Nietoperze Polski

22 maja 2006 16:35 2006 Wersja do druku

Nietoperze Polski
Sachanowicz K.,
Ciechanowski M.
Multico 2005

Nietoperze są jedną z najsłabiej poznanych grup ssaków. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wiedza zarówno o nich samych, jaki i rozmieszczeniu poszczególnych gatunków była zbyt mała, by mogło powstać dzieło takie, jak to dziś prezentowane.
Dowodem tego niech będzie to, że do niedawna uważało się, iż w całej Europie żyje 30 gatunków nietoperzy, podczas gdy ostatnie badania wykazały, że faktycznie jest ich przynajmniej 40. Książka podobnych ciekawostek zawiera bez
liku i łączy w sobie zagadnienia z zakresu wiedzy popularnej i naukowej. Dlatego może zainteresować profesjonalnych badaczy tych zwierząt, ale również amatorów chiropterologii i zwykłych miłośników przyrody.


Książka podzielona jest na trzy podstawowe działy: wiadomości ogólne, przegląd poszczególnych gatunków i rozpoznawanie krajowych nietoperzy. W pierwszej części znajdziemy wiele informacji z morfologii, biologii, ekologii i etologii tych niezwykłych ssaków. Znajduje się tu również pełny wykaz europejskich gatunków nietoperzy.
W rozdziale prezentującym krajowe gatunki, zaprezentowano wszystkie 22 stwierdzone dotychczas w Polsce gatunki. Każdy opis przygotowano według stałego schematu i zawiera on m.in. informacje o przynależności systematycznej, dawne nazwy gatunku, cechy rozpoznawcze, dane o zasięgu, występowaniu i statusie w Polsce i Europie, biotopie i letnich kryjówkach, locie i sposobie żerowania oraz wiele innych. Każdy opis gatunku zilustrowany jest licznymi zdjęciami i mapami zasięgów. Posiada też streszczenie w języku angielskim.
Szczególnie ważną częścią książki jest ta poświęcona rozpoznawaniu gatunków. Nie jest to łatwa sztuka i przez wiele lat nie było na naszym rynku podręcznika, który ułatwiałby to zadanie. Dlatego klucz zawarty w książce należy uznać za najlepszy z dostępnych. Znajdziemy w nim dane o rozmiarach ciała krajowych gatunków oraz cechach diagnostycznych umożliwiających określenie gatunku bez konieczności brania go do ręki. Zaletą klucza jest też informacja o tym, z jakimi innymi nietoperzami można pomylić omawiany akurat gatunek. Rozpoznawanie ułatwi nam duża liczba zawartych w tym rozdziale rysunków. Prezentują one zarówno całe zwierzęta, jak i poszczególne, istotne dla rozpoznawania, części ciała. Znajdziemy tam również klucz do rozpoznawania nietoperzy po dźwiękach przez nie wydawanych i odbieranych poprzez detektor.
Książka, choć nie tania, jest warta swej ceny. To najlepszy przewodnik terenowy oraz podręcznik o nietoperzach w jednym.
SoWa