Lasy Janowskie

2 października 2005 13:22 2005 Wersja do druku

Lasy Janowskie
Andrzej Wediuk (red.)

Nadleśnictwo Janów Lubelski2005

Lasy Janowskie z pewnością są jednym z najatrakcyjniejszych i najcenniejszych kompleksów leśnych we wschodniej Polsce. Niestety wciąż nie dość znanym. Być może publikacja przygotowana przez Nadleśnictwo Janów Lubelski, przyczyni się do szerszej ich popularyzacji, tym bardziej, że przyroda, kultura i historia tego regionu jest imponująca.
Prezentacji walorów nadleśnictwa i utworzonego w 1994 r. na jego obszarze leśnego kompleksu promocyjnego, podjął się zespół autorów - pracowników nadleśnictwa i współpracujących z nimi przyrodników - kierowany przez Andrzeja Wediuka. 160-stronicowa książka, w twardej oprawie, nie jest typowym albumem. Obszerne i ciekawie napisane teksty charakteryzują się dużymi walorami edukacyjnymi. Szczególnie w rozdziałach przyrodniczych pełne sąwyjaśnień i ciekawostek, które sprawiają, że nawet niezbyt zorientowany w życiu lasu czytelnik, nawet przez chwilę nie poczuje się zagubiony. Wręcz przeciwnie, im bardziej zagłębimy się w książkę, tym trudniej się od niej oderwać. Warto też zwrócić uwagę na wysoki poziom merytoryczny tekstów. W wielu miejscach zawierają one najnowsze dane przyrodnicze, których na próżno szukać w innych publikacjach. Ich walor polega również na tym, że autorzy w umiejętny sposób wydobyli informacje o tych składnikach przyrody, które w sposób szczególny wyróżniają LasyJanowskie spośród innych kompleksów.Również historia terenu została opracowana w sposób godny podziwu. Rozdział "Lasy i ludzie" jest właściwie monografią (choć z pewnością skróconą) nadleśnictwa, ale napisaną w ten sposób, że śledząc losy lasu, nie tracimy szerszego kontekstu historycznego. Ułatwia to zrozumienie roli leśników i gospodarki leśnej w dziejach regionu. Książka prezentuje też najciekawsze zabytki architektoniczne okolicznych miejscowości, przedstawiając jednocześnie najciekawsze fragmenty ich historii. Swoje miejsce w publikacji znalazły również pomniki, krzyże i cmentarze - dowody pamięci narodu o burzliwym okresie II wojny światowej.Ciekawym dopełnieniem części historycznej, a jednocześnie powrotem do kwestii lasówi leśnictwa, jest prezentacja leśnej kolejki wąskotorowej, która funkcjonowała do 1983/84 r. Dziś pamięć o niej zachowała się w dużej mierze dzięki leśnikom, którzy zorganizowali stałą ekspozycję taboru kolejki przy siedzibie nadleśnictwa.Końcowa część książki to prezentacja zagadnień związanych z LKP i wielofunkcyjnym modelem leśnictwa. Znajdziemy tam również podstawowe dane o nadleśnictwie, spis ważniejszej literatury dotyczącej Lasów Janowskich oraz reprodukcje archiwalnych map. Dopełnieniem całości są liczne fotografie, choć trzeba przyznać, że mają one nierówny poziom techniczny oraz artystyczny i należy je uznać za najsłabszy punkt publikacji. Odczuwalny jest również brak zdjęć archiwalnych, które mogłyby doskonale ilustrować rozdziały dotyczące historii. Nie mniej książkę należy uznać za bardzo wartościową i godną polecenia miłośnikom lasu.

SoWa