Z zagranicy 21/2015

13 stycznia 2016 11:50 2016 Wersja do druku

Kanada
Lider certyfikacji lasów

Szwecja
Pozyskanie drewna w 2014 roku

Brandenburgia, Niemcy
Kształcenie robotników wykwalifikowanych

Uppsala, Szwecja
O analizach systemowych zasobów leśnychagania decyzji.

Joensuu, Finlandia
Globalne trendy w leśnictwie


Kanada
Lider certyfikacji lasów

Powierzchnia certyfikowanych lasów kanadyjskich sięga 161 mln ha. To 43% wszystkich certyfikowanych lasów na świecie. Zgodnie z wynikami studium analitycznego, wykonanego przez amerykański Uniwersytet Yale, kanadyjskie prawo leśne należy do najsurowszych na świecie.

                                    

          

Pozyskanie drewna w Kanadzie reguluje jedno z najsurowszych praw leśnych na świecie (na zdj. spław drewna rzeka Fraser)
Fot. www.flickr.com


Kanadyjskie lasy zajmują powierzchnię 310mln ha, z czego 236 mln ha to lasy gospodarcze. Aż 93% wszystkich lasów jest własnością publiczną. Podstawą ich zagospodarowania są koncesje udzielane przez rządy prowincji Kanady. Koncesje mają na celu nie tylko użytkowanie zasobów drzewnych, lecz również zapewnienie zrównoważonego rozwoju lasów. Zasadniczo stosowane są dwa rodzaje koncesji: powierzchniowe i miąższościowe. Koncesje długoterminowe obejmują okres 20–25 lat, krótkoterminowe – okres od roku do pięciu lat.

Źródło: www.woodbusiness.ca


Szwecja
Pozyskanie drewna w 2014 roku

Jak wynika z informacji szwedzkiej Agencji Leśnej (organ nadzorujący wykonywanie szwedzkiej ustawy o lasach), w 2014 r. pozyskanie drewna w Szwecji osiągnęło poziom 91,5mlnm3 brutto (miąższość w korze strzał drzew stojących). To oznacza 7% wzrost rozmiaru użytkowania szwedzkich lasów w stosunku do 2013 r. i zarazem najwyższy jego poziom od 2007 roku. Przyrost roczny szwedzkich zasobów drzewnych przekracza 120 mln m3.

W wymiarze netto (miąższość drewna okrągłego bez kory) pozyskanie drewna sięgnęło 73,3mlnm3, z czego 36,3 mln m3 stanowiło tartaczne drewno iglaste. Struktura pozyskania według własności leśnej kształtowała się następująco: lasy prywatne – 60%, lasy niepaństwowych osób prawnych – 29% i lasy państwowe – 11%.

Źródło: www.skogsstyrelsen.se


Brandenburgia, Niemcy
Kształcenie robotników wykwalifikowanych

31 sierpnia 2015 r. w Szkole Prac Leśnych w Kunsterspring w niemieckim kraju związkowym Brandenburgia 42 młodych ludzi, w tym pięć reprezentantek płci pięknej, rozpoczęło kształcenie na robotnika wykwalifikowanego w zawodzie leśnika. Ten niemiecki profil zawodowy łączy w sobie funkcje, które u nas są przypisywane do robotnika leśnego i do podleśniczego.


              W nowoczesnej szkole w niemieckim Kunsterspring kształci się 42 robotników leśnych

Potencjał brandenburskiej Szkoły Prac Leśnych jest wykorzystany w 100%. Przyczynia się do tego jej kompleksowa oferta kształceniowa, bazująca na nowoczesnym wyposażeniu technicznym. Oprócz robotników wykwalifikowanych szkoła kształci również operatorów maszyn leśnych i mistrzów w zawodzie leśnika. Współpracuje z ośrodkami szkoleniowymi w innych niemieckich landach, Austrii, Francji i we Włoszech. Bezpłatnie udostępnia uczniom wydajną sieć WLAN również na potrzeby pozalekcyjne.

Robotnik wykwalifikowany w zawodzie leśnika jest w Niemczech oficjalnie uznanym profilem zawodowym od 1974 roku. Kształcenie w tym profilu odbywa się w systemie dualnym (nauka plus praca) i trwa z reguły trzy lata.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.


Uppsala, Szwecja
O analizach systemowych zasobów leśnych

Między 19 a 21 sierpnia w szwedzkiej Uppsali odbyło się 16 sympozjum poświęcone analizom systemowym zasobów leśnych. Gospodarzami przedsięwzięcia były Szwedzki Uniwersytet Nauk Przyrodniczych (SLU) oraz Skogforsk (Instytut Badawczy Leśnictwa w Szwecji). W sympozjum wzięło udział ponad 100 uczestników z przeszło 22 krajów.   Uczestnicy konferencji w komplecie
  Fot. Arch. autora

Czterech głównych mówców dokonało przeglądu wyzwań, przed jakimi stoi sektor leśny w nadchodzących latach. Poświęcili również uwagę trafnemu modelowaniu w badaniach operacyjnych, wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami leśnymi. Na sympozjum można było zobaczyć ponad 65 prezentacji podzielonych na 12 obszarów tematycznych, takich jak: badania operacyjne, sektor leśno-drzewny czy systemy wspomagania decyzji.

Przed konferencją uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce terenowej, na której przedstawiany był łańcuch logistyczny surowca drzewnego w Szwecji, wraz z jego aspektami technologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi.

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe – po raz pierwszy odbyło się w Europie. Wcześniejsze edycje miały miejsce w obu Amerykach, głównie w Stanach Zjednoczonych. Sympozjum organizowane jest w cyklu dwuletnim i następna 17. edycja odbędzie się znów na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej (w stanie Waszyngton w USA) w 2017 roku.

Rafał Chudy


Joensuu, Finlandia
Globalne trendy w leśnictwie

W Joensuu odbyło się (7–10 października) seminarium dotyczące globalnych trendów w leśnictwie. Adresaci to głównie studenci studiów doktoranckich, niemniej jednak wszystkie osoby zainteresowane zmianami strukturalnymi oraz nowymi trendami w leśnictwie były mile widziane.

Seminarium zostało zorganizowane przez Uniwersytet Wschodniej Finlandii (UEF). Do „leśnej stolicy Europy”, jak nazywana bywa fińska miejscowość Joensuu, przybyło wielu uczestników z całego świata. Przeważali doktoranci z krajów skandynawskich – zeSzwedzkiego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych (SLU), Norweskiego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych (NMBU) oraz z miejscowego Uniwersytetu Wschodniej Finlandii.


O globalnych trendach w leśnictwie w ostatnich latach mówił, piastujący od niedawna funkcję "głównego leśnika świata", prof. Hosny El-Lakany
Fot. Arch. autora

W ciągu dwóch pierwszych dni doktoranci prezentowali swoje badania naukowe w kontekście następujących grup tematycznych: lasy i społeczeństwo, polityka leśna i zarządzanie, użytkowanie drewna, lasy i ochrona przyrody oraz techniki pozyskiwania danych z lasów. Głównym mówcą na seminarium był prof. Hosny El-Lakany z Uniwersytetu w Kolumbii Brytyjskiej (UBC), który wcześniej zajmował stanowisko dyrektora departamentu leśnictwa w ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Osoba piastująca to stanowisko jest często nazywana „głównym leśnikiem świata”. Prof. El-Lakany wygłosił prezentację na temat postępujących zmian w sektorze leśnym.

Kolejne trzy dni konferencji przeznaczone były na ćwiczenia terenowe, gdzie uczetnicy mogli podziwiać fińskie lasy sosnowo-świerkowe oraz tysiące jezior. Szczęśliwcom udało się też zobaczyć zorze na północnym niebie oraz podglądać żerowanie stada rosomaków.

Rafał Chudy