Z zagranicy 2/2015

27 stycznia 2015 14:18 2015 Wersja do druku

Niemcy
Porozumienie ws. handlu surowcem drzewnym

Wielka Brytania
Kościół Anglii inwestuje w lasy 

Bawaria, Niemcy
Martin Neumeyer szefem BaySF  

Saksonia-Anhalt, Niemcy
Przeciwni zmianie prawa o ochronie przyrody

Niemcy
Porozumienie ws. handlu surowcem drzewnym

Po siedmiu latach negocjacji Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej (DFWR) i Niemiecka Rada Gospodarki Drzewnej (DHWR) podpisały, jako reprezentacje swoich branż, porozumienie ramowe w sprawie handlu surowcem drzewnym w Niemczech (RVR). Stało się to w grudniu 2014 r. w Berlinie.

             
RVR szczegółowo opisuje sposoby pomiaru, nazewnictwa i odbiórki surowca
 
Dokument RVR normuje kwestie pomiaru, nomenklatury i odbiórki surowca drzewnego. Zawiera kompletny przegląd dopuszczalnych metod pomiaru i materiał poglądowy nt. klasyfikacji cech surowca. Ponieważ RVR ma charakter umowy prawa prywatnego, nikt w Niemczech nie jest jednak bezwzględnie zobligowany do stosowania się do wszystkich postanowień porozumienia. DFWR i DHWR chcą na bieżąco doskonalić RVR, toteż powołały specjalną komisję stałą, w której skład wchodzą przedstawiciele branż leśnej i drzewnej. Komisja ma również rozstrzygać kwestie interpretacyjne.

Źródło: www.forstpraxis.deBawaria, Niemcy
Wyniki finansowe Bays w roku 2013/2014


W roku obrachunkowym zakończonym 30 czerwca 2014 r. Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF) uzyskały przychody w wysokości 415,5 mln euro. Oznacza to wzrost o 2,3% w stosunku do poprzedniego okresu obrachunkowego. Wygospodarowany zysk osiągnął poziom 77,1 mln euro (wzrost o 7,8%). Do budżetu landu Bawaria została odprowadzona dywidenda w wysokości 76 mln euro. – Cieszymy się, że wypłacając dywidendę stanowiącą praktycznie pełną równowartość zysku, możemy wnieść istotny wkład do budżetu naszego landu – mówi Rudolf Freidhager, prezes dwuosobowego zarządu BaySF. – Oprócz efektów ekonomicznych przedsiębiorstwo może zaliczyć na swoje konto także sukcesy w sferze ekologicznej i społecznej. Bawarskie Lasy Państwowe pomyślnie wypełniały więc swoje wielorakie świadczenia na rzecz społeczeństwa landu także w tym roku obrachunkowym – dodaje Helmut Bruner, minister odpowiedzialny za lasy w rządzie Bawarii i zarazem przewodniczący rady nadzorczej BaySF.BaySF, największe niemieckie gospodarstwo leśne (750 tys. ha), wpłaca do budźetu Bawarii dywidendę niemal równą osiąganemu zyskowi
www.baysf.de 

Dobre wyniki finansowe zostały wykorzystane do utworzenia pokaźnych rezerw. BaySF, które od 2005 r. działają w formie przedsiębiorstwa państwowego, zasiliły w roku 2013/2014 zakładowy fundusz emerytalny kwotą 18,3 mln euro. W rezultacie jego wartość osiągnęła poziom 86,7 mln euro. Wolumen inwestycji zamknął się kwotą 14,7 mln euro.

W roku gospodarczym 2013/2014 BaySF pozyskały 5,09 mln m3 drewna, niemal w całości wykonawszy zrównoważony etat cięć, który został ustalony na poziomie 5,17 mln m3 przy przyroście rocznym rzędu 6,1 mln m3. Masa drewna poklęskowego wynosiła 871 tys. m3.

Działalność BaySF, które zatrudniają ok. 2700 pracowników, kontrolowana jest przez dziewięcioosobową radę nadzorczą. W jej skład wchodzą przedstawiciele czterech bawarskich ministerstw, jak również reprezentanci bawarskich środowisk gospodarczych i przedstawiciele załogi BaySF. Rada nadzorcza BaySF, której członkowie powoływani są na pięcioletnią kadencję, decyduje o głównych założeniach strategii firmy. Ustala też wysokość dywidendy odprowadzanej do budżetu landu Bawaria oraz powołuje członków dwuosobowego zarządu przedsiębiorstwa. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej BaySF przysługuje jedynie przedstawicielom bawarskich środowisk gospodarczych.

Źródło: www.baysf.deWielka Brytania
Kościół Anglii inwestuje w lasy

Komisarze Kościelni Anglii – ciało zarządzające portfelem inwestycyjnym Kościoła Anglii – nabyli od koncernu energetyczno-drzewno-papierniczego UPM ok. 7,1 tys. ha lasów w Szkocji i Walii. Wartość transakcji sięga 50,6 mln funtów szterlingów. Zagospodarowaniem nowych kościelnych lasów nadal będzie się zajmowała służba leśna koncernu UPM, który w Finlandii posiada ok. 800 tys. ha lasów.

Portfel inwestycyjny Kościoła Anglii jest zdywersyfikowany. Obejmuje rynek papierów wartościowych i inwestycje w nieruchomości. Środki wygospodarowywane w ramach portfela inwestycyjnego są przeznaczane na wspieranie działalności Kościoła Anglii. Zasilają też pokaźnie kościelny fundusz emerytalny.

Do Komisarzy Kościelnych Anglii należy już znacząca powierzchnia brytyjskich lasów.

Źródło: www.internationalforestindustries.comBawaria, Niemcy
Martin Neumeyer szefem BaySF

Rada nadzorcza Bawarskich Lasów Państwowych (BaySF) postanowiła, że 1 kwietnia 2015 r. funkcję prezesa zarządu BaySF obejmie Martin Neumeyer (na zdj.). Obecny prezes BaySF, Rudolf Freidhager, przejdzie w tym samym czasie na stanowisko prezesa zarządu Austriackich Lasów Związkowych (ÖBf).

Martin Neumeyer (54 l.) jest z wykształcenia bankowcem i prawnikiem. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora generalnego w Bawarskim Ministerstwie Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa. Kontrakt na prezesowanie Bawarskim Lasom Państwowym, które działają w formie przedsiębiorstwa, ma zostać zawarty na pięć lat. Rada nadzorcza BaySF zamierza ponadto przedłużyć na następne pięć lat kontrakt z Reinhardtem Neftem, drugim członkiem dwuosobowego zarządu BaySF.

Źródło: www.baysf.deSaksonia-Anhalt, Niemcy
Przeciwni zmianie prawa o ochronie przyrody

W parlamencie niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt przygotowywany jest projekt zmian w prawie o ochronie przyrody, przewidujący m.in. możliwość utworzenia rezerwatu biosfery bez konieczności uzyskania zgody ze strony społeczności lokalnej. Projekt związany jest z planem wyznaczenia rezerwatu biosfery w południowej części masywu górskiego Harc, budzącym sprzeciw mieszkańców 18 miejscowości położonych na tamtym obszarze.

Przeciwko projektowi zmiany prawa o ochronie przyrody ostro wystąpiła branża leśna, tworząc Akcyjny Sojusz na rzecz Lasu w Saksonii-Anhalt. W skład sojuszu wchodzą takie landowe i federalne organizacje, jak: Stowarzyszenie Właścicieli Lasów, Związek Leśników Niemieckich, Stowarzyszenie Promocji Kształcenia Robotników Wykwalifikowanych i Mistrzów w Zawodzie Leśnika, związek zawodowy BAU, Stowarzyszenie „Półnaturalna Hodowla Lasu”, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych, Krajowe Towarzystwo Leśne i Federalny Związek Rzeczoznawców Leśnych.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.