Z zagranicy 4/2018

27 marca 2018 12:32 2018 Wersja do druku

Litwa
Ochrona państwowej własności leśnej
Litwa
Wyniki sprzedaży drewna na I połowę 2018 roku
Czechy
Blisko pół miliarda zł daniny budżetowej
Finlandia
Program społecznej odpowiedzialności biznesu
Finlandia
Rozwój turystyki w lasach gospodarczych


Litwa

Ochrona państwowej własności leśnej

Seimas, litewski parlament, zdecydował 21 grudnia 2017 r. o włączeniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego, nowo tworzonego przedsiębiorstwa państwowego, do katalogu firm o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa narodowego Litwy. Podmioty ujęte w tym katalogu nie mogą być prywatyzowane, komercjalizowane i reorganizowane na mocy prawa innego niż szczególne. –Nowelizacja prawa jest jednoznacznym dowodem na to, że zarówno rząd, jak i parlament wykonały swoje zobowiązania i uznały państwowy sektor leśny za jeden z najważniejszych na Litwie. Co więcej, ta decyzja generalnie chroni nowo tworzone przedsiębiorstwo przed radykalnymi reorganizacjami, ponieważ do ich przeprowadzania również niezbędna jest zgoda parlamentu – zaznacza litewski wiceminister środowiska Martynas Norbutas.


Fot. Hugo.arg

Dotychczas litewskimi lasami państwowymi (1,09 mln ha) zarządzały 42 nadleśnictwa, z których każde miało status przedsiębiorstwa państwowego. W 2018 r. są one zespalane w jedno ogólnokrajowe przedsiębiorstwo w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej państwowego leśnictwa.

Źródło: www.am.lt

 

 


Litwa

Wyniki sprzedaży drewna na I połowę 2018 roku

Przeprowadzane na platformie internetowej www.ameps.lt aukcje drewna okrągłego i energetycznego, oferowanego przez Litewskie Lasy Państwowe do sprzedaży w ramach umów obejmujących pierwsze półrocze 2018 r. i umów wieloletnich, zakończyły się 28 listopada 2017 roku. Nabywców znalazło 99,5% oferty, której łączny wolumen wynosił 992,6 tys. m3. Przeciętna cena drewna okrągłego, uzyskana przez Litewskie LP, osiągnęła poziom 47,9 euro/m3 (ok. 202 zł). Oznacza to wzrost o 19,7% w stosunku do średniej ceny w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 roku. W największym stopniu wzrosły ceny papierówki sosnowej (44,4%), papierówki świerkowej (43,0%), sosnowego drewna tartacznego (19,3%), brzozowego drewna tartacznego (16,2%) i świerkowego drewna tartacznego (12,3%).

Litewskie LP sprzedają przez internet ok. 92% drewna okrągłego. Przy tym na sprzedaż w ramach umów długoterminowych przypada maksymalnie 60% wolumenu oferty. Właściciele lasów prywatnych nie mogą korzystać z platformy www.ameps.lt.

Źródło: www.gmu.lt

 

 


Czechy

Blisko pół miliarda zł daniny budżetowej

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, odprowadziły w grudniu 2017 r. do budżetu państwa swoje wolne środki finansowe w wysokości 3,05 mld CZK (ok. 499 mln zł). W ciągu ostatnich pięciu lat LČR wypłaciły państwu czeskiemu dywidendę w łącznej kwocie 29,35 mld CZK (ok. 4,7 mld zł).

Dokonane w latach wcześniejszych wpłaty do budżetu państwa pochodziły z rozwiązania dużej rezerwy utworzonej z zysków zakumulowanych od 1992 r., a więc od momentu rozpoczęcia przez LČR działalności w formie przedsiębiorstwa państwowego. W przeliczeniu na złotówki LČR odprowadziły dotychczas do czeskiego budżetu następujące sumy:

950 mln zł w 2013 r., 1,0 mld zł w 2014 r., 1,3 mld zł w 2015 r. i 917 mln zł w 2016 roku. Rok 2017 był pierwszym, w którym wysokość daniny budżetowej została ustalona na podstawie bieżącego wyniku ekonomicznego osiągniętego przez LČR.

Zgodnie ze strategią przedsiębiorstwa, jego celem ekonomicznym jest efektywne gospodarowanie majątkiem państwa, tak aby LČR generowały wolne przepływy pieniężne, które mogą być transferowane do budżetu. Jednocześnie priorytetem LČR jest utrzymywanie rezerwy finansowej, wystarczającej nie tylko do zabezpieczenia realizacji operacyjnych i rozwojowych programów LČR, lecz również do opanowania ewentualnych sytuacji kryzysowych (klęski żywiołowe itd.). Aktywa finansowe stanowiące nadwyżkę nad niezbędną rezerwą finansową są transferowane do budżetu państwa, o ile rząd nie postanowi inaczej.

LČR gospodarują w lasach o powierzchni 1,2 mln ha. Zatrudniają ok. 2,4 tys. osób na stanowiskach nierobotniczych i przeszło 1 tys. pracowników na stanowiskach robotniczych. Oprócz gospodarki leśnej zadaniem LČR jest także piecza nad blisko 1/3 czeskich wód płynących.

Źródło: lesycr.cz


 

 

Finlandia

Program społecznej odpowiedzialności biznesu


Niegiełdowa spółka akcyjna Gospodarstwo Leśne Metsähallitusa (MM Oy), zarządzająca fińskimi lasami państwowymi, oraz jednostka Parki i Dzika Przyroda Finlandia (P&WF), odpowiedzialna za ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarach będących własnością państwa fińskiego, przygotowują kompleksowy program społecznej odpowiedzialności biznesu. Program ma być gotowy do lata. – Społeczna odpowiedzialność biznesu i równe traktowanie grup interesariuszy stanowią podstawę naszej działalności – zaznacza Pentti Hyttinen, dyrektor generalny fińskiego państwowego gospodarstwa leśno-parkowego Metsähallitus. – Chcemy przyczynić się do rozwoju rozwiązań podejmujących globalne wyzwania ekologiczne. Inteligentne użytkowanie odnawialnych zasobów przyrody odgrywa tutaj czołową rolę – wyjaśnia Terhi Koipijärvi, szefowa działu komunikacji społecznej w Metsähallitusie.

Źródło: www.metsa.fi


 

 

Finlandia

Rozwój turystyki w lasach gospodarczych

Nowy model kontraktowej turystyki przyrodniczej rozwija się w fińskich prywatnych lasach gospodarczych. Operatorzy turystyczni są nim bardzo zainteresowani – twierdzi Irmeli Ruokanen, kierowniczka projektu w Fińskim Centrum Leśnym, instytucji państwowej wspierającej leśnictwo niepaństwowe, podległej Ministerstwu Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii. Opracowany przez Centrum model kreuje atrakcyjną współpracę między operatorami turystycznymi i właścicielami lasów prywatnych. Pobyty turystyczne nie ograniczają gospodarki leśnej. Operator rozlicza się z właścicielem lasu na podstawie liczby osób, które faktycznie odwiedziły las.


Fot. www.smy.fi/Laila Hokka
Właściciel lasu nad jeziorem Porontima nieopodal Kuusamo - Jouko Repo - już wie, że obecność turystów na jego terenie nie przeszkadza w prowadzeniu gospodarki leśnej

Gospodarka leśna bynajmniej nie przeszkadza turystom. –Wręcz przeciwnie, jak dotąd turyści są wielce zainteresowani czynnościami gospodarki leśnej – informuje Irmeli Ruokanen. Pierwsza umowa o współpracy wg nowego modelu odnosi się do obszaru leśnego w okolicy miejscowości Kuusamo. Strony tej umowy to Jouko Repo, prywatny właściciel lasu, i firma turystyczna North Trek, której klienci pochodzą z całego świata. – Staram się im uzmysłowić, że produkcja drewna stanowi ważne źródło utrzymania w Finlandii – mówi Chris White, właściciel firmy North Trek.

Źródło: www.smy.fi

Opr. A.S.