Ilustrowany przewodnik po Galicyi

15 września 2008 07:49 2008 Wersja do druku

Ilustrowany przewodnik po Galicyi (reprint)
M. Orłowicz

Ruthenus 2008

Nie od dziś Wydawnictwo Ruthenus uznawane jest za firmę nie tylko pod każdym względem dbającą o jakość swoich publikacji, ale również o to, by wnosiły one wkład w dorobek kulturalny Galicji. Nie mogło być inaczej również w przypadku opisywanego reprintu przewodnika, którego oryginalne wydanie ukazało się w 1919 roku. Przytoczenie pełnego tytułu oraz fragmentów brzmienia jego strony tytułowej znacznie przybliży nam zawartość książki. ,Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim (...) z mapą Galicji i Tatr, planem Lwowa, Krakowa i 262 ilustracyami". Autor, znany i do dziś ceniony turysta i krajoznawca, napisał go na podstawie licznych wycieczek, prowadzonych przez Akademicki Ruch Turystyczny we Lwowie, który założył w 1906 r. i którym kierował przez pięć lat. Wydanie tej książki było nie lada dokonaniem, gdyż przez lata całe (dokładnie od 1909 r.) ART poszukiwało wydawcy i sponsorów. Ukazujące się w tym okresie niemieckojęzyczne publikacje promujące Galicję, były nie tylko stosunkowo liczne, ale miały też możnych protektorów i sponsorów (często Polaków). Dla pierwszego polskojęzycznego wydawnictwa turystycznego opisującego tak szeroko te tereny nie było jednak miejsca. Ostatecznie udało się, dzięki prywatnym funduszom prof. Karola Kwiecińskiego, współzałożyciela ART.


Książka jest frapująca z wielu powodów. W znacznej części opisuje tereny, które po Jałcie Polską już nie są, a które miały wiele wspólnego nie tylko z krajoznawstwem, ale i tradycjami polskiego leśnictwa, i ochrony przyrody (choćby Miodobory). Przewodnik ma układ nieco zbliżony do współczesnych wydawnictw tego typu. Zaczyna się od słów wstępnych autora i spisu miejsc, po którym następuje część ogólna, a w niej dane historyczne, statystyczne oraz informacje, co w Galicji warto zwiedzić. Znalazły się w niej również praktyczne wskazówki dla wędrowców. Szczególnie ten ostatni rozdział daje wspaniały pogląd na realia ówczesnej turystyki. W części szczegółowej znajdziemy natomiast bardzo praktyczne (dziś oczywiście w wielu miejscach nieaktualne) opisy miast, całych regionów i tras wycieczkowych. W sumie jest ich blisko 50 i wypełniają niemal wszystkie z 534 stron książki. Ilustracje prezentujące głównie zamki, pałace, obiekty sakralne, ogólne widoki miast oraz krajobrazy, stanowią doskonałe dopełnienie tekstu. W przewodniku znajdziemy również liczne reklamy z początku XX wieku. Do książki dołączono poglądową mapę Galicji, Wielkiego Księstwa Krakowskiego i Bukowiny. Publikację, oprawioną w twardą, płócienną okładkę z tłoczonymi literami, można zamawiać na www.ruthenus.pl .

SoWa