Z zagranicy 3/2020

5 marca 2020 15:30 2020 Wersja do druku

Federacja Rosyjska
Siergiej Anoprienko szefem Rosleschozu

Szwecja
Paliwa odnawialne dla lasów państwowych

Niemcy
Akumulacja węgla w lasach

Wiktoria, Australia
Pozyskiwanie drewna tylko na plantacjach

Ameryka Północna
Migracja drzew a zmiana klimatu
Fot. arch. Roslechozu
Federacja Rosyjska
Siergiej Anoprienko szefem Rosleschozu

Na mocy decyzji rosyjskiego rządu federalnego z 30 września 2019 r. szefem Federalnej Agencji Gospodarstwa Leśnego „Rosleschoz” został mianowany Siergiej Anoprienko. Urodzony w 1970 r. Rosjanin jest absolwentem Moskiewskiej Wyższej Ogólnowojskowej Szkoły Dowódczej oraz Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej w Moskwie. Wcześniej pełnił kierownicze funkcje w różnych federalnych organach władzy. Od 2017 r. był zastępcą szefa Federalnej Agencji Zarządzania Majątkiem Państwowym.

W gestii Rosleschozu leży przede wszystkim określanie głównych założeń polityki leśnej Federacji Rosyjskiej i ustalanie wytycznych inwentaryzacji zasobów leśnych. Lasy w Rosji są własnością państwa. Rosyjskie prawo leśne przewiduje jednak możliwość dzierżawy lasu i nabycie praw do jego użytkowania w drodze przetargu. Do 2007 r. organizacją i prowadzeniem gospodarki leśnej zajmowały się gospodarstwa leśne (leschozy), będące jednostkami budżetowymi. Obecnie prace leśne są wykonywane przez prywatne przedsiębiorstwa.

Źródło: www.rosleshoz.gov.ru


Szwecja
Paliwa odnawialne dla lasów państwowych
Fot. www.stock.adobe.com (2)

Szwedzkie państwowe gospodarstwo leśne Sveaskog zawarło z firmami paliwowymi Preem i Skoogs Bränsle umowy na dostawy paliw odnawialnych. Umowy mają na celu długookresowe zaspokojenie zapotrzebowania parku maszynowego Sveaskogu na paliwa odnawialne (szwedzkie lasy państwowe mają ok. 30 własnych zespołów operatorów maszyn leśnych). Firma Skoogs Bränsle będzie odpowiedzialna za dostawy paliwa odnawialnego w trzech północnych regionach (Norrbotten, Västerbotten i Västernorrland), a firma Preem – w pozostałych częściach Szwecji. Efektem umów ma być ograniczenie emisji Sveaskogu związanej ze spalaniem paliw o blisko 80%.

Źródło: www.sveaskog.se


Niemcy
Akumulacja węgla w lasach

Zgodnie z informacjami niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego ilość węgla zakumulowanego w niemieckich lasach zwiększyła się z 3,05 mld t w 2014 r. do 3,10 mld tw 2017 roku. Dane obejmujące wyjątkowo ciepły i suchy 2018 r. zostaną opublikowane w bieżącym roku.

Powierzchnia leśna Niemiec wynosi 10,6 mln ha. Najbardziej lesistymi landami są Nadrenia-Palatynat (41%) i Hesja (40%). Struktura własnościowa lasów kształtuje się następująco: lasy prywatne 48%, lasy państwowe należące do landów 29%, lasy państwowe należące do federacji 4%, lasy samorządowe i inne 19%.

Źródło: www.forstpraxis.de


Wiktoria, Australia
Pozyskiwanie drewna tylko na plantacjach

Rząd stanu Wiktoria, położonego w południowo-wschodniej części kontynentu australijskiego, zamierza doprowadzić do zaprzestania pozyskiwania drewna w lasach rodzimych najpóźniej w 2030 r., a w lasach o charakterze pierwotnym w trybie natychmiastowym. Przewiduje to program transformacji podstawy zaopatrzeniowej przemysłu drzewnego Wiktorii w kierunku plantacyjnej uprawy drzew leśnych, przedstawiony 7 listopada 2019 r. przez rząd premiera Daniela Andrewsa. Program obejmuje pakiet transformacyjnej pomocy finansowej dla sektora drzewnego w wysokości 120 mln dolarów.

Las wilgotny strefy umiarkowanej w pobliżu Melbourne w australijskim stanie Wiktoria

Niezwłoczne zaprzestanie pozyskiwania drewna w lasach o charakterze pierwotnym dotyczy obszarów leśnych o łącznej powierzchni 90 tys. ha. Do tego dochodzi 96 tys. ha innych obszarów leśnych stanu Wiktoria, wyłączonych z użytkowania w celu ochrony siedlisk wielu gatunków zagrożonych. Transformacyjna pomoc finansowa ma zostać przeznaczona przede wszystkim na szkolenie pracowników i zapewnienie im miejsc pracy. Mimo to Australijskie Zrzeszenie Branży Produktów Leśnych obawia się, że transformacja pociągnie za sobą utratę tysięcy miejsc pracy i wstrzymanie ważnych inwestycji w wielu regionalnych i wiejskich ośrodkach gospodarki stanu. Z kolei ekolodzy uważają, że rządowy program jest krokiem w dobrym kierunku, ale pozyskiwanie drewna w lasach rodzi-mych powinno zostać całkowicie wstrzymane wcześniej niż w 2030 roku.

Źródło: www.panelsfurnitureasia.com


Ameryka Północna
Migracja drzew a zmiana klimatu

Songlin Fei, naukowiec ekolog z Wydziału Leśnictwa i Zasobów Naturalnych Uniwersytetu Purdue w West Lafayette w Stanach Zjednoczonych, był koordynatorem badań z zakresu korelacji między zmianą klimatu a geografią leśną, opublikowanych w 2017 roku. Przeanalizowano dane Służy Leśnej Stanów Zjednoczonych zgromadzone w okresie 30 lat. Stwierdzono, że od 1980 r. gatunki drzew w Ameryce Północnej migrują w kierunku północno-zachodnim i przemieściły się w niektórych przypadkach już o 45 km. Songlin Fei był także koordynatorem badań uzupełniających (ich wyniki ogłoszono w 2019 r.), w których zaobserwowano podobną migrację w przypadku grzybów miko-ryzowych występujących w północnoamerykańskich lasach.

Steve Hounsell, kanadyjski biolog i przewodniczący Rady ds. Bioróżnorodności Prowincji Ontario, zaznacza, że nisze bioklimatyczne migrują szybciej niż w dawnych czasach, co ma poważne konsekwencje dla lasów. – Z historycznego punktu widzenia nasz klimat był dość stabilny w ciągu ostatnich 10 tys. lat. Ale teraz nagle przestał być taki. Przykład z prowincji Ontario: region ekologiczny 3W, który obejmuje okolice zatoki Thunder, jeziora Nipigon i południowej części Jeziora Górnego, był długo stabilny klimatycznie, toteż dawniej branża leśno-drzewna dokładnie wiedziała, jakie rodzaje drzew będą tam rosły. Jednak prognozy mówią, że w ciągu następnych 30–40 lat klimat typowy dla regionu 3W przemieści się z prowincji Ontario do Quebecu – mówi Steve Hounsell.

Zgodnie z obecnymi scenariuszami klimatycznymi, do 2100 r. nisze klimatyczne mogą się przesunąć na północ nawet o 600 km.

W tym samym czasie gatunki drzew będą w stanie przemieścić się w sposób naturalny o 50 km. Czy wspomaganie migracji drzew przez człowieka może być dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji? Ekolodzy są generalnie sceptyczni. Uważają, że byłaby to zbyt daleko idąca ingerencja człowieka w procesy naturalne. Jednak sam Steve Hounsell twierdzi, że skoro masową migrację drzew wywołała działalność człowieka, to migracja wspomagana jest rozwiązaniem nie tylko właściwym, lecz wręcz niezbędnym. Pytanie brzmi: Przez jakie drzewa mogą zostać zastąpione gatunki migrujące? Doświadczenia nad migracją wspomaganą są już prowadzone na większą skalę w prowincji Kolumbia Brytyjska.

Źródło: www.woodbusiness.ca

Opr. A.S.