Z zagranicy 9/2018

23 maja 2018 12:57 2018 Wersja do druku

Rumunia – Austria
Schweighofer wycofuje się z rumuńskich lasów

Francja
Strajkowało 6% załogi ONF

Niemcy
Polowanie na dziki przez cały rok

Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Wstępny projekt reformy leśnictwa

Stany Zjednoczone
Kobieta szefem lasów federalnych

 


Rumunia – Austria
Schweighofer wycofuje się z rumuńskich lasów
Międzynarodowy koncern drzewny Schweighofer, którego główna siedziba znajduje się w Austrii, postanowił sprzedać swoją działającą w Rumunii spółkę zależną Cascade Empire. Należy do niej w tym kraju przeszło 14 tys. ha lasów. Nabywcą jest szwedzka firma GreenGold, której założycielem i prezesem jest pochodzący z Rumunii Sorin Chiorescu. Wartość transakcji nie została podana, ale rumuńscy finansiści szacują ją na 90 mln euro.

Zlokalizowany w Comanesti rumuński zakład koncernu Schweighofer zajmujący się produkcją płyt drewnopochodnych
Fot. Holzindustrie Schweighofer

Koncern Schweighofer prowadzi działalność w Rumunii od 2003 roku. W jego rumuńskich przedsiębiorstwach – trzech tartakach i dwóch zakładach produkujących płyty drewnopochodne – jest zatrudnionych ok. 3,1 tys. pracowników. W ostatnich latach organizacje ekologiczne oskarżały koncern o to, że w swoich rumuńskich zakładach przerabiał drewno pozyskiwane nielegalnie. W rezultacie na początku 2017 r. został zawieszony certyfikat FSC Schweighofera.

Źródło: www.forstpraxis.de, www.romania-insider.com

Francja
Strajkowało 6% załogi ONF
W strajku zorganizowanym 22 marca 2018 r. przez związki zawodowe pracowników francuskich służb publicznych wzięło udział 538 pracowników, czyli 6% załogi Krajowego Urzędu ds. Lasów (ONF), który zarządza lasami państwowymi (1,7 mln ha we Francji metropolitalnej) i zarazem opiekuje się lasami samorządowymi i wspólnotowymi (2,9 mln ha).

Strajk był wyrazem protestu przeciwko polityce rządu francuskiego, wg związkowców ukierunkowanej na zmniejszenie siły nabywczej pracowników sektora publicznego, promowanie systemu kontraktowego i ograniczanie dialogu społecznego.

ONF ma w swojej pieczy łącznie 10,7 mln ha lasów we Francji metropolitalnej i departamentach zamorskich. W 320 jednostkach terenowych zatrudnia w sumie ok. 10 tys. osób, w tym blisko 6,1 tys. pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

Źródło: www.onf.fr

Niemcy
Polowanie na dziki przez cały rok
Z uwagi na zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF) rząd federalny Niemiec przyjął 21 lutego 2018 r. zmiany rozporządzeń ws. okresów polowań oraz ws. ASF. Zgodnie z tymi zmianami polowanie na zwierzynę czarną wszystkich grup wiekowych ma być dopuszczalne przez cały rok. Oszczędzane mają być jednak samice matki. Termin wejścia w życie nowych uregulowań może być różny w poszczególnych krajach związkowych.

Źródło: www.jagderleben.de

 

Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Wstępny projekt reformy leśnictwa

Peter Hauk, minister odpowiedzialny za leśnictwo w krajowym rządzie Badenii-Wirtembergii, przedstawił w lutym 2018 r. wstępny projekt reformy leśnictwa w tym landzie. Zgodnie z założeniami reformy Gospodarstwo Krajowe ForstBW, mające pod swoim zarządem 324 tys. ha badeńsko-wirtemberskich lasów państwowych, zostałoby przekształcone w przedsiębiorstwo państwowe i podzielone na 21 gospodarstw leśnych o powierzchni w granicach od 13 tys. do 20 tys. ha i rocznym etacie cięć od 83 tys. do 150 tys. m3. W swej obecnej formie ForstBW jest zasadniczo organizacją gospodarczą nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowe jednostki ForstBW mają jednak podwójny status, ponieważ pełnią także funkcję wydziałów leśnych urzędów powiatowych.

Za sporządzanie planów urządzenia lasów niepaństwowych odpowiedzialne byłyby samorządy. Gospodarstwa leśne o powierzchni poniżej 30 ha byłby zwolnione z obowiązku sporządzania planów, a w gospodarstwach o powierzchni w granicach od 30 do 100 ha miałyby obowiązywać plany o okresie ważności wydłużonym do 20 lat. Lasy państwowe mogłyby oferować usługi po kosztach własnych ich świadczenia jedynie tym niepaństwowym gospodarstwom leśnym, których powierzchna nie przekracza 100 ha.

Reforma leśnictwa w Badenii-Wirtembergii jest pokłosiem wydanego przez niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy zakazu łączenia przez badeńsko-wirtemberskie lasy państwowe funkcji administracyjnych z gospodarczymi, tj. ze świadczeniem usług z zakresu organizacji sprzedaży drewna i wykonawstwa zadań gospodarczych na rzecz prywatnych i samorządowych gospodarstw leśnych o powierzchni przekraczającej 100 ha.

Federalny Urząd Antymonopolowy uznał, że praktyka ta naruszała zarówno przepisy niemieckiej ustawy o ochronie konkurencji, jak i postanowienia traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dzięki dotacjom dla lasów państwowych oferowały one do tej pory swoje usługi lasom prywatnym i samorządowym częściowo bezpłatnie i częściowo po obniżonych cenach, co mogło dyskryminować prywatnych oferentów świadczeń z zakresu obsługi niepaństwowych gospodarstw leśnych. W następstwie reformy leśnej subsydiowanie lasów niepaństwowych za pośrednictwem lasów państwowych ma zostać zastąpione wsparciem finansowym, kierowanym z budżetu prosto do właścicieli lasów i ich zrzeszeń. 

Źródło: Holz-Zentralblatt 7/2018

Stany Zjednoczone
Kobieta szefem lasów federalnych

Vicki Christiansenzostała powołana w marcu 2018 r. do tymczasowego kierowania federalną Służbą Leśną Stanów Zjednoczonych (USFS). Jej poprzednik na stanowisku szefa USFS, Tony Tooke, ustąpił po zaledwie sześciu miesiącach w związku z zarzutami o molestowanie seksualne. Vicki Christiansen rozpoczęła swoją karierę zawodową jako strażaczka w zwalczającej pożary w wolnej przyrodzie służbie podległej Departamentowi Zasobów Naturalnych Stanu Washington. Swoją 26-letnią pracę w tym departamencie zakończyła na stanowisku naczelnego leśnika stanu Washington. Następnie sprawowała funkcję naczelnego leśnika stanu Arizona. W lasach federalnych pracuje od 2010 roku. Ostatnio była zastępczynią szefa działu leśnictwa stanowego i prywatnego. Vicki Christiansen jest drugą kobietą stojącą na czele USFS. Pierwszą była Abigail Kimbell, która szefowała amerykańskim lasom federalnym w latach 2007–09.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, mającą w swojej pieczy lasy federalne, udzielającą fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzącą badania leśne. Amerykańskie lasy federalne, zajmujące powierzchnię ok. 77 mln ha, są obszarami chronionymi kategorii VI wg klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Od 1908 r. USFS jest zobowiązana do przekazywania corocznie 25% przychodów ze sprzedaży drewna tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych.

Źródło: www.fs.fed.us

Opr.A.S.