Austria - Ochrona bioróżnorodności - 800 nowych projektów

22 stycznia 2010 07:52 2010 Wersja do druku

Austriackie Lasy Związkowe SA (ALZ SA) wkroczyły w Międzynarodowy Rok Bioróżnorodności (rok 2010) z przeszło 800 projektami ochrony przyrody i środowiska. – Każdy zdrowy ekosystem, każdy zdrowy las potrzebuje różnorodności gatunkowej – wyjaśnia Georg Erlacher, członek zarządu ALZ SA. – Dlatego naszym celem jest ochrona różnorodności i powstrzymanie zanikania gatunków i siedlisk poprzez proekologiczną gospodarkę leśną, utrzymywanie obszarów chronionych i stosowanie licznych środków specjalnych. Jako pierwsze gospodarstwo leśne w Europie ALZ SA włączyły się w realizację międzynarodowego programu „Countdown 2010”, opracowując na jego podstawie własny, specjalny, 5-letni program ochrony bioróżnorodności. Przeszło 50% całkowitej powierzchni ALZ SA (850 tys. ha) objęte jest różnymi formami ochrony przyrody. Są one także gospodarzem 45% powierzchni Parku Narodowego „Łęgi Naddunajskie” oraz współgospodarzem PN „Alpy Wapienne”. Ponadto mają w swojej pieczy znaczną część Rezerwatu Biosfery „Las Wiedeński” oraz fragmenty parków przyrody i obszarów chronionego krajobrazu. – W aspekcie zrównoważonego rozwoju nasze zadanie polega na ustanowieniu równowagi między pomyślnością ekonomiczną, interesami społecznymi i ochroną przyrody – konkluduje Georg Erlacher.