Multimedialna instrukcja

2 października 2005 13:31 2005 Wersja do druku

Multimedialna"Instrukcja ochrony lasu"
ZILP, 2005

W bieżącym roku została wydana nowa "Instrukcja ochrony lasu". Osobiście uważam, że w Lasach Państwowych powinno być jak najmniej różnego rodzaju instrukcji, a jeżeli są one konieczne, to powinny być zwięzłe i zrozumiałe dla każdego pracownika LP, nie pozwalające na różnorodne interpretacje. Obecnie większość służby leśnej posiada wyższe wykształcenie, przechodzi wiele szkoleń uzupełniających wiedzę i może samodzielnie podejmować decyzje w gospodarce leśnej. Jestem przekonany, że szczegółowe instrukcje utrudniają pracę i podejmowanie decyzji. Poszerzeniem instrukcji powinny być różnego rodzaju szkolenia, seminaria, opracowania, publikacje, podręczniki, atlasy itp.
Odnośnie ochrony lasu, która jest dziedziną interdyscyplinarną, obejmująca zagadnienia urządzania lasu, hodowli, użytkowania, ochrony przyrody itp., powinny być opracowane obszerne "Zasady ochrony lasu" z wieloma ilustracjami, zawierające wskazówki postępowania w sytuacjach stresowych dla drzewostanów."Instrukcja ochrony lasu" powinna być dokumentem, który zawiera niezbędne czynności, wykonywane obligatoryjnie z podanie podstawowych druków, terminami i obiegiem dokumentów. Stało się inaczej i obecnie obowiązująca IOL jest dokumentem bardzo obszernym, skomplikowanym i w wielu miejscach niezrozumiałym nawet dla specjalistów.Zjawiska w praktycznej ochronie lasu są zazwyczaj niepowtarzalne, a niektóre obserwujemy raz w swoim życiu. Część zjawisk, z którymi spotykamy się w praktyce terenowej, występowały lub występują na odległych obszarach Polski. Przeglądanie materiału fotograficznego znacznie ułatwia ich rozpoznanie, zwłaszczaleśniczym, którzy pracują na stosunkowo małym obszarze i nie mają możliwości prowadzenia obserwacji w różnych krainach przyrodniczo-leśnych.W związku z powyższym powstał pomysł stworzenia multimedialnej IOL na podstawie wersji wydrukowanej. Przyjęto zasadę, aby nie zmieniać numeracji i treści paragrafów. Zwrócono się do wszystkich zespołów ochrony lasu oraz osób indywidualnych o nadsyłanie zdjęć dokumentujących zjawiska związane z ochroną lasu, występujące na obszarach swojego działania. Zebrano kilka tysięcy fotografii i poddano je selekcji. Spotkano się ze specjalistami i szeroko konsultowano dobór fotografii oraz interpretacje poszczególnych formularzy i treściparagrafów.Ponieważ ZOL w Łodzi nie dysponował narzędziami pozwalającymi na opracowanie multimedialnej IOL, o pomoc zwrócono się do Zakładu Informatyki LP.W multimedialnej IOL umieszczono: wybrane akty prawne, odnośniki do przydatnych stroninternetowych (instytucje, atlasy, mapy), przykładowo wypełnione formularze, 46 prezentacji multimedialnych i około 5000 fotografii oraz schematy biologii najważniejszych szkodników leśnych. Ponadto w paragrafach niezrozumiałych lub wieloznacznych zamieszczono interpretacje, które zostały opracowane wspólnie z zespołami ochrony lasu podczas kilku spotkań.Te informacje zostały zamieszczone na płycie CD w oknie "Korzystanie z IOL":Aby zawarte w instrukcji prezentacje były wyświetlane poprawnie należy zainstalować Ms PowerPoint Viwer 2003.Formularze zostały zapisane w formacie pdf, do ich otwarcia wymagany jest Adobe Reader. W przypadku chęci wypełnienia formularza elektronicznie należy skorzystać z formularza przykładowego, zapisanego w formacie skoroszytu programu Ms Excel.Co rok w grudniu IOL będzie uzupełniana o nowe przepisy prawne oraz nowe fotografie i prezentacje. Zapraszamy do wspólnego uzupełniania multimedialnej IOL. Materiały prosimy przesyłać do Zakładu Informatyki LP(iol@zilp.pl) lub Zespołu Ochrony Lasu w Łodzi (zol@ibles.waw.pl).

Andrzej Rodziewicz
ZOL w Łodzi