Grzybobranie, Lubuskie i dla wędkarzy

1 stycznia 2007 07:50 2007 Wersja do druku

Grzybobranie w lasach zielonogórskich
Województwo lubuskie
Mapa wędkarska
CartoMedia 2006/2007

Prezentowane mapy są zwiastunami serii prezentującej różne regiony kraju. Obydwie wydane w skali 1: 200 000 zawierają informacje przydatne osobom gustującym w aktywnej turystyce.


Mapa dla grzybiarzy wskazuje grzybne rejony lasów zielonogórskich. Dostarcza też informacji o tym, gdzie można się zatrzymać na czas krótszy (parkingi) lub dłuższy (kempingi, kwatery, gospodarstwa agroturystyczne). Wskazuje też miejsca, w których grzybów zbierać nie wolno (rezerwaty przyrody). Na odwrocie umieszczono wademekum grzybiarza, będące poradnikiem jak zbierać grzyby, by pozostać w zgodzie z przyrodą i prawem. Obok znajduje się krótki, ilustrowany zdjęciami przewodnik do oznaczania podstawowych gatunków jadalnych, trujących i chronionych oraz wiadomości ogólne o grzybach. Dobrym pomysłem było zamieszczenie informacji o tym, jak suszyć, solić i marynować leśne zbiory. Zaprezentowano także kilkanaście przepisów na potrawy z grzybów i... przepisy dotyczące wjazdu do lasu i przebywania w nim. Dla przestrogi zamieszczono też naukowy podział zatruć grzybami i opisano ich konsekwencje.
Jak każda dobra mapa i ta zawiera również krótkie informacje o prezentowanych na niej terenach. W związku z tym znajdziemy opisy lasów zielonogórskich. Przy informacjach o lasach znalazło się również miejsce na opis terenu pod kątem regionalizacji przyrodniczo-leśnej, a także krótki tekst prezentujący najważniejsze funkcje lasu.
Równie oryginalna jest mapa przeznaczona dla wędkarzy. Zawiera wiele danych niezbędnych w planowaniu wypraw ,z kijem". Z mapy dowiemy się o tym, jakiego typu jest dana woda, jaka jest jej dostępność dla wędkarzy, gdzie znajdują się łowiska specjalne, a gdzie pstrągowe rzeki. Różnymi kolorami wyróżniono wody należące do poszczególnych gospodarstw rybackich, a jest ich tu 11. W legendzie znajdziemy numer telefonu do każdego z nich. W ramce obok legendy opublikowano informacje o tym, jak legalnie i zgodnie z prawem łowić ryby oraz kontakt do lokalnych oddziałów Polskiego Związku Wędkarskiego. Na odwrocie mapy znajdziemy tabelę z okresami ochronnymi dla ryb. Ponadto opisano kilka ważniejszych i ciekawszych łowisk województwa lubuskiego. Wśród nich są ilustrowane dodatkowymi mapami jeziora Czarne, Niesłysz i zespół jezior usytuowanych wokół Lubniewic.
Obydwie mapy zawierają wszystkie podstawowe informacje dotyczące numeracji i standardów dróg, rozmieszczenia obiektów publicznych, muzeów, hoteli, restauracji itp. Można je zamawiać pod adresem www.sygnatura.com.pl .