Z zagranicy 17/2013

12 września 2013 11:55 2013 Wersja do druku

Szwajcaria
Zbyt mocny frankszkodzigospodarce leśnej

Szwajcaria
Elastyczniejsze prawo leśne

Finlandia
Ustawa o lasach już w parlamencie

Irlandia

Restrukturyzacja lasów państwowych

Austria
Leśne 2013 będzie piwem modrzewiowym

Chiny
Pozyskanie drewnaw 2012 r.

 

 


Szwajcaria
Zbyt mocny frankszkodzi gospodarce leśnej

Jak wynika z raportu organizacji Szwajcarska Gospodarka Leśna (WVS), sytuacja ekonomiczna właścicieli lasów w Szwajcarii pogorszyła się w 2012 roku. Przeszło połowa wszystkich gospodarstw leśnych zanotowała straty, mimo stosowania daleko idących środków restrukturyzacyjnych. Główna przyczyna to zbyt silna pozycja szwajcarskiej waluty. W rezultacie szwajcarski surowiec drzewny nie może skutecznie konkurować cenowo z drewnem importowanym.

WVS to reprezentacja branżowa, której członkami są kantonalne i regionalne stowarzyszenia właścicieli lasów, władze kantonów, jak również pojedynczy właściciele lasów.

Źródło: www.forstpraxis.de

    

Szwajcaria
Elastyczniejsze prawo leśne

Konatony mogą ustalać tzw. statyczną granicę lasu (Fot. Fr Antunes)W czerwcu 2013 r. szwajcarski rząd wydał przepisy wykonawcze, uelastyczniające zasadę kompensacji wylesień. Jest to rezultat nowelizacji ustawy o lasach, dokonanej przez szwajcarski parlament w marcu 2012 roku.

Przepisy weszły w życie 1 lipca 2013 r. i zgodnie z nimi, w określonych przypadkach, możliwe jest odstąpienie od obligatoryjnego kompensowania wylesień w obrębie najbliższego otoczenia. Ponadto kantony mogą ustalić tzw. statyczną granicę lasu na obszarach, na których wzrost powierzchni leśnej nie jest pożądany. Zbiorowiska roślinności leśnej, które opanowują grunty znajdujące się poza statyczną granicą lasu, nie są uznawane za las i mogą być wycinane bez specjalnych pozwoleń.

Źródło: www.forstpraxis.de Finlandia 
U
stawa o lasach już w parlamencie   


Projekt nowej fińskiej ustawy o lasach został przesłany do parlamentu. – Głównym celem projektowanej nowelizacji jest zapewnienie właścicielom lasów większej swobody wyboru– mówi Jari Koskinen, fiński minister rolnictwa i leśnictwa. Nowa ustawa o lasach ma stworzyć warunki do zwiększenia stopnia użytkowania zasobów leśnych. – Znaczna część wartościowych zasobów naszych lasów nie jest użytkowana. Doprawdy nie stać nas na to, zważywszy na naszą sytuację ekonomiczną – tłumaczy minister.

Najważniejsza zmiana w fińskiej ustawie o lasach dotyczy cięć rębnych. Dotychczasowe przepisy dopuszczały cięcia rębne pod warunkiem osiągnięcia dojrzałości rębnej przezdrzewostan. W projektowanej ustawie ten warunek został zniesiony. Zdaniem ministra Koskinena zmiana ta nie spowoduje jednak wycinania zbyt młodych drzewostanów na większą skalę. – Nie sądzę, że w związku z tym zajdą jakieś fundamentalne zmiany w praktyce leśnej – mówi minister.

Źródło: www.forest.fi
  

    

Irlandia
Restrukturyzacja lasów państwowych


W czerwcu 2013 r. rząd Irlandii podjął decyzję o restrukturyzacji koncernu Coillte, który gospodaruje w irlandzkich lasach państwowych (445 tys. ha). Celem rządu jest podniesienie efektywności działania koncernu i zwiększenie jego wkładu w rozwój państwa. Zadecydowano także o sprzedaży praw do pozyskiwania drewna w lasach państwowych.

W ramach restrukturyzacji Coillte ma zostać połączone ze spółką akcyjną Bord na Móna, w celu stworzenia prężnej firmy państwowej, działającej w branży produkcji energii z biomasy i w gospodarce leśnej. Należąca w 95% do państwa irlandzkiego spółka Bord na Móna, która pierwotnie zajmowała się tylko eksploatacją torfu, w ostatnich latach zdywersyfikowała źródła swoich przychodów i obecnie działa również w takich branżach, jak technologie środowiskowe, utylizacja odpadów, ogrodnictwo, energetyka, nieruchomości gruntowe i zaopatrzenie w wodę.

Macierzystą firmą koncernu Coillte jest spółka z o.o. o tej samej nazwie. Wszystkie udziały w spółce należą do państwa irlandzkiego. Oprócz gospodarki leśnej w zakres działalności koncernu Coillte wchodzą usługi deweloperskie związane z energetyką odnawialną oraz produkcja płyt drewnopochodnych.

Obecna i przyszła (po połączeniu z Bord na Mona) struktura organizacyjna koncernu Coillte

 

Aktywa spółek Coillte i Bord na Móna, tak jak i aktywa pozostałych irlandzkich firm państwowych, podlegają Agencji NewERA, którą rząd Irlandii utworzył we wrześniu 2011 roku. Agencja ta jest kluczowym rządowym instrumentem spójnego i racjonalnego – z punktu widzenia interesów właściciela – zarządzania aktywami firm, które mają w swoim władaniu majątek państwowy. Wygospodarowane środki są inwestowane za pośrednictwem Strategicznego Funduszu Inwestycyjnego w tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przyszłościowych branż gospodarki, mających żywotne znaczenie dla społeczeństwa Irlandii.    
Źródło: www.coillte.ie
Austria
Leśne 2013 będziepiwem modrzewiowym


 Austriackie Lasy Związkowe SA (ÖBf), zarządca lasów państwowych Republiki Austrii, trzeci rok z rzędu współpracują z prywatnym browarem Trumer przy produkcji piwa Leśnego. W 2012 r. podstawowym składnikiem dowarzenia tej specjalnej, Fot. bundes-forste.dekoneserskiej marki piwa były nasiona sosny limby, a rok wcześniej – młode pędy jodłowe. W tym roku są nimmłode pędy i szyszki modrzewia, które zostały zebrane pod koniec czerwca w lasach ÖBf rosnących na wysokości 1400 m n.p.m. – Przy warzeniu tego rocznika piwa leśnego wykorzystamy zarówno kwaskowato-cierpkie młode pędy, jak i słodkawe,
tchnąceżywiczno-drzewnym aromatem szyszki modrzewia – mówi mistrz piwowarski Axel Kiesbye. – Chcemy przybliżyć las ludziom – wyjaśnia Georg Erlacher, prezes zarządu ÖBf. – Oferując piwo Leśne, podajemy na stół wyjątkową specjalność związaną z lasem.

Podobnie jak w poprzednich latach, piwo warzone będzie jako koźlak górnej fermentacji. Limitowana partia Leśnego 2013 będzie sprzedawana jesienią w butelkach o pojemności 0,75 i 0,33 l. Piwo Leśne 2012 zostało wykupione w przeciągu kilku tygodni.

W zarządzie ÖBf znajduje się 511 tys. ha lasów, w tym 347 tys. ha lasów gospodarczych. Oprócz gospodarki leśnej sfera działalności ÖBf obejmuje nieruchomości, usługi i energię odnawialną.

Źródło: www.bundesforste.at

 Chiny
Pozyskanie drewnaw 2012 roku


W ubiegłym roku pozyskano w Chinach81,74 mln m3 drewna, czyli mniej więcej tyle samo, co w 2011 roku. Pozyskanie drewna przeznaczonego do dalszego przetworzenia i drewna opałowego wyniosło odpowiednio 74,94 i 6,80 mln m3. Chińska produkcja tarcicy osiągnęła poziom 55,68 m3, wzrastając o 25% w stosunku do roku 2011.

Źródło: www.forstpraxis.de


Opr. A.S.