Pamiętnik

15 listopada 2007 08:21 2007 Wersja do druku

Pamiętnik 25-letniej działalności Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego 1882-1907
Szczerbowski J.
Ruthenus 2007

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego, przy udziale LP, ukazał się reprint jednej z najrzadszych na rynku antykwarycznym książek, opisujących historię lasów i leśnictwa polskiego. Pierwotnie wydano ją we Lwowie w 1907 r., nakładem ówczesnego prezesa GTL Jerzego hr. Dunin-Borkowskiego. Autor na 230 stronach, będących dziś kopalnią historycznej wiedzy leśnej, dokonał obszernego opisu działalności Towarzystwa. W jakim celu? Jak sam zapisał: dla Towarzystwa leśnego galicyjskiego, które dzisiaj ćwierćwiekową święci rocznicę, nadeszła właśnie owa chwila, w której wobec przedstawicieli leśnictwa z całej Polski złożyć nam wypada otwarty i szczery obrachunek tak z całego postępu, rozwoju i zdobyczy, jakie w ogóle osiągnęliśmy, jak i upadków, zaniedbań i strat, jakie nas spotkały. I trzeba przyznać, że sprawozdanie to faktycznie opisuje ówczesne galicyjskie leśnictwo bardzo wszechstronnie.


Książkę otwiera śmiały wstęp, w którym autor nie boi się pisać o Polsce, aspiracjach narodowych, prześladowaniach, a także zastoju czy wręcz upadku leśnictwa w Galicji. Kolejny rozdział opisuje pierwsze zrzeszenie leśne w Galicji, czyli Sekcję Leśną C. K. Krakowskiego Towarzystwa Gospodarczego. Z dalszych kart książki poznajemy również historię Sekcji Leśnej przy C. K. Lwowskim Towarzystwie Gospodarskiem. Jednak gros pamiętnika stanowi relacja z działalności Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego i związanych z nim osób. Poznamy działalność Henryka Strzeleckiego i jego uwieńczone sukcesem starania o powstanie szkoły leśnej, dowiemy się o pomyśle założenia pisma leśnego, kulisach tworzenia GTL i jego pierwszych pracach. Kolejne rozdziały referują rozwijającą się działalność GTL. Pojawiają się pierwsze wycieczki, odczyty. Ich dodatkowy spis został załączony w końcowej części książki. "Pamiętnik..." zawiera też opis powstania i funkcjonowania pisma "Sylwan" oraz innych wydawnictw leśnych z tego okresu. Dość szczegółowy tematyczny obraz prac GTL otrzymamy w rozdziale poświęconym petycjom, opiniom, memoriałom kierowanym przez Towarzystwo do różnych urzędów i władz. Książka zawiera też wiele informacji o ludziach, którzy tworzyli GTL, jeden z rozdziałów poświęcono bowiem członkom honorowym, wśród których znajdują się osoby wielkiego formatu. Dopełnieniem "Pamiętnika..." są relacje z organizowanych wystaw, informacje
o finansach oraz listy władz, członków i wydawnictw GTL. Całość zamyka posłowie obecnego prezesa PTL, prof. Andrzeja Grzywacza.
SoWa