Z zagranicy 21/2018

29 listopada 2018 13:25 2018 Wersja do druku

Finlandia
Za mało pożarów leśnych

Słowacja
Nowe zasady przetargów na pozyskanie

Łotwa
Architektoniczne wyróżnienie dla LVM

Litwa
Pierwsze półrocze VMU


Finlandia
Za mało pożarów leśnych

O ile inne kraje borykają się z niszczycielskimi pożarami leśnymi, o tyle w Finlandii występuje odwrotny problem: z punktu widzenia ochrony przyrody pożarów leśnych jest w tym kraju zbyt mało.


Henrik Lindberg, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych Regionu Häme, jest uznanym specjalistą w dziedzinie pożarów leśnych i kontrolowanego wypalania lasu
Fot. www.smy.fi

Spalony las to jedno z najrzadszych siedlisk w Finlandii – mówi Henrik Lindberg, uznany specjalista w dziedzinie pożarów leśnych, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych Regionu Häme. W 2017 r. pożary leśne strawiły tylko 470 ha lasów na obszarze leśnym o powierzchni 26 mln ha. Ostatnim rokiem, w którym w Finlandii spłonęło więcej niż tysiąc hektarów lasów, był 2006. Zdaniem Lindberga w Finlandii roczna powierzchnia pożarzysk w lasach powinna sięgać kilku tysięcy hektarów, aby mogły mieć one istotne znaczenie ekologiczne. 100–200 lat temu pożary leśne obejmowały od dziesiątek tysięcy do przeszło stu tysięcy hektarów fińskich lasów.

Liczba pożarów leśnych w Finlandii jest zaskakująco mała nawet w porównaniu z sąsiednim krajem – Szwecją, w której tego lata pożary strawiły ponad 25 tys. ha lasów. Różnicę w skali pożarów leśnych w tych dwóch krajach nordyckich tłumaczy nie klimat czy szata roślinna, lecz odmienność infrastruktury i gospodarki leśnej. Po pierwsze, w Finlandii jest gęsta sieć dróg leśnych (120 tys. km), które opóźniają rozprzestrzenianie się ognia. Tę samą funkcję pełnią liczne jeziora, rzeki i mokradła. Po drugie, fińska własność leśna jest stosunkowo rozdrobniona, co przekłada się na niewielką powierzchnię wydzieleń leśnych (2–3 ha). To z kolei oznacza duże zróżnicowanie powierzchni lasów pod względem ich traktowania gospodarczego. Takie zróżnicowanie również opóźnia rozprzestrzenianie się ognia.

Pożarzysko traci znaczenie ekologiczne, jeżeli nie jest chronione. Chroniona powierzchnia powinna być jednak odpowiednio duża. W warunkach fińskich minimum to pół hektara. Dobrowolne objęcie pożarzyska ochroną może być subsydiowane przez państwo.

W fińskiej debacie publicznej pojawiają się głosy, że pożary leśne nie powinny być zwalczane tak efektywnie jak dotąd, są one bowiem elementem przyrody. Odmienną opinię wyraża prof. Pekka Kauppi z Uniwersytetu Helsińskiego: – Zapobieganie pożarom lasów jest ważne zarówno ze względu na gospodarkę leśno-drzewną, jak i z uwagi na zmianę klimatu. Jednym z zadań polityki ekologicznej powinno być zapobieganie powstawaniu pożarów leśnych i utrzymywanie wysokiego poziomu zdolności ich efektywnego zwalczania.

Źródło: www.smy.fi

 


Słowacja
Nowe zasady przetargów na pozyskanie

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi, opracowały zasady zamawiania usług leśnych z zakresu pozyskiwania drewna, mające obowiązywać w latach 2019–22. Nowy model przetargów, wynegocjowany z reprezentacjami firm zajmujących się pozyskaniem drewna, ma wprowadzić czteroletnie umowy ramowe i stworzyć lepsze warunki konkurencji dla drobnych przedsiębiorców leśnych.


W przeciwieństwie do pierwotnych zamierzeń LSR będą zawierały umowy na pozyskanie dla każdego ze 129 leśnictw osobno
Fot. www.pxhere.com

LSR wycofały się z pierwotnie planowanej zasady „Jedna firma świadcząca usługi w zakresie pozyskania drewna na jedno regionalne gospodarstwo leśne” (LSR składają się z 23 gospodarstw regionalnych) i ostatecznie przyjęły regułę jednej firmy na jedno leśnictwo (w LSR jest łącznie 129 leśnictw). Przetargi będą organizowane na poziomie regionalnych gospodarstw leśnych. Kryterium przetargowym będzie cena całości pozyskania w okresie czterech lat. Umowy wieloletnie mają umożliwić przedsiębiorcom leśnym inwestowanie w modernizację parku maszynowego.

LSR działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. Pod swoim zarządem mają 900 tys. ha lasów. W 2017 r. zatrudniały przeciętnie 3566 osób, w tym 1286 pracowników na stanowiskach robotniczych.

Źródło: www.lesy.sk

 


Łotwa
Architektoniczne wyróżnienie dla LVM

Rada Architektów Europy (ACE) promuje projekty budynków niskoenergetycznych, które przyczyniają się do ochrony klimatu i redukcji emisji CO2. Wśród wybranych przez ACE 20 najlepszych w Europie przykładów realizacji takich projektów znalazło się Leśne Centrum Obsługi Klienta w mieście Dundaga, wybudowane przez Łotewskie Lasy Państwowe (LVM). Łotewski projekt łączy efektywność energetyczną z nowoczesną stylistyką, naturalnymi materiałami i komfortową atmosferą dla pracowników i klientów. Konstrukcja budynku jest wykonana z różnych rodzajów materiałów drzewnych. Do ogrzewania służy biomasa drzewna. Centrum wyposażono m.in. w panele słoneczne, system gromadzenia wody deszczowej i okna z potrójnymi pakietami szyb.

LVM zarządzają lasami o powierzchni 1,39 mln ha, czyli blisko połową wszystkich lasów Łotwy. Działają w formie niegiełdowej spółki akcyjnej. Zatrudniają ok. tysiąca osób. Rocznie pozyskują ok. 5,7 mln m3 drewna przy przyroście równym 12 mln m3.

Źródło: www.lvm.lv


 

Litwa
Pierwsze półrocze VMU

Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) zanotowało w pierwszym półroczu 2018 r. – i zarazem pierwszym półroczu swojego działania w formie scentralizowanego przedsiębiorstwa państwowego – przychody i koszty operacyjne w wysokości odpowiednio 90,14 mln i 77,51 mln euro. Oznacza to wzrost przychodów o 6% i spadek kosztów operacyjnych o 3% w stosunku do wyników w pierwszym półroczu 2017 r., uzyskanych łącznie przez 42 litewskie nadleśnictwa państwowe, które wtedy działały jeszcze jako osobne przedsiębiorstwa państwowe.

Sprzedaż drewna, główne źródło przychodów VMU, osiągnęła w pierwszej połowie 2018 r. poziom 84,22 mln euro (+8%). Pozyskanie drewna wyniosło 1,75 mln m3 (-12%). Średnia cena drewna okrągłego sięgnęła 47,9 euro/m3 (+22%).

VMU zarządza lasami o powierzchni 1,09 mln ha. Zatrudnia ok. 3,2 tys. osób. W całym 2018 r. planuje pozyskanie 3,6 mln m3 drewna.

Źródło: www.vivmu.lt
Opr.A.S.