Z zagranicy 17/2019

14 października 2019 15:20 2019 Wersja do druku

Czechy
Inwestycja w optyczny sortownik nasion

Ukraina
Brytyjskie drony mapowały Czerwony Las

Litwa
Cięcia w Polsce i na Białorusi wpływają na rynek

Szwecja
Prace nad internetem drzew

Dolna Saksonia, Niemcy
Zamawiają sadzonki w Szwecji


Czechy
Inwestycja w optyczny sortownik nasion

W sytuacji masowego wydzielania się posuszu czescy właściciele i zarządcy lasów zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na sadzonki gatunków drzew liściastych, które są bardziej odporne na suszę i inne skutki zmiany klimatu. To zadecydowało o tym, że Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, wyposażyły swój zakład nasienniczy w nowy, optyczny sortownik nasion. Maszyna, w którą LČR zainwestowały 4,1 mln CZK netto (ok. 680 tys. zł), może sortować 150 kg przysposobionych orzeszków buka na godzinę.

Fot. arch. LČR

W 2018 r. LČR zebrały 417 t nasion drzew liściastych i 66,3 t nasion drzew iglastych.

W zakładzie nasienniczym przygotowano 131 t liściastego i 66 t iglastego materiału siewnego (suma materiału własnego i dostarczonego przez klientów). Reszta zebranych nasion została dostarczona bezpośrednio do szkółek leśnych.

LČR działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. Gospodarują w lasach o powierzchni 1,2 mln ha. Od kilku lat borykają się z klęskową suszą i gradacją korników. 

Źródło: www.lesycr.cz


Ukraina
Brytyjskie drony mapowały Czerwony Las

Znajdujący się w okolicy czarnobylskiej elektrowni jądrowej Czerwony Las, jeden z najbardziej radioaktywnych terenów na Ziemi, zawdzięcza swoja nazwę rudawemu kolorowi sosen, które obumarły z powodu silnego skażenia promieniotwórczego spowodowanego wybuchem reaktora w 1986 roku. Obszar ten zbadali w kwietniu 2019 r. brytyjscy naukowcy przy użyciu zrobotyzowanych dronów wyposażonych w innowacyjne czujniki. Do mapowania Czerwonego Lasu wykorzystali system stworzony przez brytyjskie Narodowe Centrum Robotyki Nuklearnej (NCNR). Badania pozwoliły na wykrycie nowych, nieoczekiwanych ognisk promieniowania. Przebywając w tych miejscach, człowiek pochłonąłby w ciągu zaledwie kilku godzin dawkę promieniowania odpowiadającą całorocznej normie.

Wyniki brytyjskiego mapowania pomogą ukraińskim władzom w dopracowaniu protokołów związanych z zabezpieczeniem strefy wyłączonej. NCNR to konsorcjum naukowe, którego głównym celem jest rozwój technologii usuwania starych odpadów radioaktywnych.

Źródło: www.bbc.com


Litwa
Cięcia w Polsce i na Białorusi wpływają na rynek

Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) uzyskało w pierwszym kwartale 2019 r. gorsze wyniki finansowe niż w analogicznym okresie 2018 roku. Przychody (39,1 mln euro) zmniejszyły się o 10%, a znormalizowany zysk netto (14,3 mln euro) – o 3%.

Ilościowy wolumen sprzedaży drewna spadł o 23%. W stosunku do pierwszego kwartału 2018 r. VMU ograniczyły koszty operacyjne o 3,3%.

W tym roku spadł popyt na surowiec drzewny. Wiele krajów europejskich, w tym sąsiednia Polska i Białoruś, prowadzi bardzo intensywne cięcia sanitarne, co doprowadziło do nasycenia rynku drewna. W związku z tym odbiorcy naszego drewna nie wypełniają długoterminowych i półrocznych umów i kupują mniej surowca – wyjaśnia Marius Pulkauninkas, dyrektor VMU.

VMU sprzedają 93% drewna przez internet w ramach elektronicznych aukcji organizowanych w celu zawarcia umów długoterminowych, półrocznych lub krótkoterminowych. Aukcje te odbywają się na platformie internetowej niezależnej od VMU. Na aukcji odnoszącej się do pierwszej połowy 2019 r. średnia cena drewna z VMU osiągnęła poziom 56 euro/m3. Wiosną na aukcjach bieżących notowany był spadek cen rzędu 23%.

Źródło: www.vivmu.lt


Szwecja
Prace nad internetem drzew

Szwedzka Fundacja na rzecz Strategicznych Badań Ekologicznych (Mistra) inwestuje w inicjatywy badawczo-rozwojowe, które służą rozwiązywaniu problemów związanych z oddziaływaniem człowieka na środowisko i stymulowaniu zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Jednym z projektów finansowanych przez Mistrę jest program Mistra Digital Forest, który koncentruje się na cyfryzacji gospodarki leśnej i tworzeniu tzw. internetu drzew. Współrealizatorami programu są szwedzkie lasy państwowe Sveaskog, firmy leśne, zakłady przemysłu drzewnego, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych (SLU), leśny instytut badawczy Skogforsk, Uniwersytet w Umeå, Szwedzki Instytut Badań nad Środowiskiem (IVL) i Królewski Instytut Technologiczny (KHT).

Naszym celem jest efektywniejsza gospodarka leśna, w której dokładnie wiemy, w jaki sposób każde pojedyncze drzewo powinno zostać pozyskane i zużytkowane. Taka wiedza otwiera drogę do poprawy wymiany informacji i rentowności, jak również do wprowadzenia na rynek nowych zaawansowanych produktów – mówi Torgny Persson, dyrektor działu badawczo-rozwojowego w szwedzkiej Federacji Branży Leśno-Drzewnej i zarazem koordynator programu Mistra Digital Forest. Nowoczesne technologie pozyskiwania i wykorzystywania danych leśnych uwalniają ogromny potencjał rozwojowy. W 2018 r. pomiar zdalny obejmował trzy czwarte całości szwedzkiego drewna typu papierówki. Wielu twierdzi, że wdrożenie do stosowania w pełni automatycznego wymiarowo-jakościowego pomiaru drewna w Szwecji to tylko kwestia czasu.

Źródło: www.sveaskog.se


Dolna Saksonia, Niemcy
Zamawiają sadzonki w Szwecji

Sadzonki kontenerowe daglezji zabezpieczone przed szeliniakiem powłoką piaskową Fot. Thomas Bohl

Dolnosaksońskie Lasy Krajowe (NLF), zarządzające lasami państwowymi niemieckiego kraju związkowego Dolna Saksonia, posadziły w marcu 2019 r. 44 tys. kontenerowych sadzonek daglezji zabezpieczonych niechemicznym środkiem Conniflex (powłoka piaskowa). Sadzonki te zostały dostarczone przez firmę szkółkarsko-nasienniczą Svenska Skogsplantor (SSP), należącą do szwedzkich lasów państwowych Sveaskog. SSP wyprodukowała sadzonki z pochodzących z Niemiec nasion, które w lutym 2018 r. wysiała w swojej szkółce kontenerowej w miejscowości Trekanten w regionie Kalmar. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z sadzonek. Korzenie są dobrze rozwinięte, a bryłka doskonale odpowiada kształtem systemowi korzeniowemu – mówi Klaus Gille, specjalista ds. nasiennictwa i szkółkarstwa w NLF. Na rok 2020 planowane jest podwojenie liczby wysadzanych w NLF kontenerowych sadzonek daglezji. Technologia ta ma zostać również wypróbowana przy sadzeniu modrzewia.

NLF działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. Gospodarują w lasach o powierzchni 330 tys. ha, gdzie pozyskują rocznie 1,6 mln m3 drewna. Świadczą również usługi na rzecz lasów samorządowych i spółdzielczych. Zatrudniają ok. 1300 osób, w tym blisko 550 robotników leśnych.

Źródło: www.skogsplantor.se; www.forstpraxis.de
Opr. A.S.