Z zagranicy - 17/2010

31 sierpnia 2010 23:09 2010 Wersja do druku

Francja
Jak kupić leśniczówkę?

Szwecja
Sveaskog inwestuje w energetykę odnawialną

Kanada
Symulacyjny model pożarów leśnych

Niemcy
Trutnie do kartowania lasu

Stany Zjednoczone
14,5 mld dolarów przychodów z rekreacji

Francja
Jak kupić leśniczówkę?

Office National des Forêts (ONF), francuski Urząd Lasów Państwowych, informuje na stronie internetowej o możliwości nabycia leśniczówek w tym kraju.
Oferta zawiera plan sprzedaży leśniczówek w 2010 r., według lokalizacji w poszczególnych regionach Francji. Bazę danych lokali do sprzedaży utworzono po to, aby informować społeczeństwo o możliwości kupna. Domy są własnością państwową. Oferty nieruchomości, które wystawiają poszczególne ministerstwa i instytucje państwowe, w tym ONF, zawierają krótki opis nieruchomości, dokładną lokalizację, fotografię i dane kontaktowe zarządzającego nieruchomością.
Leśniczówki do sprzedaży to stare domy wymagające prac remontowych. Np. posiadłość prezentowana na zdjęciu jest obecnie niezamieszkana, nie posiada nawet kanalizacji ani bieżącej wody, ale oferta głosi, że media te są w pobliżu. Dom o powierzchni 195 m2 wybudowano w 1767 r. na skraju lasu, niedaleko wsi Cataine w gminie Hasnon w departamencie Nord. Ze względu na typową dla regionu Nord-Pas-de-Calais architekturę, budynek ten zakwalifikowano jako zabytek architektury regionalnej. Zainteresowani mogą też poszukiwać obiektów nowszych, wraz z budynkami gospodarczymi, rozległymi piwnicami i posesją.

Źródło: www.onf.fr

Szwecja
Sveaskog inwestuje w energetykę odnawialną

Szwedzki państwowy koncern leśny Sveaskog wspólnie z Centrum Technologii Energetycznych w Piteå (ETC) i innymi partnerami inwestycyjnymi realizuje projekt budowy wytwórni biopaliwa z odpadowej biomasy leśnej. W projektowanym procesie produkcyjnym gałęzie i wierzchołki, pozostałe po ściętych drzewach, będą ścierane na proszek, sprasowywane i zgazowywane. W wyniku tego procesu otrzymywany będzie m.in. eter dimetylowy (DME) – biopaliwo do napędu silników. Ta sama technologia może być jednak stosowana także do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Szacuje się, że paliwo DME wytwarzane z biomasy pochodzącej ze szwedzkich lasów może zastąpić 45% paliwa benzynowego i dieslowego zużywanego w Szwecji. W Piteå został już otworzony Ośrodek Zgazowywania Biomasy z dwoma cyklonowymi komorami spalania, w których proszek drzewny będzie przetwarzany na ekoenergię.
Sveaskog jest także atrakcyjnym dostawcą biomasy leśnej dla europejskich koncernów energetycznych. – Od pewnego czasu notujemy ze strony europejskich firm energetycznych znaczne zainteresowanie zużywaniem w elektrociepłowniach większych ilości surowca drzewnego. Sveaskog chce być obecny na tym rynku i nie czeka biernie na oferty, lecz prowadzi aktywny marketing wśród międzynarodowych firm energetycznych – mówi Roger Johansson, koordynator ds. biopaliw w Sveaskogu. – W Szwecji okres intensywnego wzrostu już minął i rynek wkroczył w fazę dojrzałości. Z drugiej strony, w Europie popyt dopiero się rozkręca. Na razie ceny nie sprzyjają eksportowi, ale przewidujemy, że wzrastające zapotrzebowanie na surowce odnawialne w Europie będzie stymulowało wzrost cen.

Źródło: www.sveaskog.se

Kanada
Symulacyjny model pożarów leśnych

Pożary leśne stanowią czynnik krytyczny w rozwoju zdrowych ekosystemów leśnych w Kanadzie. W kontekście obecnych obaw związanych z emisją CO2 i zmianami klimatycznymi na znaczeniu zyskuje prognostyczna ocena skutków pożarów dla środowiska leśnego. Kanadyjska Służba Leśna (CFS) już od dziesięcioleci bada skutki pożarów leśnych i zdobytą wiedzę wykorzystuje do tworzenia modeli pożarów w lasach borealnych.
Symulacyjny model CanFIRE (pierwotna nazwa BORFIRE – Boreal Fire Effects Model) wykazuje, że w przyszłości wzrośnie intensywność i siła pożarów oraz wydłuży się sezon pożarowy. Jeżeli częstotliwość pożarów wzrośnie w prognozowanym stopniu, skrócone cykle pożarowe będą sprzyjały rozprzestrzenianiu drzew szybko odnawiających się, takich jak topola i brzoza. A to z kolei wzmoże intensywność sekwestracji węgla z uwagi na szybszy wzrost tych gatunków. Stopień wzrostu sekwestracji węgla będzie jednak prawdopodobnie znacznie niższy od przewidywanego stopnia wzrostu uwalniania węgla wskutek intensyfikacji pożarów w środowisku przyrodniczym.
Model CanFIRE wykorzystywany jest także do szacowania rozmiaru rocznej bezpośredniej emisji węgla w wyniku pożarów na kanadyjskich obszarach niezagospodarowanych. Dane o tej emisji są pozyskiwane na potrzeby międzynarodowego raportowania węglowego w oparciu o postanowienia „Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu” (UNFCCC). Algorytmy modelu CanFIRE są sprzężone ze standardem CBM-CFS (Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector), stosowanym do kalkulowania leśnego bilansu węglowego.

Źródło: http://www.cfs.nrcan.gc.ca

Niemcy
Trutnie do kartowania lasu

Bezzałogowe minisamoloty (tzw. trutnie) mają wiele zalet. Latając na niedużej wysokości, mogą wykonywać zadania także przy zachmurzonym niebie. Cicho i ekonomicznie pracujące silniki elektryczne są przyjazne środowisku i nie zakłócają spokoju ludzi i zwierząt.
W ramach projektu Andromeda, realizowanego m.in. przez Turyngeński Krajowy Instytut Leśny, Łowiecki i Rybacki, opracowano technologię pozyskiwania i zautomatyzowanego analizowania danych przestrzennych, bazującą na zdjęciach lotniczych wykonywanych przez bezzałogowe mini samoloty. Oprócz standardowych produktów, takich jak bardzo dokładne mapy, w nowo stworzonym systemie można generować najróżniejsze statystyki obiektowe. Dwie firmy uczestniczące w projekcie – GDS z Jeny i Geodatik z Erfurtu – zamierzają wkrótce wprowadzić nową technologię na rynek.

Źródło: AFZ-DerWald 10/2010

Stany Zjednoczone
14,5 mld dolarów przychodów z rekreacji

Na początku lipca Tom Vilsack, szef Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, przedstawił raport Amerykańskiej Służby Leśnej dotyczący znaczenia federalnych lasów i prerii dla społeczności obszarów wiejskich USA. Raport ten wykazuje, że rekreacja na terenie lasów i prerii przyczynia się do utrzymania 223 tys. miejsc pracy na obszarach wiejskich i generuje obroty finansowe na poziomie 14,5 mld dolarów rocznie. Liczba pobytów w celach rekreacyjnych w kompleksach lasów federalnych w 2009 r. została oszacowana na 173,5 mln. Wiele ofert rekreacji w lasach wspiera inicjatywę amerykańskiej pierwszej damy, Michelle Obamy, zmierzającą do zwiększenia aktywności fizycznej amerykańskich dzieci (program „Let’s Move”).
Rekreacja na łonie przyrody ma kluczowe znaczenie dla programu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich Ameryki, realizowanego przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych – podkreślił Tom Vilsack. – Raport jasno dowodzi, że aktywność rekreacyjna nie tylko pomaga Amerykanom w prowadzeniu zdrowszego trybu życia i poznawaniu przyrody, lecz również tworzy tysiące miejsc pracy i generuje miliardy dolarów przychodów z działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w całym kraju.
Służbie Leśnej Stanów Zjednoczonych (USFS), która jest agencją Departamentu Rolnictwa, podlega 155 kompleksów lasów federalnych o łącznej pow. 769 tys. km2 oraz 20 kompleksów prerii o łącznej pow. 15 tys. km2. USFS zatrudnia przeszło 34 tys. pracowników.

Źródło: www.fs.fed.us

 

Opr. Anna Niemiec (1), A.S. (2–5)