Z zagranicy 23/2019

18 grudnia 2019 15:02 2019 Wersja do druku

Stany Zjednoczone
Pozyskanie drewna w lesie deszczowym Tongass?

Federacja Rosyjska
Brak pozytywnych skutków certyfikacji FSC

Niemcy
Postulat wprowadzenia płatności za wiązanie CO2

Irlandia
Niekomercyjna jednostka w lasach państwowych


Stany Zjednoczone
Pozyskanie drewna w lesie deszczowym Tongass?

W połowie października 2019 r. administracja Trumpa przedstawiła projekt udostępnienia więcej niż połowy federalnego kompleksu leśnego Tongass – największego w Północnej Ameryce lasu deszczowego strefy umiarkowanej, mającego charakter pierwotny – na potrzeby pozyskania drewna i budowy dróg.


Las Tongass, rosnący w południowo-wschodniej części Alaski, jest zarazem największym federalnym kompleksem leśnym w całych Stanach Zjednoczonych. Zajmuje powierzchnię 68 tys. km2. Obiektem tym, tak jak pozostałymi amerykańskimi lasami federalnymi, zarządza Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS), która jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych.

W lesie Tongass dominują takie gatunki drzew, jak żywotnik olbrzymi, świerk sitkajski i choina zachodnia. W obrębie kompleksu znajduje się 19 chronionych prawem obszarów dzikiej przyrody o łącznej powierzchni 23,3 tys. km2. Na prośbę alaskijskich notabli prezydent Trump zlecił urzędnikom federalnym uruchomienie procesu zniesienia ograniczeń w pozyskiwaniu drewna, które od dawna obowiązują w lesie Tongass. Ma to rozkręcić lokalną gospodarkę. Krytycy zniesienia ograniczeń uważają jednak, że efekt tego kroku może być odwrotny do zamierzonego, ponieważ ochrona lasu Tongass ma newralgiczne znaczenie dla przetwórstwa ryb, które bazuje na połowach łososia (ok. 40% łososi pływających u Wybrzeża Zachodniego składa ikrę w rzekach właśnie tego obszaru leśnego), i dla turystki – dwóch gałęzi gospodarki przynoszących duże dochody całemu regionowi i zapewniających odpowiednio 8% i 17% miejsc pracy w południowo-wschodniej części Alaski. Z kolei naukowcy ostrzegają, że pozyskanie drewna i budowa dróg będą miały bardzo negatywne skutki dla unikatowego ekosystemu lasu Tongass.

Źródło: www.washingtonpost.com


Federacja Rosyjska
Brak pozytywnych skutków certyfikacji FSC

Organizacja ekologiczna WWF zleciła badania efektów certyfikacji lasów wg standardów FSC w północno-zachodniej części Federacji Rosyjskiej. W świetle wyników tych badań nie ma w tamtym regionie istotnej różnicy między lasami certyfikowanymi a niecertyfikowanymi pod względem poziomu ekologiczności praktyki zrębowej. W jednych i drugich stwierdzono zręby zupełne o powierzchni sięgającej 50 ha. Dotychczas obowiązujący rosyjski standard FSC (nowy jest obecnie opracowywany) nie uwzględnia ważnych kryteriów zrównoważonej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC bywa traktowany w Rosji jedynie jako formalna przepustka na rynek europejski. Za wykonanie badań odpowiedzialna była Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde w Niemczech. W projekcie badawczym brał też udział Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Według oceny WWF w Federacji Rosyjskiej certyfikacja nie ma wpływu na zmniejszenie presji pozyskania drewna na ekosystemy Fot. www.adobestock.com (2)

Źródło: www.forstpraxis.de


Niemcy
Postulat wprowadzenia płatności za wiązanie CO2

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów (AGDW) i Gospodarstwa Rodzinne „Ziemia i Las” opublikowały wspólne stanowisko ws. finansowego honorowania klimatycznej funkcji lasu. Obydwie organizacje postulują wynagradzanie właścicieli lasów za wiązanie CO2. Podstawą kalkulacji płatności miałby być rozmiar rocznego przyrostu zasobów drzewnych. Przy cenie jednostek pochłaniania wynoszącej 25 euro/t CO2 w grę mogłaby wchodzić kwota rzędu 125 euro/ha rocznie. – Wprowadzenie odpowiedniej rekompensaty dla właścicieli lasów, którzy je pielęgnują metodami zrównoważonej gospodarki leśnej, jest koniecznością – twierdzi Hans-Georg von der Marwitz, przewodniczący AGDW.

Źródło: www.forstpraxis.de


Irlandia
Niekomercyjna jednostka w lasach państwowych

Irlandzki koncern państwowy Coillte, w którego skład wchodzą lasy państwowe Irlandii (Coillte Forestry), tworzy w swojej strukturze nową, niekomercyjną jednostkę o nazwie Coillte Nature. Jednostka ta ma się koncentrować na sprawach środowiska przyrodniczego i rekreacji leśnej. Podstawowe zadania Coillte Nature to zwiększenie powierzchni lasów wzmagających bioróżnorodność i sekwestrację węgla oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej. Zadania te stanowią element irlandzkiego narodowego programu leśnego. Z utworzeniem nowej jednostki wiąże się przekształcenie niektórych gospodarczych lasów Coillte w lasy rekreacyjne. Przy realizacji projektów rekreacyjno-przyrodniczych Coillte Nature zamierza współpracować z różnymi organizacjami. – Koncern Coillte kładzie nacisk na osiąganie dobrych wyników ekonomicznych i zarazem na zapewnianie całemu społeczeństwu wartościowej dywidendy ekologicznej i społecznej. Nasza decyzja o utworzeniu Coillte Nature doskonale wpisuje się w tę koncepcję – mówi Bernie Gray, przewodniczący rady nadzorczej Coillte.

Segment leśny koncernu Coillte zarządza lasami o powierzchni 350 tys. ha. Rocznie pozyskuje ok. 2,5 mln m3 drewna. Gospodarka leśna Coillte jest certyfikowana w systemach FSC i PEFC. Dwa pozostałe segmenty koncernu to usługi bazujące na rozporządzaniu nieruchomościami gruntowymi (Land Solutions) i produkcja płyt drewnopochodnych (Medite Smartply). Macierzystą firmą Coillte jest spółka akcyjna należąca w całości do państwa irlandzkiego.

Źródło: www.coillte.ie
Opr. A.S.