Z zagranicy 17/2014

2 października 2014 10:57 2014 Wersja do druku

Niemcy
Leśne fundusze inwestycyjne pod lupą

Austria
Leśne 2014 – piwo z aromatem sosny czarnej

Stany Zjednoczone
Lasy federalne wspierają lasy samorządowe

Australia
Aborygeni po raz pierwszy zapytani o zdanie

Finlandia
Nowy park narodowy

Niemcy
Leśne fundusze inwestycyjne pod lupą

Fundacja Ochrony Lasów Tropikalnych OroVerde i Światowa Fundacja Przyrodnicza (GNF), działając przy wsparciu niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Przyrody (BfN), zweryfikowały oferty lokaty kapitału w zalesieniach i lasach, skierowane głównie do osób prywatnych. Na miejscu oceniono ekologiczne i społeczne aspekty sześciu projektów lokacyjnych, realizowanych w różnych regionach świata. Wynik oceny jest katastrofalny: niemal we wszystkich przypadkach sadzono gatunki takie jak
teczyna, eukaliptus, sosna i akacja. Nie są to rodzime gatunki badanych obszarów. Warunki pracy przy realizacji projektów na miejscu były wprawdzie na ogół wzorowe, ale za to uwzględnienie interesów lokalnych społeczności pozostawiało wiele do życzenia.

                   Fot. www. pixabay.com/saringib

Stosowanie obcych gatunków roślin (m.in. teczyny) w różnych regionach świata objętych projektami lokacyjnymi OroVerde i GNF to główny zarzut kontroli

– Większość sprawdzanych leśnych funduszy inwestycyjnych nie sprostała przyjętej na siebie odpowiedzialności ekologicznej oraz nie uwzględniła w wystarczającym stopniu społecznych interesów okolicznej ludności – mówi prof. Beate Jessel, prezes BfN. – Wiele trzeba jeszcze poprawić, aby leśne fundusze inwestycyjne mogły pełnić funkcję innowacyjnego źródła finansowania ochrony bioróżnorodności – dopowiada Elke Mannigel, menedżer projektu w organizacji OroVerde.

Źródło: www.forstpraxis.de


Austria
Leśne 2014 – piwo z aromatem sosny czarnej

Sosna czarna została w tym roku wybrana na dostarczycielkę podstawowego dodatku do koneserskiego piwa Leśnego, które Austriackie Lasy Związkowe SA (ÖBf) produkują od czterech lat we współpracy z mistrzem piwowarskim Axelem Kiesbye. Młode, żywiczne szyszki sosny czarnej zostały zebrane pod koniec czerwca w lasach ÖBf, porastających pasmo górskie Las Wiedeński. – Zielonawe szyszki sosny czarnej nasycone są aromatami o nutach cytrynowej i piniowej. Dodane do zawierającego alkohol piwa, aromaty te stają się intensywniejsze – wyjaśnia Axel Kiesbye. Leśne 2014 warzone jest jako piwo o zawartości alkoholu 8,2% (obj.), toteż może przez kilka lat dojrzewać w piwnicy.

                   Fot. www.bundesforste.at/W. Simlinger

Mistrz piwowarski Axel Kiesbye zadbał, by zebrane pod koniec czerwca szyszki sosny czarnej były jak najwyższej jakości

Austriackie Lasy Związkowe, zarządca lasów państwowych Republiki Austrii, zaczęły produkować limitowane partie piwa Leśnego w ramach przypadających w 2011 r. obchodów Międzynarodowego Roku Lasów. Podstawowym składnikiem do warzenia pierwszego rocznika piwa Leśnego były młode pędy jodłowe. W 2012 r. zostały one zastąpione nasionami limby, a w 2013 r. – młodymi pędami i szyszkami modrzewia. Leśne 2014 trafi do sprzedaży jesienią.

Źródło: www.bundesforste.at


Stany Zjednoczone
Lasy federalne wspierają lasy samorządowe

W czerwcu br. Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS) przyznała ośmiu społecznościom lokalnym z różnych rejonów USA subsydia na ochronę lasów w łącznej wysokości 2,3 mln dol. Subsydia zostały udzielone w ramach specjalnego programu (Community Forest Program), którego celem jest pomoc samorządom lokalnym, plemionom indiańskim i organizacjom niezarobkowym w realizacji projektów rozwoju lasów wielofunkcyjnych.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, której podstawową misją jest utrzymanie zdrowych, różnorodnych biologicznie i produktywnych lasów federalnych (powyżej 770 tys. km2). Do zadań USFS należy również udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych. Począwszy od 1908 r. USFS przekazuje 25% dochodów ze sprzedaży drewna tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych. Środki te przeznaczane są głównie na pomoc szkołom publicznym i remonty dróg.

Źródło: www.fs.fed.us


Australia
Aborygeni po raz pierwszy zapytani o zdanie

Organizacja FSC przeznaczyła 3,3 mln dol. na opracowanie specyficznych australijskich standardów gospodarki leśnej, ukierunkowanych na równoważenie interesów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. O pomoc w pracach nad nowymi standardami zostali po raz pierwszy poproszeni Aborygeni. – Jako pierwotni właściciele i gospodarze naszych lasów rdzenni Australijczycy są w wyjątkowy sposób związani z tą ziemią od dziesiątków tysięcy lat. Wiele australijskich lasów obejmuje obiekty o znaczeniu kulturowym lub stanowi dla społeczności tubylczych ważny łącznik z ich dziedzictwem. Dlatego rdzenni Australijczycy mogą i powinni mieć dziś głos w sprawie zagospodarowania i ochrony naszych lasów – mówi Rowan Foley, Aborygen z klanu Wondunna z plemienia Badtjala.

Źródło: www.theaustralian.com.au


Finlandia
Nowy park narodowy

W czerwcu 2014 r. fiński parlament przyjął ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Etelä-Konneveden. Park położony jest w centralnej części Finlandii. Obejmuje pagórkowate, porośnięte naturalnymi lasami wybrzeża jeziora Konnevesi. Jego powierzchnia wynosi 1544 ha. Występuje w nim wiele gatunków zagrożonych, których środowiskiem życia są skaliste podłoża i rozkładające się drewno.

                    Fot. www.de.wikimedia.org/Kospo75

Utworzony w połowie roku park Etelä-Konnevesi jest 38. parkiem narodowym Finlandii

Pieczę nad fińskimi parkami narodowymi sprawuje finansowana z budżetu państwa Służba Dziedzictwa Przyrodniczego, zatrudniająca ok. 600 pracowników. Jako osobno rozliczająca się jednostka wchodzi ona w skład państwowego koncernu leśnego Metsähallitus, obejmującego też grupę podmiotów gospodarczych, skupionych wokół Gospodarstwa Leśnego, działającego na zasadach przedsiębiorstwa państwowego. Między Służbą a gospodarczymi podmiotami Metsähallitusa nie ma transferowych przepływów finansowych: zyski wypracowywane przez Gospodarstwo Leśne odprowadzane są praktycznie w całości (ok. 120 mln euro rocznie) do budżetu państwa i dopiero fiński parlament decyduje o wysokości funduszy przeznaczanych na parki narodowe. W 2013 r. łączny budżet Służby Dziedzictwa Przyrodniczego zamknął się kwotą 61,8 mln euro, z czego 4,6 mln euro pochodziło z funduszy unijnych. Wartość korzyści ekonomicznych, jakie parki przyniosły fińskiej ludności miejscowej, sięgnęła 115,5 mln euro. Obsługa parków zapewniała w sumie 1484 miejsca pracy. Każde euro zainwestowane przez państwo w parkową infrastrukturę generowało przeciętnie 10 euro wpływów do kas lokalnych społeczności.

Źródło: www.metsa.fi

Opr. A.S.