Gorczański Park Narodowy

26 stycznia 2007 09:33 2007 Wersja do druku

Gorczański Park Narodowy
Wojciech Różański (red.)
GPN 2006

Ćwierćwiecze ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego Gorczańskiego PN stało się pretekstem do wydania monografii jednego z mniejszych Parków w kraju. Jest to pierwsza w dziejach tej części Karpat publikacja zbierająca w całość wiedzę z zakresu historii, kultury i ochrony przyrody Gorców. Jej realizacja trwała kilka lat i z pewnością wyszło to książce na dobre. Jej zakres, szata graficzna, treść oraz popularnonaukowy sposób przedstawienia sprawiają, że krąg odbiorców może być bardzo szeroki. Zastrzeżeń nie budzi również przejrzysta szata graficzna z licznymi mapami i fotografiami.


Książkę podzielono na siedem rozdziałów. W pierwszym poznajemy ogólną charakterystykę gór i Parku Narodowego. W porównaniu z innymi publikacjami o podobnym charakterze, zakres tych informacji, szczególnie dotyczących samego GPN, jest szeroki. Rozdział drugi prezentuje nieożywioną część przyrody. Trzeci poświęcono roślinom, czwarty grzybom, a piąty zwierzętom. Wszystkie trzy mają podobną konstrukcję. Rozpoczynają się prezentacją ogólnego bogactwa opisywanego królestwa, zaś w dalszej części skupiają się na szczególnie istotnych ich elementach. Istotnych oczywiście z punktu widzenia ochrony przyrody GPN. Rozdział kolejny to szeroka prezentacja ludzkiej obecności w Gorcach. Wiadomo wszak, że obok praktycznie puszczańskich lasów to właśnie polany, czyli twory antropogeniczne, stanowią o wysokich walorach tej części Beskidów Zachodnich. W siódmej części zgromadzono materiały poświecone 25-letniej historii Parku, ludziom go tworzącym, działalności naukowej, edukacyjnej i społecznej. Fragment tej części książki poświęcono również przyszłości Parku. Każdy rozdział zakończony jest spisem ważniejszej literatury dotyczącej omawianego tematu. W zakończeniu ponad 340-stronicowego zbioru gorczańskiej wiedzy znalazło się anglojęzyczne streszczenie, skorowidz nazw oraz aneksy zawierające nazwiska wszystkich dotychczasowych pracowników Parku, składy osobowe kolejnych rad naukowych oraz tytuły prac badawczych prowadzonych przez pracowników GPN.
Warto dodać, że skład i przekrój specjalizacyjny 28 autorów, wśród których aż 9 nosi tytuł profesorski, gwarantuje wysoki poziom merytoryczny publikacji. Książkę z pewnością należy polecić wszystkim miłośnikom gór, ochrony przyrody, etnografii i turystyki. Tym bardziej że kolejnym jej atutem jest niezwykle przystępna cena (15,92 zł). Niestety, jej dystrybucja ograniczona jest tylko do kilku punktów, wśród których są sklepy turystyczne w Krakowie, księgarnie w rejonie Gorców oraz siedziba Parku.
SoWa