Z zagranicy 24/2014

15 stycznia 2015 13:37 2015 Wersja do druku

Niemcy
Wyniki trzeciej wielkoobszarówki

Republika Południowej Afryki
Przygotowania do 14. Światowego Kongresu Leśnego

Austria
Z prezesa BaySF na prezesa ÖBf

Szwecja
Pożarzysko zalążkiem ekoparku
 

Niemcy
Wyniki trzeciej wielkoobszarówki

Na początku października 2014 r. Christian Schmidt, minister wyżywienia i rolnictwa w niemieckim rządzie federalnym, przedstawił wyniki trzeciej wielkoobszarowej inwentaryzacji lasów w Niemczech. Poprzednie inwentaryzacje wielkoobszarowe miały miejsce w latach 2001–02 i 1986–88. Ostatnia wielkoobszarówka została przeprowadzona w latach 2011–12. Na blisko 60 tys. powierzchni próbnych 60 drużyn taksatorskich określiło ok. 150 elementów taksacyjnych.

Zgodnie z przedstawionymi wynikami, powierzchnia leśna Niemiec wynosi 11,4 mln ha, co stanowi 32% obszaru tego kraju. W stosunku do wyników poprzedniej wielkoobszarówki powierzchnia leśna wzrosła o 50 tys. ha. Zapas niemieckich drzewostanów sięga 3,7 mld m3 (336 m3/ha), co z kolei oznacza wzrost o 7%. Przyrost roczny osiąga poziom 121 mln m3. Roczne pozyskanie drewna w latach 2002–12 wynosiło przeciętnie ok. 76 mln m3.


                    Fot. HAF

Udział drzew liściastych w składzie gatunkowym wzrósł o 7%. Udział świerka zmniejszył się o 4%. Natomiast udział daglezji zwiększył się o 19%. Przeciętny wiek drzew to 77 lat. Powyżej 120 lat ma 14% drzew. Ilość drewna martwego wzrosła o 18%, osiągając poziom 224 mln m3 (21 m3/ha). 36% drzewostanów zostało sklasyfikowanych jako lasy w stanie zbliżonym do stanu naturalnego.

Ocena wyników trzeciej wielkoobszarówki jest zróżnicowana. Christoph Rullmann, dyrektor Stowarzyszenia Ochrony Lasu w Niemczech (SDW), zastrzega: – Użytkowanie 98% przyrostu w lasach należących do landów i w lasach prywatnych o powierzchni przeszło 20 ha to dla SDW jednak powód do monitorowania tego zjawiska w celu zapobieżenia nadmiernemu pobieraniu drewna z lasów. Mimo to cieszymy się z ogólnych wyników trzeciej wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu. Związek Leśników Niemieckich (BDF) podkreśla pracę ludzi związanych z lasem. – Wyniki wyraźnie dowodzą, że lasy w Niemczech dobrze się rozwijają. Jest to zasługa leśników i właścicieli lasów, której nie sposób przecenić – mówi Hans Jacobs, przewodniczący BDF.

Philipp zu Guttenberg, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów (AGDW), uznaje wyniki wielkoobszarówki za potwierdzenie wzorowej pracy samorządowych i prywatnych właścicieli lasów, którzy sprawują pieczę nad przeszło połową niemieckich lasów. – Mamy największe w całej Europie zasoby drzewne. A największą zasobność wykazują lasy prywatne – podkreśla przewodniczący AGDW. – Aktualne dane świadczą o tym, że gospodarka leśna w Niemczech otacza powierzone jej dobro należytą troską – uważa Georg Schirmbeck, przewodniczący Niemieckiej Rady Gospodarki Leśnej (DFWR).

Z kolei organizacje ekologiczne, takie jak Sojusz na rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody w Niemczech (BUND), Forum „Środowisko i Rozwój”, Greenpeace i Związek Ochrony Przyrody w Niemczech (NABU), wskazują we wspólnym oświadczeniu prasowym na deficyty w zakresie ochrony przyrody w niemieckich lasach. Hubert Weiger, przewodniczący NABU, twierdzi, że lasy w Niemczech nadal są za młode i zbyt silnie zdominowane przez gatunki drzew iglastych. Zbyt mało jest drzew biotopowych, grubych i starych. Zdaniem ekologów Niemcom wciąż bardzo dużo brakuje do tego, by mogły uchodzić za światowy wzór ekologicznego użytkowania zasobów leśnych i ochrony przyrody w lasach. – Drewna wprawdzie nie brakuje, ale obecny sposób jego użytkowania jest nie do przyjęcia pod względem ekologicznym i społecznym. Połowa surowca drzewnego jest spalana bez uprzedniego jego wykorzystania w inny sposób. Z drugiej połowy są wytwarzane w znacznej części opakowania i produkty o krótkim okresie trwałości – tłumaczy Jürgen Maier z Forum „Środowisko i Rozwój”.

O ile ekolodzy zasadniczo pozytywnie oceniają kierunek zmian zachodzących w strukturze gatunkowej niemieckich lasów, o tyle reprezentanci gospodarki drzewnej martwią się właśnie przebudową drzewostanów. – W młodszych lasach rośnie zbyt mało drzew iglastych, aby możliwe było zaspokojenie przyszłego zapotrzebowania – zauważa Lars Schmidt, sekretarz generalny Federalnego Związku Niemieckiego Przemysłu Drzewnego (DeSH). Jego zdaniem w przyszłości potrzebne będą stabilne lasy mieszane o zrównoważonym składzie gatunkowym i wystarczającym udziale drzew iglastych. – Przebudowa drzewostanów mija się z potrzebami społeczeństwa – konkluduje Lars Schmidt.

Przedstawiciele Niemieckich Lasów Samorządowych – sekcji leśnej Niemieckiego Związku Miast i Gmin (DStGB) – apelują o rozsądne równoważenie aspektów ochrony przyrody i użytkowania lasu. Totalna ochrona i nieużytkowanie lasów mijają się z celem. W perspektywie długofalowej najlepszą formą ochrony klimatu jest zrównoważona gospodarka leśna i produkcja wyrobów z drewna.

Źródło: www.forstpraxis.de


Republika Południowej Afryki
Przygotowania do 14. Światowego Kongresu Leśnego

– Chcemy, żeby Światowy Kongres Leśny – pierwszy tego rodzaju zjazd na kontynencie afrykańskim – nie tylko przebiegł pomyślnie, lecz również odegrał rolę trendsettera – mówi Senzini Zokwana, minister rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa RPA. Na 14. Światowym Kongresie Leśnym, który ma się odbyć we wrześniu 2015 r. w Durbanie, spotkają się eksperci leśni i decydenci polityczni z obszaru leśnictwa w celu przeanalizowania aktualnych problemów użytkowania i ochrony lasów, w tym kwestii łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Dla władz RPA duże znaczenie ma promocja gospodarki leśnej jako instrumentu zwalczania głodu i bezrobocia. Jednocześnie minister Zokwana podkreśla rolę społeczności lokalnych w ochronie lasu.

Źródło: www.fao.org


Austria
Z prezesa BaySF na prezesa ÖBf

W listopadzie rada nadzorcza Austriackich Lasów Związkowych SA (ÖBf) jednogłośnie wybrała na prezesa zarządu ÖBf Rudolfa Freidhagera (57 lat, na zdj.), dotychczasowego prezesa zarządu Bawarskich Lasów Państwowych (BaySF). Freidhager zastąpi Georga Erlachera (55 lat), którego trzecia kadencja prezesowania spółce ÖBf kończy się 31 marca 2015 roku.

Źródło: www.bundesforste.atSzwecja
Pożarzysko zalążkiem ekoparku

Latem 2014 r. krainę Västmanland spustoszył jeden z największych we współczesnej Szwecji pożarów lasów. Ogień strawił m.in. 1,5 tys. ha lasów Sveaskogu – niegiełdowej spółki akcyjnej, która zarządza szwedzkimi lasami państwowymi (3,1 mln ha). Sveaskog zamierza pozostawić pożarzysko do naturalnego rozwoju i stworzyć na jego bazie swój następny ekopark. Będzie to ważny element ochrony gatunków, których egzystencja związana jest z pożarami lasów.


                  Największy od 40 lat pożar szwedzkich lasów dogaszano miejscami przez ponad miesiąc
                  Fot. www.flickr.com

Ekoparki to duże kompleksy leśne, w których absolutny priorytet ma ochrona przyrody i które stanowią ogniska bioróżnorodności w stosunku do obszarów przyległych. Łączna powierzchnia 36 ekoparków, dotychczas wydzielonych w lasach gospodarczych Sveaskogu, wynosi 175 tys. ha. Ekoparki są jednym trzech podstawowych instrumentów realizacji strategii Sveaskogu, zakładającej transformację 20% lasów w obiekty chronionej przyrody. Pozostałe instrumenty to wyłączanie lasów z użytkowania (obecnie 300 tys. ha) i pozostawianie do naturalnego rozwoju mniejszych fragmentów lasów gospodarczych (w sumie ok. 250 tys. ha).

Źródło: www.sveaskog.se

Opr. A.S.