Z zagranicy 23/2017

27 lutego 2018 14:25 2018 Wersja do druku

Szwecja
Dodatkowe wsparcie projektów rozwojowych

Finlandia
Trójwymiarowa symulacja rozwoju lasu

Bawaria, Niemcy
Państwowa pomoc dla poszkodowanych przez huragan

Czechy
Niezbędne informacje o ASF w jednym miejscu


Szwecja
Dodatkowe wsparcie projektów rozwojowych

Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – postanowiła przeznaczyć w tym roku za pośrednictwem swojej fundacji badawczej dodatkowo blisko 9,5 mln SEK (ok. 4 mln zł) na wsparcie projektów rozwojowych związanych z gospodarką leśną i przemysłem drzewnym. Największym dofinansowanym przedsięwzięciem jest program „Przyszła Gospodarka Leśna w Południowej Szwecji”. Jego cel to cyfryzacja leśnictwa i wzbogacenie spektrum technologii leśnych. Fundacja badawcza Södry, utworzona w 1995 r., wsparła finansowo ok. 150 projektów badawczo-rozwojowych.


Fundusz największego programu zasilono kwotą 4 mln SEK
Fot. www.sodra.se

Södra zrzesza ok. 50 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,5 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). Koncern ten zatrudnia w sumie 3,6 tys. pracowników. Lasy członków Södry są certyfikowane wg standardów PEFC i FSC. Za rok 2016 Södra wypłaciła swoim członkom dywidendę w łącznej wysokości 602 mln SEK (265 mln zł).

Źródło: www.sodra.com

 

Finlandia
Trójwymiarowa symulacja rozwoju lasu

W fińskim Parku Naukowym w Joensuu została stworzona aplikacja do trójwymiarowego symulacyjnego modelowania rozwoju lasu. Impuls do tego dała niegiełdowa spółka akcyjna Gospodarstwo Leśne Metsähallitusa (MM Oy), która zarządza fińskimi lasami państwowymi. MM Oy jest zainteresowana takim narzędziem do prognozowania rozwoju określonej powierzchni leśnej, które mogłoby być użytkowane także przez laików w dziedzinie gospodarki leśnej. Pierwszym konkretnym efektem przedsięwzięcia jest symulacja rozwoju obiektu leśnego Syväjärvi. Twórcą symulacji jest zespół programistów Joensuu Games, działający w ramach tzw. inkubatora gier, będącego częścią Parku Naukowego w Joensuu.

Obiekt leśny Syväjärvi jest położony blisko centralnej części gminy Suomussalmi. Zaplanowanie przez MM Oy użytkowania rębnego tego lasu wywołało stanowcze protesty miejscowej ludności, dla której stanowi on główne miejsce rekreacji. Według MM Oy użytkowanie rębne nie obniżyłoby walorów rekreacyjnych lasu. Mieszkańcy sądzili inaczej. W rezultacie cięcia zostały odłożone dopóty, dopóki nie zostanie osiągnięte porozumienie. Środkiem mediacyjnym ma być właśnie modelowanie symulacyjne.


Niczym w komputerowej grze właściciel lasu może prześledzić rozwój swojego lasu
Fot. Arch. Parku Naukowego w Joensuu

Zespół Joensuu Games dostarczył spółce MM Oy symulację rozwoju obiektu leśnego Syväjärvi wiosną 2017 roku. Celem symulacji, która obejmuje obszar o powierzchni 8 x 8 km, jest pokazanie wpływu użytkowania rębnego na krajobraz obiektu leśnego, odwzorowywanego w postaci trójwymiarowego obrazu wszystkich drzew (1,2 mln szt.), profilu terenu i całej infrastruktury. Podstawę prezentacji stanowią dane pozyskane metodami mapowania elektronicznego, uzupełnione o dane fotograficzne. Modelowany las można oglądać z różnej wysokości, obejmującej przestrzeń od poziomu gruntu do mniej więcej 1 km nad nim. Możliwe jest dowolne przemieszczanie się między drzewami. Symulacja ma objętość jedynie sześciu gigabajtów.

MM Oy myśli o udoskonaleniu aplikacji symulacyjnej i wdrożeniu jej do stosowania w codziennej praktyce oceniania efektów planowanych cięć. Do aplikacji mają być automatycznie przesyłane dane z systemu informacyjnego MM Oy. W Parku Naukowym ruszyły już stosowne prace rozwojowe. Tworzone są biblioteki modeli wszystkich podstawowych elementów krajobrazowych. Opracowywana jest koncepcja uzupełniania bazy danych o informacje pozyskiwane za pomocą dronów. Specjaliści w dziedzinie fotoniki, współpracując z biologami, identyfikują pasma widma światła odbitego, charakterystyczne dla poszczególnych gatunków drzew i ich określonego składu chemicznego, będącego wskaźnikiem stanu drewna. – Nadejdzie dzień, kiedy otwarte formaty danych leśnych dadzą każdemu właścicielowi lasu możliwość tworzenia symulacji rozwoju jego powierzchni leśnej – zapowiada Juha Purmonen, programista z Parku Naukowego.

Źródło: www.smy.fi

 

Bawaria, Niemcy
Państwowa pomoc dla poszkodowanych przez huragan

Rząd Bawarii przyjął we wrześniu 2017 program pomocy właścicielom lasów poszkodowanym przez huragan, który 19 sierpnia powalił ok. 2 mln m3 zasobów drzewnych w tym niemieckim kraju związkowym. Program, którego fundusz sięga 100 mln euro, obejmuje dopłaty do uprzątania powierzchni pohuraganowych w wysokości do 6 tys. euro/ha,

dopłaty do budowy i remontu dróg (zwrot do 90% kosztów), nieoprocentowane kredyty i ulgi podatkowe. – Rząd landu nikogo nie zostawi na łasce losu – zapewnia Helmut Brunner, bawarski minister odpowiedzialny za leśnictwo. Jednocześnie Bawarskie Lasy Państwowe wstrzymały czasowo pozyskanie świeżego drewna iglastego, aby przeciwdziałać nadpodaży surowca drzewnego na rynku. Państwowi leśnicy zostali skierowani do pracy w urzędach powiatowych, gdzie mają pomagać w organizowaniu uprzątania lasów niepaństwowych po huraganie. W celu ułatwienia wywozu drewna pohuraganowego dopuszczalna masa całkowita pojazdów została zwiększona do 44 ton. Zniesione zostały też czasowe ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych.

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Czechy
Niezbędne informacje o ASF w jednym miejscu

Internetowy portal www.africkymorprasat.cz powstał w reakcji na wykrycie w Czechach pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF). Celem portalu jest dostarczanie aktualnych kompleksowych informacji o tej zakaźnej chorobie wirusowej, ułatwiających przeciwdziałanie jej rozprzestrzenianiu się. Serwis, zoptymalizowany pod kątem urządzeń mobilnych, jest przeznaczony przede wszystkim dla myśliwych. Niebawem ma zostać rozszerzony o aplikację lokalizacyjną, umożliwiającą szybkie i łatwe zgłoszenie przypadku znalezienia padłego dzika do terytorialnie właściwych placówek służb weterynaryjnych oraz określenie lokalizacji padliny. Portal został stworzony przez redakcję czasopisma myśliwskiego „Svět myslivosti” i spółkę, która oprócz tego tytułu wydaje także miesięcznik leśny „Lesnická práce”.

Źródło: www.africkymorprasat.cz

Opr. A.S.