Z zagranicy 11/2018

28 czerwca 2018 09:19 2018 Wersja do druku

Austria
Zarabiają na rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Kanada
Projekt AshNet

Niemcy – Rumunia
Wsiedlanie żubrów w Karpatach

Francja
Podwójna certyfikacjalasów państwowych

Niemcy
Pozyskanie drewna w 2017 roku


Austria
Zarabiają na rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządzające lasami państwowymi Republiki Austrii, oferują tzw. prawo zabudowy jako korzystną kosztowo alternatywę dla zakupu gruntu pod budowę domu. Prawo zabudowy oznacza dziedziczne i zbywalne prawo rzeczowe do posadowienia i posiadania budynku na cudzej nieruchomości gruntowej, w tym przypadku na gruntach ÖBf.


Fot. Arch. ÖBf

Wielu Austriaków marzy o własnym domu jednorodzinnym w otoczeniu przyrody. Jednak wzrastające ceny nieruchomości gruntowych stanowią często przeszkodę nie do pokonania dla potencjalnych inwestorów. W przypadku nabycia samego prawa zabudowy początkowe obciążenie finansowe jest znacznie mniejsze, a czynsz – stosunkowo niewielki i niepodlegający gwałtownym zmianom. – Popyt na prawa zabudowy jest dziś znacznie większy niż jeszcze przed dziesięcioma laty. (…) W 2017 r. Lasy Związkowe ustanowiły nowy rekord, zawierając przeszło 750 umów, których przedmiotem było prawo zabudowy w różnych zakątkach Austrii – cieszy się Georg Schöppl, członek zarządu ÖBf odpowiedzialny za finanse i nieruchomości.

W ostatnich pięciu latach przychody ze sprzedaży praw zabudowy, uzyskane przez ÖBf, wzrosły o jedną trzecią. W 2017 r. po raz pierwszy przekroczyły poziom 4 mln euro. Duży popyt na prawa zabudowy notowany jest w sektorze prywatnego i socjalnego budownictwa mieszkaniowego. Zdarza się też, że na gruntach ÖBf lokalizowane są supermarkety i hotele.

ÖBf działają w formie niegiełdowej spółki akcyjnej. Zatrudniają ok. 1045 osób, w tym 450 pracowników na stanowiskach robotniczych. Mają w swojej pieczy 850 tys. ha gruntów i wód, w tym 510 tys. ha lasów gospodarczych i chronionych. W dziale nieruchomości (sprzedaż praw zabudowy, wynajem, dzierżawa) łączne przychody ÖBf wyniosły w 2017 r. przeszło 45 mln euro, co stanowiło ponad 20% całości przychodów spółki.

Źródło: www.bundesforste.at


Kanada
Projekt AshNet


Ręczne aplikowanie popiołu drzewnego do gleby leśnej na powierzchni doświadczalnej 
Fot. www.nrcan.gc.ca/D. Gravesande
Ogólnokanadyjski projekt AshNet tworzy ramy współpracy sieciowej naukowców, leśników, przedsiębiorców i urzędników federacji i prowincji, którzy badają możliwości redukcji ilości odpadów i zarazem poprawy stanu zdrowotnego lasów przez nawożenie gleb leśnych popiołem drzewnym powstającym przy wytwarzaniu energii z biomasy leśnej. Obecnie popiół ten jest w Kanadzie zazwyczaj traktowany jako odpad i trafia na wysypiska. Tymczasem nawożenie gleb popiołem z biomasy leśnej może stać się elementem proekologicznej gospodarki leśnej. Informacje naukowe, technologiczne i ekonomiczne na ten temat dostępne są w języku angielskim na stronie internetowej.

Źródło: www.nrcan.gc.ca/forests/research-centres/glfc/ashnet/20284


Niemcy – Rumunia
Wsiedlanie żubrów w Karpatach

Wiosną 2018 r. kilkanaście żubrów z niemieckich zagród i ogrodów zoologicznych zostało przewiezionych w jeden z niezamieszkanych rejonów rumuńskich Karpat. Zwierzęta mają tam dać początek wolnemu stadu. Żubry trafiły wpierw do 14-hektarowej zagrody aklimatyzacyjnej, a następnie do 100-hektarowej zagrody introdukcyjnej. Z tej drugiej mają zostać wypuszczone po 6–8 tygodniach. Niemcy planują przekazanie Rumunom jeszcze co najmniej sześciu żubrów na potrzeby wsiedleniowe.

Źródło: www.jagderleben.de


Francja
Podwójna certyfikacja lasów państwowych

Dwie jednostki lasów państwowych w Normandii – kompleksy Arques i Eawy – otrzymały certyfikat FSC i tym samym jako pierwsze we Francji stały się obiektami podwójnej certyfikacji leśnej w sektorze państwowym. Przez ostatnich 20 lat francuskie lasy państwowe były certyfikowane jedynie wg standardów PEFC. Rozpoczęcie podwójnej certyfikacji lasów państwowych jest spełnieniem oczekiwań francuskich drzewiarzy. Kompleksy Arques i Eawy zajmują łącznie powierzchnię 8 tys. ha.

Francuskie lasy państwowe (1,7 mln ha we Francji metropolitalnej) podlegają Krajowemu Urzędowi ds. Lasów (ONF), który opiekuje się również lasami samorządowymi i wspólnotowymi (2,9 mln ha), na co otrzymuje dotacje z funduszów publicznych. Podstawą opieki nad lasami niepaństwowymi jest karta lasów samorządowych. W roku 2016 r. sprzedaż drewna i dotacje stanowiły odpowiednio 29 i 23% przychodów ONF.

W metropolitalnych lasach państwowych ONF pozyskuje ok. 6,1 mln m3 drewna. Pozyskanie w lasach samorządowych, znajdujących się pod opieką ONF, kształtuje się na poziomie 7,9 mln m3. Lasy państwowe były, jak dotąd, certyfikowane w całości, a lasy samorządowe – w przeszło połowie wg standardów PEFC.

Źródło: www.onf.fr


Niemcy
Pozyskanie drewna w 2017 roku

Zgodnie z informacją niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego nasi zachodni sąsiedzi pozyskali w 2017 r. blisko 53,5 mln m3 drewna. Roczny przyrost drewna na pniu w niemieckich lasach sięga 121,6 mln m3. Zestawienia długookresowe wykazują wzrost pozyskania drewna w Niemczech: o ile w latach 2007–16 przeciętne pozyskanie roczne wynosiło 56 mln m3, o tyle w latach 1997–2006 było to 48 mln m3.

W ub. roku drewno iglaste stanowiło 76% niemieckiego pozyskania. W lasach prywatnych i państwowych (stanowiących własność landów) pozyskano odpowiednio 45 i 33%. Udział drewna energetycznego w całości pozyskania wyniósł 19%.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.