Z zagranicy 15-16/2019

11 października 2019 15:15 2019 Wersja do druku

Świat
Apel naukowców do władz UE

Niemcy
Tradycyjny siew jodły pod okapem

Wielka Brytania
Pełna suwerenność szkockiego leśnictwa

Niemcy
Lasy pozostawione do naturalnego rozwoju

Litwa
Przeciwnicy reformy nie dają za wygraną

Austria
Pozyskanie drewna w 2018 roku

Szwecja
Niechemiczne zwalczanie szeliniaka


Świat
Apel naukowców do władz UE


W Brazylii coraz szybciej znikają lasy deszczowe
Fot. www.pxhere.com
W liście przesłanym do czasopisma „Science” 600 naukowców zaapelowało do władz Unii Europejskiej o przyjęcie za podstawę negocjacji handlowych z Brazylią zasady zrównoważonego rozwoju. Naukowcy podkreślili, że brazylijskie lasy mają kluczowe znaczenie dla klimatu i przyrody na Ziemi. Dlatego instrumenty ich ochrony powinny zostać włączone do układu regulującego handel między UE a Brazylią. – UE pilnie musi zwiększyć wysiłki na rzecz zrównoważonego handlu i wykonać swoje zobowiązania w zakresie praw człowieka, ochrony przyrody i mitygacji zmiany klimatu – piszą sygnatariusze listu, którym przewodzi Laura Kehoe z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Zgodnie z oficjalnymi danymi deforestacja na obszarze amazońskiego lasu deszczowego w Brazylii osiągnęła w ostatnim roku szczytowy stopień w ciągu minionych dziesięciu lat. W okresie od sierpnia 2017 r. do lipca 2018 r. zniszczonych zostało 7,9 tys. km2 największego na świecie lasu deszczowego. To obszar mniej więcej pięć razy większy od powierzchni Londynu.

Źródło: www.bbc.com


Bawaria, Niemcy
Tradycyjny siew jodły pod okapem
Fot. www.baysf.de

W kompleksie leśnym Öttinger Forst, zarządzanym przez wchodzące w skład Bawarskich Lasów Państwowych regionalne gospodarstwo leśne Wasserburg, podsiewy jodłowe są wykonywane przez Roberta Schmidta, który wyspecjalizował się w tradycyjnym siewie konnym. Pomocnikiem specjalisty jest zimnokrwisty koń belgijski Donny. Schmidt sam skonstruował specjalny siewnik do siewu konnego. Miejscowy leśniczy Andreas Jakob już od dłuższego czasu preferuje wykonywanie podsiewów koniem, aby chronić glebę i drzewostan.

Donny musi słuchać precyzyjnych komend. – Najlepszą motywacją są dla niego marchewki – wyjawia Schmidt. Donny je bowiem uwielbia. Jak informuje specjalista, szkolenie konia na potrzeby wykonywania podsiewu rozpoczyna się, gdy zwierzę ma dwa lata, i zajmuje trzy lata.

Źródło: www.baysf.de


Szkocja, Wielka Brytania
Pełna suwerenność szkockiego leśnictwa

Zakończony został ostatecznie długoletni proces przekazywania władztwa w zakresie szkockiego leśnictwa z centralnego szczebla władz Wielkiej Brytanii do rządu i parlamentu szkockiego. Oprócz dewolucji nowa szkocka ustawa o leśnictwie i gospodarce gruntami, która weszła w życie 1 kwietnia 2019 r., przypieczętowała także restrukturyzację państwowego sektora leśnego w Szkocji, powołując do życia dwie nowe agencje rządowe.

Szkocką państwową własnością leśną zarządza teraz agencja o nazwie Leśnictwo i Grunty Szkocji, powstała na bazie dotychczasowego Gospodarstwa Leśnego Szkocji. Jak sama nazwa wskazuje, nowa agencja ma szerszy zakres działania. Druga nowa agencja rządowa, pod nazwą Leśnictwo Szkockie, zajmuje się kształtowaniem polityki leśnej, nadzorowaniem gospodarki leśnej, doradztwem fachowym i administrowaniem subwencjami dla lasów prywatnych. Dyrektor Leśnictwa Szkockiego pełni zarazem funkcję naczelnego leśnika Szkocji. Agencja ta zastąpiła dotychczasową Komisję Leśną Szkocji, która stanowiła odrębną gałąź administracji państwowej.

Powierzchnia wszystkich lasów Szkocji wynosi 1,4 mln ha. Państwowa własność leśna obejmuje 640 tys. ha gruntów, w tym 470 tys. ha lasów.

Źródło: www.forestry.gov.scot


Niemcy
Lasy pozostawione do naturalnego rozwoju

Przyjęta przez niemiecki rząd federalny w 2007 r. „Narodowa strategia ochrony różnorodności biologicznej” zakłada, że do 2020 r. lasy pozostawione do naturalnego rozwoju będą w Niemczech stanowiły 5% wszystkich lasów i 10% lasów publicznych. Zgodnie z wynikami badań rzeprowadzonych przez Leśny Zakład Badawczy Niemiec Północnozachodnich (NW-FVA) obecnie powierzchnia lasów trwale pozostawionych do spontanicznego rozwoju stanowi 2,8% całkowitej niemieckiej powierzchni leśnej. Tym samym odsetek ten jest znacznie niższy od wartości docelowej. Według prognoz NW-FVA może on wzrosnąć do końca 2020 r. do poziomu 3%. Komentując wyniki badań, Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej (DFWR) – polityczna reprezentacja branży leśnej w Niemczech – podkreśliła, że cele strategii można osiągnąć jedynie w ścisłej współpracy z właścicielami lasów i branżą leśną.

Źródło: www.forstpraxis.de


Litwa
Przeciwnicy reformy nie dają za wygraną


Od czasu reformy litewskiego leśnictwa VMU sprzedało o 10% mniej drewna niż w roku przed restrukturyzacją
Fot. www.pxhere.com
Podstawowym rezultatem reformy państwowego leśnictwa na Litwie, zapoczątkowanej w styczniu 2018 r., jest połączenie 42 uprzednio samodzielnych nadleśnictw w jedno przedsiębiorstwo państwowe – Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU). Inne istotne elementy reformy to wprowadzenie transparentnego systemu wynagrodzeń państwowych leśników, obejmującego regularne publikowanie przeciętnej wysokości wynagrodzeń pracowników wszystkich szczebli VMU, i dokonywanie sprzedaży państwowego drewna za pośrednictwem Litewskiej Giełdy Energetycznej – platformy internetowej, której operatorem jest spółka akcyjna Baltpool, kontrolowana przez państwo litewskie.

W celu zatrzymania reformy państwowego leśnictwa został założony w grudniu 2017 r. Ruch na rzecz Litewskich Lasów (Už Lietuvos miškus). Obecnie przedstawiciele ruchu oświadczają, że czas petycji i rozmów się skończył, i zapowiadają regularne masowe protesty w seledynowych kamizelkach

w różnych miastach Litwy. Protesty mają się odbywać pod hasłami powstrzymania wzrostu rozmiaru pozyskiwania drewna i sprzedaży litewskich lasów cudzoziemcom. Ruch zarzuca bowiem litewskiemu rządowi to, że bez konsultacji społecznych zwiększył etat cięć o 6% i nie zablokował ustawowo możliwości sprzedaży lasów obcokrajowcom.

Z danych opublikowanych przez VMU wynika, że w 2018 r. sprzedało ono 3,35 mln m3 drewna. To oznacza, że rozmiar sprzedaży państwowego drewna był w pierwszym roku reformy o 10% mniejszy niż w poprzedzającym ją 2017 roku.

Źródło: www.kurierwilenski.lt; www.vivmu.lt


Austria
Pozyskanie drewna w 2018 roku

W austriackich lasach pozyskano w ub. roku 19,2 mln m3 drewna, w tym 10,4 mln m3 surowca tartacznego. To największy rozmiar użytkowania lasu w Austrii od 10 lat (w 2008 r. pozyskanie drewna sięgnęło tam 21,8 mln m3). Przyjmuje się, że obecnie austriacki zrównoważony poziom pozyskania wynosi maksymalnie 22 mln m3.

Motorem wzrostu pozyskania było uprzątanie drewna poklęskowego. Masa użytków przygodnych wyniosła 8,9 mln m3 (wzrost o 53% w stosunku do 2017 r.), również osiągając najwyższy poziom w minionych dziesięciu latach. Najmniej drewna poklęskowego (3 mln m3) było w Austrii w 2012 roku. Od tego czasu jest go coraz więcej. W Austriackich Lasach Związkowych, które zarządzają lasami państwowymi Austrii, udział drewna poklęskowego w całości ubiegłorocznego pozyskania sięgnął 66%. To o 20 punktów procentowych więcej niż w 2017 roku.

Źródło: www.forstpraxis.de


Szwecja
Niechemiczne zwalczanie szeliniaka

Aplikacja środka Connifex na sadzonki
Fot. Per Wichmann/news.cision.com

Szkółki leśne firmy szkółkarsko-nasienniczej Svenska Skogsplantor (SSP), należącej do szwedzkich lasów państwowych Sveaskog, zaprzestaną najpóźniej do wiosny 2020 r. stosowania chemicznych pestycydów przeciw szeliniakowi sosnowemu. Przed dziesięcioma laty SSP opracowała i wdrożyła do praktyki szkółkarskiej mechaniczną metodę zabezpieczania sadzonek przed tym szkodnikiem za pomocą środka Conniflex (powłoka piaskowa). Dotychczas preparatem tym zostało zabezpieczonych 320 mln sadzonek. Wyniki są bardzo dobre. – Conniflex chroni rośliny w najbardziej krytycznych okresach zasiedlania. Pod względem kosztów stosowania jest porównywalny z pestycydami chemicznymi, a przy tym zapewnia taki sam poziom ochrony – informuje Roger Johansson, menedżer SSP.

SSP jest największym na szwedzkim rynku dostawcą leśnego materiału nasiennego i sadzeniowego. Ma również licznych klientów wśród właścicieli lasów w Finlandii i Norwegii.

Źródło: www.sveaskog.se; news.cision.com

Opr.A.S.