15 lat ośrodków edukacyjnych w parkach narodowych

15 lutego 2007 07:11 2007 Wersja do druku

15 lat ośrodków edukacyjnych w parkach narodowych
Grzegorz Okołów (red.)
Kampinoski Park
Narodowy 2006

Niedługo minie 17 lat od czasu otwarcia w parkach narodowych (Kampinoskim i Ojcowskim) pierwszych ośrodków edukacyjnych. Od tego momentu edukacja przyrodnicza rozwinęła się znacznie, a własnymi ośrodkami dysponują już wszystkie polskie parki. Wszędzie funkcjonują też autorskie programy nauczania, ścieżki dydaktyczne, a ścisła współpraca "parkowców" z lokalnymi szkołami jest codziennością. Sprawa edukacji wyszła też poza parki i stała się sprawą łączącą wiele środowisk
(leśników, służby ochrony przyrody, ekologów). Liczba osób zaangażowanych w przekazywanie Polakom wiedzy o przyrodzie idzie już w tysiące. Nic dziwnego, że od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszą się różnorodne konferencje, sympozja i szkolenia poświecone tej dziedzinie. Jednym z nich było ubiegłoroczne spotkanie w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego. Jego pokłosiem jest prezentowany tom, w którym zebrano treść kilkunastu referatów, zawarto wnioski z konferencji oraz zamieszczono informator teleadresowy wszystkich ośrodków edukacyjnych funkcjonujących w parkach narodowych.


Publikacja ta jest istotna z kilku względów. Po pierwsze jest jedną z niewielu dotyczących zagadnienia edukacji w parkach. Pod drugie prezentuje wieloaspektowe podejście do zagadnienia. Poczynając od historii edukacji w Białowieskim PN, poprzez aspekt finansowy, międzynarodowe znaczenie i wymianę doświadczeń w zakresie edukacji, oddziaływanie lokalne ośrodków, na współpracy z organizacjami pozarządowymi kończąc. Poza tym publikacja zawiera wiele cennych i trafnych spostrzeżeń dotyczących form i sposób prowadzenia zajęć, zarówno w odniesieniu do grup zorganizowanych, turystów indywidualnych, jak i grup specjalnych (osób niepełnosprawnych).
Prócz wiadomości praktycznych, w książce zawarto też obszerne podsumowanie dotychczasowej działalności edukacyjnej parków narodowych. Fakt ten wymaga szczególnego podkreślenia, gdyż od momentu likwidacji Krajowego Zarządu Parków Narodowych ewidencje i statystyki w tym zakresie nie są prowadzone. Można więc zapoznać się z kilkoma szczegółami dotyczącymi edukacji, jak np. tym, że w parkach działa aż 30 ośrodków zajmujących się edukacją albo, że istnieją parki, w których nie istnieje żadna ścieżka edukacyjna. Warto nadmienić, że do książki dodano płytę zawierająca kopie kilkudziesięciu plakatów prezentowanych w trakcie konferencji.
Książkę można zamawiać w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego.