Ochrona przyrody

16 lipca 2005 13:44 2005 Wersja do druku

Ochrona przyrody
Jerzy Wiśniewski
Dariusz J. Gwiazdowicz

Poznań 2004

Jest to bodaj pierwsza na rynku książka, która w sposób tak wszechstronny i aktualny opisuje tytułowe zagadnienie. I choć napisana została przed dwoma laty, to wydawca i autorzy postarali się, by uwzględniono w niej jak najwięcej zmian, które zaszły od czasu powstania maszynopisu do jego wydania. Zrobiono to bądź w postaci przypisów, odsyłających do najnowszych dokumentów, bądź zmieniając całe rozdziały jak w przypadku tych opisujących obowiązującą od maja 2004 r. ustawę ochrony przyrody i wydane doń później rozporządzenia. I z pewnością aktualność to największy atut prezentowanej publikacji, choć nie jedyny.


Już na początku książki można się przekonać, że ochrona przyrody w Polsce jest ściśle powiązana ze światowymi i europejskimi programami oraz, że nasze obszary chronione znajdują uznanie również w oczach światowej opinii. W dalszej części książki znalazły się opisy tworów przyrody i obszarów ochrony. Tu autorzy nie potraktowali tematu ,po łebkach", ale bardzo dogłębnie, starając się wykazać, że znaczenie dla przyrody mają nie tylko parki narodowe czy rezerwaty, ale również np. parki wiejskie lub cmentarze, których żadna forma ochrony nie obejmuje. Poza tym tuż za opisami parków narodowych, znalazły się również obszerne wzmianki o parkach dopiero projektowanych. W rozdziale tym znalazły swe miejsce również Leśne Kompleksy Promocyjne, ,Zielone Płuca Polski" czy ,Zielone Serce Polski". Kolejne rozdziały obszernie opisują krajobraz, prawo na mocy którego chroni się polską przyrodę, wiadomości o zachowaniu różnorodności biologicznej, a także zapoznają Czytelnika ze sposobami edukacji ekologicznej, instytucjami, organizacjami i programami ochrony przyrody. W końcowej części znalazły się opisy aktów normatywnych i porozumień dotyczących tematu książki.
Prócz doskonałej merytorycznie zawartości i starannego wydania, książka posiada jeszcze przynajmniej dwa niezaprzeczalne atuty. Pierwszym jest szerokie odwoływanie się autorów do bogatej historii polskiej ochrony przyrody, drugim zaś fakt, że ,Ochrona przyrody" jest podręcznikiem akademickim, a zatem przyszli adepci kierunków przyrodniczych w końcu będą mieli szansę na naprawdę wszechstronne i dogłębne zapoznanie się z tematem.
SoWa