego CO2, czyli 7% rocznej emisji gazów cieplarnianych. Prognozując rozmiar magazynowania węgla w drewnie, fińscy naukowcy przyjęli, że okres użytkowania połowy wyrobów drzewnych wynosi 40 lat. Przy założeniu, że cena jednej tony CO2 na rynku handlu emisjami wynosi 15 euro, wartość węgla zmagazynowanego w produktach drzewnych przekracza miliard euro.