Kalendarze

15 lutego 2007 07:08 2007 Wersja do druku

Kalendarz Nadleśnictwa i Ośrodka Edukacji Leśnej Zdrojowa Góra
Kalendarz Nadleśnictwa Celestynów

Co roku wiele nadleśnictw decyduje się na wydanie własnego kalendarza. Bardzo często są to jednostronicowe wydawnictwa dużego formatu (A1, B1). Najczęściej zawierają kalendarium, fotografię (lub kilka), adres, logo LP, a jeśli istnieje, to i nadleśnictwa. Służą przede wszystkim promocji i są sposobem na podtrzymanie dobrych relacji z osobami i instytucjami współpracującymi. Podobną funkcję pełnią - wydawane znacznie rzadziej - kalendarze trzynastokartkowe. Te najczęściej mają dodatkowy cel: przekazanie obszerniejszej informacji o lesie, leśnictwie czy nadleśnictwie. Właśnie taki pomysł przyświecał wydawcom dwóch prezentowanych kalendarzy.


Pierwszy powstał na potrzeby Nadleśnictwa i Ośrodka Edukacji Leśnej Zdrojowa Góra. Wydrukowany w formacie A2, a dofinansowany z WFOŚiGW w Poznaniu, zawiera prace plastyczne dzieci i młodzieży z Zespołu Plastycznego MDK w Pile wykonane pod kierunkiem Marii Korkowicz. Prezentują oczywiście las, ale nie "jakiś tam las", lecz fragmenty uroczysk sfotografowanych przez Jarosława Ramuckiego, leśniczego z Dobrzycy. Prace malarskie są więc kopiami fotografii.  Czy na tyle dobrymi, że nadają się do kalendarza? W większości przypadków tak. Każdy, kto będzie miał okazję obejrzeć kalendarz, sam się o tym przekona, bo fotografie, na podstawie których wykonano rysunki, umieszczono (w dużo mniejszym formacie) obok prac plastycznych. Trzeba przyznać, że leśnicy ze Zdrojowej Góry mieli doskonały pomysł na uhonorowanie uczestników konkursu promującego las.
Drugi z opisywanych kalendarzy wydało Nadleśnictwo Celestynów. Również w tym przypadku celem była edukacja. Informacyjną część kalendarza oparto nie tylko na fotografiach Sławomira Fiedukowicza, zastępcy celestynowskiego nadleśniczego, ale również na słowie pisanym. Format jest mniejszy (B3), ale znalazło się w nim dość miejsca, by w sposób przystępny dla osób niezwiązanych z leśnictwem, opisać pracę leśników i sens zabiegów wykonywanych w lasach. Kalendarz z Celestynowa spełnia jeszcze dwie inne funkcje. Promuje najmłodszy w kraju LKP "Lasy Warszawskie" oraz zwraca uwagę odbiorców, że leśnicy mają świadomość, iż las stanowi integralną część pięknego krajobrazu Mazowsza. Dlatego znalazły się w nim fotografie rzek: Wisły i Świdra, mazowieckich głowiastych wierzb czy stogów siana na łąkach.
Obydwa kalendarze zasługują na słowa uznania, bo pomyślano o tym, aby były nie tylko efektowne, ale i pożyteczne.