Z zagranicy 11/2013

12 czerwca 2013 13:59 2013 Wersja do druku

Europa
Nowe mapy struktury własnościowej lasów

 

Kanada
MVF – nowy system hodowli drzew leśnych


Austria
Pozyskanie drewna w 2012 roku

Finlandia
Powstaną cztery nowe parki narodowe?

 

Niemcy
Mocno uszczuplony Leśny Fundusz Klimatyczny

 


Europa
Nowe mapy struktury własnościowej lasów


 Udział lasów we własności publicznej w Europie (Fot. www.efi.int)Europejski Instytut Leśny (EFI) opublikował nowe mapy struktury własnościowej lasów w Europie (osobno dla lasów we własności prywatnej i publicznej).

Mapy są częścią szczegółowego raportu technicznego, który kompiluje informacje pochodzące z różnych źródeł (narodowe inwentaryzacje lasów, krajowe i międzynarodowe statystyki). Raport zawiera m.in. informacje o dostępności map z georeferencją.

Zarówno mapy, jak i cały raport (Mapping the distribution of forest ownership in Europe) są dostępne w witrynie internetowej EFI.  

Źródło: www.cepf-eu.org

    Kanada
MVF – nowy system hodowli drzew leśnych


W wielu częściach świata drzewa rosną znacznie szybciej niż w Kanadzie. Aby utrzymać konkurencyjność w skali globalnej, kanadyjska branża leśno-drzewna stara się produkować wysokiej jakości surowiec drzewny w najszybszym tempie, jakie jest możliwe w warunkach Kanady.

Rocznie sadzi się w Kanadzie ok. 640 mln drzew. Realizowane tam powszechnie programy hodowli drzew mają na celu maksymalną poprawę ich jakości i produkcyjności. Dąży się do produkcji sadzonek, które będą szybciej rosły, i przekształcały się w drzewa cechujące się pożądanymi właściwościami drewna, odporne na szkodniki i zdolne do adaptacji do zmian klimatu.

Kanadyjska Służba Leśna (CFS) opracowała we współpracy ze swoimi partnerami z gospodarki, administracji i nauki nowy system hodowli drzew leśnych. System ten, określany mianem Multi-varietal forestry (MVF), wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak embriogeneza somatyczna (forma rozmnażania wegetatywnego) i kriokonserwacja. Genetycznie ulepszony materiał jest Zamrażanie w ciekłym azocie pozwala bezpiecznie przechowywać komórki roślinne (Fot. JVinocur)dopasowywany do siedlisk, tak aby poprawić produkcyjność i jakość nasadzeń leśnych. System MVF zwiększa produkcję drewna, nie wpływając negatywnie na jego gęstość i inne podstawowe właściwości.

Doświadczenia ze świerkiem białym, przeprowadzone na optymalnych siedliskach w prowincji Nowy Brunszwik, wykazały, że system MVF pozwala na zwiększenie przyrostu miąższości o przeszło 20%, w stosunku do systemu opartego na tradycyjnych plantacjach nasiennych. Dzięki temu cykl produkcyjny można skrócić o 10 lat. Dodatkowa zaleta MVF to przewidywalność wielkości i jakości drzew, pozwalająca na obniżenie kosztów manipulacji i wywozu drewna.

MVF ułatwia prognozowanie produkcji leśnej, planowanie dostaw poszczególnych sortymentów i wykonywanie długoterminowych analiz finansowych. CFS pracuje obecnie nad udoskonaleniem systemu, pod kątem jego stosowania jako narzędzia planowania leśnego zorientowanego na kreowanie wartości.

Źródło: http://cfs.nrcan.gc.ca

 Austria
Pozyskanie drewna w 2012 roku


Udział świerka w austriackich lasach przekracza 54% (Fot. RaZ)W ubiegłym roku pozyskano w Austrii łącznie 18 mln m3 drewna (co stanowi ok. 70% przyrostu rocznego). Oznacza to spadek rozmiaru użytkowania lasów o 3,6% w stosunku do roku 2011. Udział drewna poklęskowego w całości pozyskania wyniósł 18,2% (spadek o 6,4%).

Małe i średnie gospodarstwa leśne (o powierzchni leśnej poniżej 200 ha) zrealizowały 60% austriackiego pozyskania drewna, zaś gospodarstwa duże i spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe (zarządca lasów państwowych) – odpowiednio 31% i 9%. Struktura sortymentowa pozyskanego drewna kształtowała się następująco: drewno tartaczne 54%, drewno energetyczne 29%, drewno typu papierówki 17%. Drewno iglaste stanowiło 83% pozyskania.

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Finlandia
Powstaną cztery nowe parki narodowe?


Ministerstwo Środowiska Finlandii zleciło Służbie Dziedzictwa Przyrodniczego – jednostce fińskiego Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Metsähallitus” – przeprowadzenie analiz, dotyczącychFragment torfowisk Olvassuo - kandydat na park narodowy (Fot. SeppVei)możliwości utworzenia czterech parków narodowych. Ważnym elementem analiz będą konsultacje społeczne. Wyniki analiz mają zostać przedstawione do końca bieżącego roku. Ostateczną decyzję w sprawie utworzenia parków podejmą parlament i rząd Finlandii.

Metsähallitus ma w swojej pieczy ok. 12 mln ha gruntów i wód państwa fińskiego, w tym 3,6 mln ha lasów. Koncern prowadzi gospodarkę leśną za pośrednictwem jednostki Metsätalous, mającej charakter przedsiębiorstwa państwowego. W skład koncernu wchodzą również wspomniana Służba Dziedzictwa Przyrodniczego, zarządzająca wszystkimi 37 fińskimi parkami narodowymi, oraz portfel spółek zależnych i stowarzyszonych.            
Źródło: www.metsa.fi

 

Niemcy
Mocno uszczuplony Leśny Fundusz Klimatyczny


Część dochodów Niemiec ze sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych zasila federalny Leśny Fundusz Klimatyczny. Środki z tego funduszu mają być przeznaczane na dostosowywanie lasów do zmiany klimatu. W 2013 r. budżet funduszu miał wynosić 28 mln euro. Jednak z uwagi na bardzo niskie dochody z handlu jednostkami emisji niemieckie władze zredukowały budżet funduszu do 7,2 mln euro. Związek Leśników Niemieckich (BDF) uważa, że kwota ta jest niewystarczająca, i postuluje dofinansowanie Leśnego Funduszu Klimatycznego z budżetu federalnego.   

Źródło: www.forstpraxis.de


Opr. A.S.