Postępy techniki w leśnictwie

2 sierpnia 2007 06:38 2007 Wersja do druku

Postępy techniki w leśnictwie
Zeszyt 99
Problematyka znaczenia gospodarczego leśnych surowców i produktów niedrzewnych
STILD

Komitet redakcyjny "Postępów techniki w leśnictwie" poświęcił zeszyt nr 99 problematyce gospodarczego znaczenia leśnych produktów niedrzewnych. W zeszycie wypowiedzieli się naukowcy i praktycy, wykazując w sześciu artykułach duże znaczenie ekonomiczne niewykorzystanych w pełni dóbr materialnych użytków niedrzewnych polskich lasów. Zaliczamy do nich: żywice, owoce leśne, grzyby, ślimaki, kopaliny oraz inne surowce i produkty.


Autorzy omawiają sektor niedrzewnych produktów leśnych w wielu państwach Europy oraz uzyskiwane z nich korzyści materialne. W Polsce poważne znaczenie gospodarcze dla Skarbu Państwa miało Przedsiębiorstwo Produkcji Niedrzewnej "Las", które działało prężnie, było dobrze zorganizowane oraz miało rozległą siatkę punktów skupu runa leśnego, a także dobrze rozwinięty eksport, zwłaszcza borówki czernicy i brusznicy, grzybów, żurawin i ślimaków. Obecnie duże znaczenie niedrzewnych produktów leśnych notuje się (na podstawie raportów krajowych) w Anglii, Danii, na Litwie i we Włoszech.
Analizując informacje w przedmiotowychartykułach należałoby dążyć, dla dobra gospodarki Lasów Państwowych, do przejęcia przez nie pozyskania i eksportu produktów runa leśnego oraz reaktywowania żywicowania sosny i pozyskiwania kory i cetyny przemysłowej.
dr inż. Andrzej Gemabarzewski