Z zagranicy

26 marca 2010 15:40 2010 Wersja do druku

Szwecja
Wyniki Sveaskogu gorsze niż w 2008 roku 

Wielka Brytania
Pamela Warhurst szefową Komisji Leśnej

Finlandia
Przemysł drzewny ponownie na czele

Austria
Georg Erlacher doceniony

Norwegia
Pozyskanie najniższe od 34 lat


Szwecja
Wyniki Sveaskogu gorsze niż w 2008 roku

Szwedzki państwowy koncern leśny Sveaskog (3,3 mln ha lasów gospodarczych) zanotował w roku 2009 wartość sprzedaży netto w wysokości 6,034 mld koron szwedzkich (1 korona to 0,40 zł), co oznacza spadek o 17% w stosunku do roku 2008. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 2,915 mld koron (wzrost o 68%). Na koniec 2009 r. Sveaskog zatrudniał 721 osób (2008 r. – 741 osób). Rynkowa wartość aktywów leśnych koncernu na dzień 31 grudnia 2009 r. została określona na 30,041 mld koron, w tym wartość drzewostanów – na 28,028 mld koron, a wartość gruntów – na 2,013 mld koron.

Mimo mniejszej wartości sprzedaży (mniejszy rozmiar dostaw i niższe ceny drewna) Sveaskog uzyskał znacznie większy zysk operacyjny. Jest to wynik wydatnej redukcji kosztów operacyjnych, jak również pozytywnych zmian proporcji sortymentów w strukturze sprzedaży drewna (więcej drewna tartacznego i więcej surowca pozyskanego we własnych lasach). Całkowity rozmiar dostaw drewna, zrealizowanych przez Sveaskog w roku 2009, wyniósł 10,8 mln m3 (spadek o 12,6%). Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że rozmiar sprzedaży samego surowca energetycznego wzrósł aż o 42%, osiągając poziom równoważny 2,7 TWh.

W roku 2009 Sveaskog utworzył dwa nowe ekoparki (odpowiedniki leśnych kompleksów promocyjnych Lasów Państwowych). Przystąpił także do realizacji projektu „Próbny handel leśnymi jednostkami pochłaniania CO2”. Projekt ten ma na celu m.in. wypracowanie sprawnego systemu pomiaru, raportowania i weryfikacji wzrostu sekwestracji węgla przez lasy w wyniku określonych działań hodowlanych. W 2009 r. na gruntach Sveaskogu rozpoczęło pracę 20 nowych elektrowni wiatrowych. Dalszych 60 ma być oddanych do użytku w roku 2010.

 

Wielka Brytania
Pamela Warhurst szefową Komisji Leśnej

W styczniu na przewodniczącą rady komisarzy leśnych – najwyższego organu Komisji Leśnej Wielkiej Brytanii – została powołana Pamela Warhurst, dotychczasowa członkini zarządu instytucji „Natural England” (zakład o charakterze publicznym zajmujący się ochroną środowiska naturalnego). Pamela Warhurst może się poszczycić tytułem komandora Orderu Imperium Brytyjskiego, nadanym jej w roku 2005 za działalność na rzecz środowiska naturalnego.

Maksymalnie 11-osobowa rada komisarzy leśnych stanowi zarówno radę nadzorczą, jak i zarząd Komisji Leśnej Wielkiej Brytanii. Wszyscy członkowie rady powoływani są przez brytyjską królową na wniosek ministrów odpowiedzialnych za leśnictwo w krajowych rządach Szkocji i Walii oraz w rządzie brytyjskim (w wypadku Anglii). W skład rady wchodzą członkowie wykonawczy (kierownictwo Komisji Leśnej) i członkowie niewykonawczy (osoby spoza Komisji Leśnej). Członkami wykonawczymi są: przewodniczący rady, dyrektor generalny Komisji Leśnej Wielkiej Brytanii oraz dyrektorzy komisji leśnych Anglii, Szkocji i Walii. W grupie członków niewykonawczych po dwóch przedstawicieli mają Anglia, Szkocja i Walia. Przedstawicielami tymi są na ogół uznani działacze samorządu gospodarczego, zasłużeni funkcjonariusze zakładów publicznych i naukowcy. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji przewodniczącego rady komisarzy leśnych wynosi obecnie 20 tys. funtów szterlingów rocznie.

Komisja Leśna Wielkiej Brytanii, na którą składają się komisje leśne Anglii, Szkocji i Walii, gospodaruje w brytyjskich lasach państwowych (ponad 800 tys. ha), przydziela subsydia dla niepaństwowych gospodarstw leśnych, kontroluje pozyskiwanie drewna w tych gospodarstwach i prowadzi badania leśne za pośrednictwem własnej agencji badawczej. Jednocześnie Komisja Leśna pełni rolę rządowego departamentu leśnictwa i opowiada za realizowanie polityki leśnej Wielkiej Brytanii.

 

Finlandia
Przemysł drzewny ponownie na czele

Zgodnie z wynikami ankiety na temat tegorocznych planów inwestycyjnych, przeprowadzonej w styczniu br. przez Konfederację Przemysłu Fińskiego, przemysł drzewny Finlandii odzyska w 2010 r. pozycję czołowego inwestora w przemyśle wytwórczym tego kraju.

Choć wolumen inwestycji całego fińskiego przemysłu wytwórczego zmniejszy się w tym roku o 4,9%, to w niektórych gałęziach tego przemysłu planowane jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych. Największy względny wzrost inwestycji przewidywany jest w przemyśle tekstylnym i odzieżowym (36,3%). Fundusz inwestycyjny tego przemysłu ma sięgnąć 35 mln euro. Jednak w wymiarze bezwzględnym najwięcej, bo o 43 mln euro, wzrosną nakłady inwestycyjne przemysłu drzewnego. W sumie branża ta zamierza w tym roku przeznaczyć na inwestycje 438 mln euro, tj. o 11% więcej niż roku 2009.

Trzeba jednak pamiętać, że w ubiegłym roku inwestycje fińskiego przemysłu drzewnego zmniejszyły się aż o 61,4%. Liczba zatrudnionych w przemyśle drzewnym w Finlandii zmalała w 2009 r. o 12,4% i osiągnęła poziom 48,2 tys. osób.

 

Austria
Georg Erlacher doceniony

Rada nadzorcza spółki akcyjnej Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), gospodarującej w lasach państwowych Austrii, powołała Georga Erlachera na stanowisko prezesa dwuosobowego zarządu ÖBf na kolejną 5-letnią kadencję. Georg Erlacher (51 lat, dr nauk rolniczych) jest członkiem zarządu ÖBf już od 2001 roku. Wcześniej pełnił kierownicze funkcje w firmach drzewnych Schweighofer AG i Stora Enso Timber. Erlacher uznawany jest w Austrii za menadżera o największym doświadczeniu w zarządzaniu firmami branży leśnej i drzewnej.

 

Norwegia
Pozyskanie najniższe od 34 lat

W roku 2009 pozyskano w Norwegii zaledwie 6,8 mln m3 drewna. To najniższy poziom pozyskania od 34 lat. Główną tego przyczyną jest zastój w budownictwie spowodowany kryzysem finansowym. W stosunku do poziomu z roku 2008 norweskie pozyskanie drewna zmniejszyło się o 17%. W ubiegłym roku przeciętna cena drewna wynosiła 303 korony norweskie (37 euro)/m3, tj. o 58 koron (7 euro) mniej niż w roku 2008. W Norwegii 75% pozyskiwanego drewna stanowi świerk.

Źródła: www.sveaskog.se, http://www.forestry.gov.uk, www.forest.fi, http://www.bundesforste.at/index.php?id=54&tx_ttnews[tt_news]=456&cHash=b5c91c2801, www.nordicforestry.org.

Opr. A.S.