Ochrona lasów przed pożarami

15 stycznia 2008 21:02 2008 Wersja do druku

Ochrona lasów przed pożarami
Karol Wiler

CILP 2007

Pożary są obecnie jednym z najważniejszych zagrożeń dla lasów. Szacunkowo ok. 40% lasów świata narażona jest na ich oddziaływanie. Dla Europy i Polski wskaźnik ten jest znacznie wyższy - odpowiednio 65% i 80%. W niektórych regionach naszego kraju płonące lasy stanowią aż połowę wszystkich rejestrowanych tam pożarów. Te i wiele innych zatrważających danych pochodzi ze wznowionej właśnie książki poświęconej pożarom w lasach. Jej wcześniejsze wydanie (2000 r.) zostało uzupełnione, poprawione i opublikowane z myślą o strażakach oraz ludziach zawodowo związanych z leśnictwem i ochroną lasów.


Autor potraktował temat bardzo wszechstronnie. Rozpoczął od omówienia definicji lasu, różnych typów gruntów, własności i struktury organizacyjnej w lasach, planów urządzania lasów i planów ochrony ppoż., składu gatunkowego na różnych siedliskach i ochrony ppoż. terenów chronionych. Następny rozdziały poświęcił topografii i meteorologii. Obydwa zawierają zarówno informacje ogólne, jak i szczegółowo odnoszące się do lasów. Dalsze rozdziały obejmują szeroką wiedzę o zagrożeniu pożarowym, metodach jego określania i klasyfikowania, przyczynach powstawania pożarów i oczywiście zapobieganiu i gaszeniu pożarów. Omówione zostały również prace związane z przygotowaniem terenu do akcji gaśniczej, sprzęt używany do tłumienia pożarów na obszarach leśnych oraz sposoby rozprzestrzeniania się pożarów w lasach. Kolejne rozdziały opisują metody wykrywania ognia, alarmowania o dostrzeżonym pożarze, jego zwalczaniu, a także zasadach opracowywania planu ratowniczego dla obszarów leśnych, szacowania strat popożarowych oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji. W ostatniej części książki znalazły się ciekawe dodatki: unijne rozporządzenie dotyczące monitorowania wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego, dane historyczne o pożarach, liczne zestawienia statystyczne oraz omówienie przebiegu kilku dużych pożarów lasu w Polsce. Kolejne dodatki to: zestawienie przykładowych materiałów propagandowych ostrzegających przez możliwością wybuchu pożaru oraz cykl barwnych fotografii prezentujących pożary i ich gaszenie.
Obydwie pozycje można zamawiać w księgarni internetowej na www.lp.gov.pl .
SoWa