Ptaki Polski

1 listopada 2007 17:08 2007 Wersja do druku

Ptaki Polski
A. G. Kruszewicz
OW Multico 2007

Sukces wydawniczy poprzedniego, dwutomowego dzieła Andrzeja Kruszewicza o tym samym tytule sprawił, że wydawnictwo Multico podjęło trud wydania nieco mniejszej (zarówno w formacie jak i objętości) ilustrowanej encyklopedii, prezentującej większość z krajowych ptaków lęgowych i przelotnych. Na 312 stronach powstało kompendium wiedzy o polskiej awifaunie, które, w układzie systematycznym, prezentuje 252 gatunki ptaków - od nurów do ptaków wróblowych. W stosunku do wspomnianego dwutomowego wydania (takich porównań nie da się uniknąć), prezentowana książka jest uboższa przede wszystkim w opisy. Znacznie mniej w niej barwnych opowieści ze spotkań i bogatych weterynaryjnych doświadczeń autora z większością krajowych gatunków. Na całe szczęście część z nich pozostała, więc opisy nie zawsze są czysto encyklopedyczne. Nie umniejsza to wartości merytorycznej książki, bo w wielu przypadkach zawiera ona naprawdę najświeższe informacje o występowaniu gatunków.
Opis każdego ptaka składa się z krótkiej charakterystyki wyglądu, informacji o występowaniu, lęgach i pokarmie. Ponadto opatrzony jest krótkim artykułem poświęconym gatunkowi, jego biologii i ciekawostkom z jego życia. Ilustrację stanowią zdjęcia dorosłych ptaków, rzadziej gniazd lub piskląt, oraz mapa krajowych terenów lęgowych. Dodatkowo podane są tłumaczenia nazw ptaków w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim, a także nazwa łacińska. Przy niektórych gatunkach zamieszczono też zdjęcia lub rysunki piór, sylwetek ptaków, różnic w upierzeniu podgatunków. W końcowej części znajdują się także barwne tablice, na których zaprezentowano ubarwienie jaj setki gatunków ptaków wróblowych, wzory i kolorystykę wnętrza dziobów 12 gatunków oraz dokładny opis części ciała i upierzenia oraz nazewnictwo wzorów w ptasim upierzeniu. Bardzo ciekawym pomysłem jest umieszczenie na pierwszych kartach encyklopedii rozdziału Znajdź szybko gatunek. Znajduje się tam alfabetyczny spis opisanych w książce ptaków, wraz z podaniem strony, na której należy szukać danego gatunku. Zaraz potem przeczytamy, jak i gdzie najlepiej obserwować ptaki. Wzrastające zainteresowanie różnorodnym światem ptaków sprawia, że na rynku pojawia się coraz więcej publikacji jemu poświęconych. Jednak napisanych barwnie i ciekawie, a przy tym jasno i z naukowym zacięciem, jest bardzo mało. Prezentowana książka jest jedną z tych niewielu, którą warto mieć w swojej bibliotece. Można ją zamówić na www.sklep-oikos.net.pl i www.multicobooks.pl .